พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ฝากติดตาม ท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ วัดดอนแก้ว อ.แม่ริม


ฝากติดตาม ท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ วัดดอนแก้ว อ.แม่ริม


ฝากติดตาม ท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ วัดดอนแก้ว อ.แม่ริม

   
 

เวลาทุกคนมีเท่ากันแต่โอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามอาจมีไม่เท่ากัน ด้วยอายุจะครบ45ปีในปี2562 มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีได้นำศรัทธาญาติโยมสร้างบุญบารมีบูรณถาวรวัตถุของวัดดอนแก้ว เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ การสร้างท้าวเวสสุวรรณโณเป็นองค์เทพที่คุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล(มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพระสูตร) เป็นความชอบมีความสุขที่ได้สร้างองค์ท้าวเวสและเป็นกุศโลบายให้ญาติโยมผู้ศรัทธาได้มีโอกาสทำบุญบูรณถาวรวัตถุ เพราะด้วยถาวรวัตถุของวัดดอนแก้วหลายอย่างก็ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ต้องทำต้องบูรณไปตามกำลังที่พึงมีจากผ้าป่า/กฐิน/ผู้ศรัทธาใจบุญถวายปัจจัยเป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งเท่านั้น ตอนนี้ห้องน้ำของพระภิกษุ-สามเณรที่อยู่ด้านหลังกุฏิสงฆ์ก็ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุง(renovate)และหน้ามุขและบันไดขึ้นกุฏิสงฆ์ก็เช่นกัน อาจมีคำถามว่าเห็นสร้างท้าวเวสสุวรรณทุกปีที่ผ่านมา ใช่ครับได้สร้างท้าวเวสสุวรรณทุกปีแต่จำนวนการสร้างไม่ได้มาก เพราะต้องการให้ได้ปัจจัยพอแก่การบูรณส่วนนั้นเท่านั้น/อีกส่วนหนึ่งก็แจก มีเหตุผลที่รองรับเสมอและนำเรียนชี้แจงปัจจัย รับ-จ่าย กับผู้ศรัทธาทุกท่านทุกครั้ง จึงขอนำเรียนผู้ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณวัดดอนแก้วทุกท่านให้ทราบด้วยเหตุและผลตามที่กล่าวมาครับ 

          จุติ หมายถึง เปลี่ยนสภาพจากกำเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกำเนิดหนึ่ง (มักใช้แก่เทวดา) มนุษย์และเทวดาก็เช่นเดียวกันมีความปรารถนากำเนิดภพภูมิที่ดี ฐานแห่งการนำไปกำเนิดที่ดีคือบุญไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาพึงปรารถนาการสั่งสมบุญ ตามแนวทางพระพุทธองค์พระองค์ทรงค้นพบการเวียนจบของจักรวาล หนทางที่จะว่ายผ่าน วัฏสงสารอันปลดปลงหนทางแห่งพุทธะคือหลีกลดละในโลภหลงและมิใช่อย่างฝุ่นผง ที่ปล่อยล่องลอยไป หนทางแห่งพุทธะคือทางสายกลางอันเบิกบาน ให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอัน"ตื่นรู้" ศรัทธาจุดกำเนิดที่สำคัญต้องมาจากจิตใจของตัวเราก่อนเสมอ วัตถุมงคลของวัดดอนแก้วทุกรุ่นก็เช่นกัน ผมชอบ ผมศรัทธา ผมตั้งใจ ผมมีความสุขที่ได้สร้าง ด้วยเห็นว่าจะเป็นฐานแห่งบุญบารมีที่สำคัญ จะนำเราไปสู่ปลายทางแห่งความปรารถนาคือความพ้นทุกข์ อัตลักษณ์แห่งตำนานบทใหม่จักได้บังเกิดขนาด/จำนวนการสร้าง/ราคาบูชา/การเปิดจอง/จะได้นำเรียนรายละเอียดให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ ขอบคุณที่ศรัทธา ขอบคุณที่สนใจติดตาม ขอบคุณที่ปรารถนาสร้างบุญบารมีร่วมกันครับ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างบุญบารมีในโอกาสอายุวัฒนมงคล 45 ปี

เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนปรับปรุง(renovate)หน้ามุข/บันไดกุฏิสงฆ์/ห้องน้ำพระภิกษุ-สามเณร

เพื่อตอบสนองความปรารถนาของผู้ศรัทธาที่ต้องการรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณวัดดอนแก้วไว้บูชา

 

 
     
โดย : khayomwat   [Feedback +24 -1] [+1 -0]   Tue 11, Sep 2018 19:49:33
 
 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 1 ] Tue 11, Sep 2018 19:54:29

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 2 ] Tue 11, Sep 2018 19:55:30

 

https://www.facebook.com/groups/1530389400505946/?ref=group_header

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 3 ] Thu 18, Oct 2018 10:59:21

 
ฝากติดตาม ท้าวเวสสุวรรณโณบุญบารมี๔๕ วัดดอนแก้ว อ.แม่ริม : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.