พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ประชาสัมพันธ์เปิดจอง บาตรน้ำมนต์พุทธอนันตนาคราช รุ่นพิเศษ


ประชาสัมพันธ์เปิดจอง บาตรน้ำมนต์พุทธอนันตนาคราช รุ่นพิเศษ

   
  #เปิดจอง 19.00 น.วันนี้ค่ะ #บาตรน้ำมนต์พุทธอนันตนาคราช #รุ่นพิเศษ (รุ่นสุดท้าย)​ จัดสร้าง 2 เนื้อโลหะ 1.สัมฤทธิ์ทองชมพู (นาก) -​ เทนำฤกษ์ มีฐานหิน สร้าง 19 องค์ -​ สัมฤทธิ์ทองชมพู สร้างไม่เกิน 59 องค์ 2.ทองเหลือง สีพาตินา (สีใหม่)​ - เทนำฤกษ์ ไม่มีฐานหิน สร้าง 19 องค์ -​ ทองเหลือง สร้างไม่เกิน 99 องค์ 3.พระบูชา รุ่นแรก หน้าตัก 5 นิ้ว -​ สัมฤทธิ์ทองชมพู สร้าง 59 องค์ -​ ทองเหลือง สีพาตินา สร้าง 59 องค์ ทุกองค์ตอกโค้ด และหมายเลขกำกับ ใต้ฐานพระ บรรจุมวลสารและวัตถุมงคล #ขนาดของบาตรน้ำมนต์ - พระทรงเครื่อง หน้าตัก 5 นิ้ว สูง 8 นิ้ว - ขนาดกว้างของท้องบาตร 11.5 นิ้ว - ขนาดกว้างจากปลายหงอนพญานาค ซ้าย – ขวา 13.5 นิ้ว - สูงจากฐาน ถึงหงอนพญานาค 8.5 นิ้ว - สูงจากฐาน ถึงขอบปากบาตร 12.5 นิ้ว - สูงจากฐาน ถึงยอดเกศองค์พระ 25 นิ้ว #วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะภายในสำนักสงฆ์วัดป่าศรัทธาธรรม อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร และสร้างรั้วกำแพงที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการบุญปลายปี 2560 #หมายเหตุ : รุ่นนี้บาตรฯ.ที่เป็นชุดทองเหลือง ฐานพญาคทั้ง4ตระกูลที่วางรองรับบาตรน้ำมนต์ จะเป็นสีเดียวกับตัวบาตร เป็นสีพาติน่าสีใหม่ที่แตกต่างจากรุ่นแรก ............. #ลักษณะของวัตถุมงคล #บาตรน้ำมนต์พุทธอนันตนาคราช 1. องค์พระเป็นพระทรงเครื่องแบบมีริ้วจีวร และผ้าสังฆาฏิ เพื่อให้ใกล้ชิดธรรมชาติและดูมีชีวิต ปางมารวิชัย หรือ ปางชนะมาร ซึ่งอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณี แสดงถึงในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะพญามารที่มาผจญได้ 2. ชั้นบัลลังก์ รององค์พระ ติดบัวลาย ชั้นใต้บัลลังก์ เป็นซุ้มสี่ทิศ ซึ่งเป็นที่ประทับของท้าวเวสสุวรรณ เพื่อให้พิทักษ์ปกป้องพระพุทธองค์ ในอาฏานาฏิยปริตร ว่าท้าวเธอได้นำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา มาเฝ้าพระพุทธองค์ และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธองค์ และเหล่าสาวก ไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ ไปรังควาญ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็น เทพแห่งขุมทรัพย์ เป็น มหาเทพแห่งความร่ำรวย มีทรัพย์มาก รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งยังเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูตผีปีศาจทั้งปวง และยังดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้ความคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิ ปฏิบัติพระกรรมฐาน ผู้ประพฤติธรรม เป็นต้น 3. ฝาบาตรน้ำมนต์ แกะเป็นสายธารทิพย์ แสดงถึงการหลั่งน้ำ เมื่อครั้งพระพุทธองค์ เคยทรงบริจาคทานทุกชาติภพ เสมือนดั่งน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่มากด้วยเมตตาบารมี และอีกนัยหนึ่ง กล่าวถึงพุทธประวัติ ตอนพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ มีพญามารมาผจญ พระพุทธองค์ทรงเรียกพระแม่ธรณีมาเป็นพยาน พระแม่ธรณีได้บีบมวยผมหลั่งน้ำที่พระพุทธองค์ เคยทรงบำเพ็ญบารมีนับชาติไม่ถ้วนออกมาไหลท่วมเหล่ามารทั้งหลายพ่ายแพ้ไป 4. ตัวบาตรน้ำมนต์ เป็นกลีบปทุม ติดซ้อนกัน 8 ชั้น (มรรคแปด) มรรคแปด คือ ทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐ ทางสายกลาง /ขอบบาตร น้ำมนต์ แกะเม็ดเกสรบัวติดวนรอบขอบของบาตรปทุม 5. ฐานรองรับบาตร เป็นพญานาคทั้งสี่ตระกูล พันวนรอบหนุนบาตรสี่ทิศ #พญานาคทั้งสี่ตระกูล 1.ตระกูลวิรูปักข์ ซึ่งเป็นนาคมีผิวกายสีทอง เป็นชนชั้นปกครอง ที่อยู่อาศัยของพญานาค มีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่าง ๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์ ซึ่งปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก 2.ตระกูลเอราปถ ซึ่งเป็นนาคมีผิวกายสีเขียว 3.ตระกูลฉัพยาปตต์ ซึ่งเป็นนาคมีผิวกายหลากสี(สีรุ้ง) 4.ตระกูลกัณหาโคตม์ ซึ่งเป็นนาคมีผิวกายสีดำ #ความเชื่อของพญานาค ที่มีต่อพระพุทธศาสนา มีอยู่หลายตำนานด้วยกัน ทั้งแสดงไว้ในพระไตรปิฏก และตำนานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หรือ อักครสาวก พญานาค คือ เทพเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ อำนาจ ทำหน้าที่ปกปักรักษา พระพุทธศาสนา รักษาศาสนสถานต่าง ๆ รักษาแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ ดลบันดาลให้ฝนฟ้า ตกต้องตามฤดูกาล ป้องป้องรักษาโบราณสมบัติของชาติของแผ่นดิน ทั้งที่อยู่บนบกและในน้ำ ตลอดจน ความเชื่อตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเซีย ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สายน้ำ และธรรมชาติ พญานาค เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และนาคยังเป็นสัญลักษณ์บันไดสู่สวรรค์ เชื่อมโลกกับสวรรค์อีกด้วย .............................. #ได้รับความเมตตา ออกแบบและปั้นโดย ครูช่างปราชญ์อีสาน : อ.ศุกสันติ ศรีสมครุฑ #กำหนดเปิดจอง 19 พ.ย.เวลา 19.00 น. #ปิดรับจอง 29 ม.ค.2562 #กำหนดพุทธาภิเษกและรับบาตรน้ำมนต์ ภายในเดือน มิ.ย.62 #การสั่งจอง: ท่านสามารถแบ่งการจ่ายเงินได้ 3 ครั้ง รอบแรก 50% /รอบที่2และ3 ภายใน มี.ค. และเม.ย.62 #สอบถามเพิ่มเติม : โทร.0834161138 โทร.087 8679797, 090 0014020 #Line : lalida1977  
     
โดย : faveur   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Wed 21, Nov 2018 12:20:12
 
 
 
โดย : faveur    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Wed 21, Nov 2018 12:36:07

 
 
โดย : faveur    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Wed 21, Nov 2018 12:37:41

 
ประชาสัมพันธ์เปิดจอง บาตรน้ำมนต์พุทธอนันตนาคราช รุ่นพิเศษ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.