พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
แอนติคและเครื่องราง

พระสิวลีขี่สิงห์ไม้แกะเก่าลงรัก


พระสิวลีขี่สิงห์ไม้แกะเก่าลงรัก


พระสิวลีขี่สิงห์ไม้แกะเก่าลงรัก

   
 
พระสิวลีขี่สิงห์ไม้แกะเก่าลงรัก วัตถุมงคลที่อุดมเด่นด้าน โภคทรัพย์ โชคลาภ พระสิวลี หรือ พระฉิมพลี เป็นพระอัครสาวก ผู้ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระบรมศาสดา ว่าเป็น เอตทัคตะ ทางด้านโชคลาภ แม้อยู่ในถิ่นทุระกันดาร มนุษย์ เทดาและยักษ์ ยังนำเอาลาภสักการะไปถวาย อย่างอุดมสมบูรณ์ ด้วยอานิสงค์ที่ท่านได้พำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อน ด้วยเหตุนี้แต่โบราณมา พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณ จึงจำลองรูปเคารพของท่านขึ้นมา ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กเพื่อหวังอานิสงค์ทางโชคลาภ และค้าขาย โดยจำลองเป็นรูปพระสาวก กำลังจาริกธุดงค์โปรดสัตย์มือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้าง หรือสะพายย่ามตลอดจนเครื่องอัฐบริขารบ้าง โดยจารึกหัวใจพระคาถาพระสิวลีว่า "นะชาลิติ" จัดเป็นวัตถุมงคลอีกประเภทหนึ่ง ที่ผู้ประกอบอาชีพทางการค้าขายนำมาบูชา และอาราธนาติดตัว ด้วยหวังอานิสงค์ทางโชคลาภ และค้าขายร่ำรวย
 
 
บทสวดบูชาพระสีวลี ( ตั้งนะโม ๓ จบ ) ( สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำ อธิษฐานจิต ขอเงินทองโชคลาภ พระสีวลีเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ ) สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา. สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม.
 
     
โดย : วัฒน์พะเยา   [Feedback +9 -0] [+0 -0]   Tue 25, Sep 2018 20:29:06
 
 
 
โดย : วัฒน์พะเยา    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Tue 25, Sep 2018 20:29:37

 
 
โดย : วัฒน์พะเยา    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Tue 25, Sep 2018 20:29:59

 
 
โดย : วัฒน์พะเยา    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Tue 25, Sep 2018 20:30:15

 
พระสิวลีขี่สิงห์ไม้แกะเก่าลงรัก : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.