พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ วัดดอนแก้ว


ท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ วัดดอนแก้ว


ท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ วัดดอนแก้ว

   
 

ความเป็นมา   

            เวลาทุกคนมีเท่ากันแต่โอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามอาจมีไม่เท่ากัน ด้วยอายุจะครบ 45 ปี ในปี2562 มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดี สร้างบุญบารมีเผยแพร่พุทธศาสนา มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อเด็กและเยาวชน ได้นำศรัทธาญาติบูรณถาวรวัตถุของวัดดอนแก้ว เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ การสร้างท้าวเวสสุวรรณโณเป็นองค์เทพที่คุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล(พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2 - หน้าที่ 435 ) เป็นความชอบมีความสุขที่ได้สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณและเป็นกุศโลบายให้ญาติโยมผู้ศรัทธาได้มีโอกาสทำบุญ เพราะด้วยถาวรวัตถุของวัดดอนแก้วหลายอย่างก็ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ต้องทำต้องบูรณไปตามกำลังที่พึงมีจากผ้าป่า/กฐิน/ผู้ศรัทธาใจบุญถวายปัจจัย เป็นเพียงวัดเล็กๆวัดหนึ่งแต่มีความโชคดีที่ได้เจอผู้ใจบุญคนดีๆที่ให้คำปรึกษาแนะนำให้กำลังใจสนับสนุนตลอด ตอนนี้ห้องน้ำของพระภิกษุ-สามเณรที่อยู่ด้านหลังกุฏิสงฆ์ก็ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุง(renovate)และหน้ามุขและบันไดขึ้นกุฏิสงฆ์ก็เช่นกัน อาจมีคำถามว่าเห็นสร้างท้าวเวสสุวรรณทุกปีที่ผ่านมา ได้สร้างท้าวเวสสุวรรณทุกปีแต่จำนวนการสร้างไม่ได้มาก เพราะต้องการให้ได้ปัจจัยพอแก่การบูรณส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น/อีกส่วนหนึ่งก็แจก มีเหตุผลที่รองรับเสมอและนำเรียนชี้แจงปัจจัย รับ-จ่าย กับผู้ศรัทธาทุกท่านทุกครั้ง จึงขอนำเรียนผู้ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณวัดดอนแก้วทุกท่านให้ทราบด้วยเหตุและผลตามที่กล่าวมาครับ

วัตถุประสงค์

เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนปรับปรุง(renovate)หน้ามุข/บันไดกุฏิสงฆ์/ห้องน้ำพระภิกษุ-สามเณร

เพื่อสร้างบุญบารมีในโอกาสอายุวัฒนมงคล 45 ปี

 สร้าง 3 ขนาดดังนี้

1.รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ ขนาดสูง 24 นิ้ว เนื้อทองชนวน
1.1 วรรณะปิดทองตาฝั่งพลอยแดง สร้าง 8 องค์ เพื่อถวายวัดที่มีบุญบารมีร่วมกันทั้ง 8 ทิศ(ไม่มีให้บูชา)
1.2 วรรณะปิดทอง สร้าง 9 องค์ ทำบุญบูชาองค์ละ 28,999 บาท
1.3 สีทองน้ำผึ้ง สร้าง 45 องค์ ทำบุญบูชาองค์ละ 19,999 บาท

2.รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ ขนาดสูง 16 นิ้ว เนื้อทองชนวน
2.1 วรรณะปิดทอง สร้าง 9 องค์ ทำบุญบูชาองค์ละ 14,999 บาท
2.2 สีทองน้ำผึ้ง สร้าง 199 องค์ ทำบุญบูชาองค์ละ 8,999 บาท

3.รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ ขนาดสูง 11 นิ้ว เนื้อทองชนวน
3.1 วรรณะปิดทอง สร้าง 16 องค์ ทำบุญบูชาองค์ละ11,999 บาท
3.2 สีทองน้ำผึ้ง สร้าง 299 องค์ ทำบุญบูชาองค์ละ 5,999 บาท

 

เปิดจองวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดดอนแก้วและเพจกลุ่มชมรมผู้นิยมวัตถุมงคลวัดดอนแก้ว(facebook)

 
     
โดย : khayomwat   [Feedback +24 -1] [+1 -0]   Sat 20, Oct 2018 20:09:56
 
 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 1 ] Sat 20, Oct 2018 20:10:24

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 2 ] Sat 20, Oct 2018 20:10:51

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 3 ] Sat 20, Oct 2018 20:16:35

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 4 ] Sat 20, Oct 2018 20:17:05

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 5 ] Mon 22, Oct 2018 12:11:45

 
เพื่อศรัทธาความเข้าใจแห่งอัตลักษณ์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณบุญบารมี๔๕
#เหตุที่ปราศจากเครื่องทรงเพราะ
1.ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสะอาด ที่ท้าวเวสสุวรรณน้อมจิตเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาด้วยจิตบริสุทธิแห่งการปวารณาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งพุทธกาล
2.ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสว่าง แห่งศรัทธาด้วยปัญญาที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนา เป็นแสงสว่างที่ปรากฎออกมาจากวรรณะของท้าวเวสสุวรรณ
3.ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสงบ เป็นพลังแห่งอำนาจบุญบารมีที่สั่งสมอันมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดกาล
4.แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้าวเวสสุวรรณของวัดดอนแก้วในการสร้างงานพุทธศิลป์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดกาล “เอกลักษณ์” คือเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ “อัตลักษณ์” คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Cr.อาจารย์โชค

คำว่า " สะอาด สว่าง สงบ" นั้นหมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา
ซึ่งมีที่มาจาก การประพฤติ ปฏิบัติดี นั้นคือ การกระทำชอบ นั้นคือ ศีล
รู้สติ และรู้ตัวของเรา นั้นคือ สมาธิ
คิดการและ ก่อให้เกิดผลดี นั้นคือ ปัญญา
พระ พุทธศาสนายกย่องว่า จิตประเสริฐกว่ากาย เพราะกายเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของจิต จิตเป็นผู้นำ ฉะนั้นความสุขทางใจดีกว่าความสุขทุกชนิด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสุขอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี” เรามาปฏิบัติธรรมต้องการชำระจิตให้สะอาด ต้องการทำใจให้สบาย ทำใจให้สงบ จะได้ปรารภธรรม มีหลัก ๓ ประการ คือ สะอาด สว่าง สงบ พระ พุทธเจ้าสอนเน้นหลักในการที่เอาบุญมาไว้ที่จิต ทำใจให้สบาย ทำใจให้สงบ ชีวิตจะรุ่งโรจน์โชติช่วงนานาประการ จะเกิดแสงสว่างส่องทางมรรค จะเดินทางถูกต้อง มรรคา คือ มรรคแปด คือ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ (อริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ , ผู้รวบรวม)
การเจริญกรรมฐาน ต้องการทำใจให้สะอาด ทำใจให้บริสุทธิ์ ถ้าจิตใจสะอาดเมื่อใด ท่านจะพบความสว่างเมื่อนั้น และก็เกิดความสงบ ชีวิตท่านจะปรารภธรรม มีกิจการงานก็ราบรื่น ร่ำรวยสวยดี มั่งมีศรีสุขตลอดชีวิตนี้ และชีวิตหน้าตลอดไป จิตใจสะอาด จิตใจได้สว่าง จิตใจได้สงบ ๓ ประการนี้ ได้มาจากการเจริญกรรมฐาน เพื่อหาความสงบกับจิต เพื่อชำระจิตชำระใจ ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากมลทินจิตก็ใสใจก็สะอาดปราศจากมลทินแล้ว จิตก็จะสว่างขึ้น คือ ปัญญา คนที่จะมีปัญญานั้นต้องอยู่ด้วยความสงบ อยู่ด้วยความเรียบร้อย อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ นี่แหละคือตัวธรรมะ คือ ทาน ศีล ภาวนา ถ้าท่านมีความสว่างก็มีปัญญา ก็จะได้แก้ไขปัญหาด้วยจิตสง
 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 6 ] Mon 29, Oct 2018 10:38:00

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 7 ] Wed 7, Nov 2018 16:48:21

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 8 ] Mon 12, Nov 2018 19:49:58

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 9 ] Mon 12, Nov 2018 19:50:38

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 10 ] Wed 14, Nov 2018 13:45:12

 

ขนาดสูง 24 นิ้ว

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 11 ] Wed 14, Nov 2018 13:46:18

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 12 ] Wed 14, Nov 2018 13:47:15

 

ขนาดสูง 16 นิ้ว

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 13 ] Wed 14, Nov 2018 13:47:52

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 14 ] Wed 14, Nov 2018 13:48:24

 

ขนาดสูง 11 นิ้ว

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 15 ] Wed 14, Nov 2018 13:48:57

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 16 ] Wed 14, Nov 2018 13:49:30

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 17 ] Wed 14, Nov 2018 13:50:29

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 18 ] Wed 14, Nov 2018 13:50:55

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 19 ] Wed 21, Nov 2018 10:01:08

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 20 ] Wed 21, Nov 2018 10:03:05

 
ท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ วัดดอนแก้ว : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.