พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ขอเชิญร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ขอเชิญร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ขอเชิญร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

   
 

ขอเชิญพี่น้อง เพื่อนพ้องตังหลาย ตึงญิงและจาย สหายหนุ่มเฒ่า
ร่วมใจคนน้อย ก่อยหิก่อเข้า จ่วยเหลือเตื่อมเอา คนนิด
แบ่งปันน้ำใจ๋ หลั่งไหลทั่วทิศ ถึงหมู่ปวงมิตร ประชา
จ่วยเพื่อนมนุษย์ ยามมีปัญหา ตามจิตศรัทธา เน้อนายต้านเจ้าๆ

 

กองทุนสมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจ ขอเชิญทุกท่านร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยกองทุนฯ มอบเงินสนับสนุนให้ในเบื้องต้น 20,000 บาท 

โดยท่าน สามารถร่วมทำบุญโดยการบริจาคเงิน ได้ที่
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 892-228717-6 

ชื่อบัญชี พระปลัด เชี่ยวชาญ สุวิชฺชาโน และ นายศราพงค์ วงค์น้ำ และ นายสมชาย ลาสุทธิ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขา เทสโก้โลตัสคำเที่ยง
 
รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ และ สรุปยอดเงินที่ได้รับโอน ในวันที่ 27 ก.ค. 2561 เวลา 18.00 น. เพื่อมอบบริจาค ให้กับ สถานเอกอัครราชฑูต ณ เวียงจันทน์  
 

ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีกองทุนฯ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 ก.ค. 2561 ทางกองทุนฯขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ..

 

 
     
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Wed 25, Jul 2018 19:31:27
 
 

พระเชี่ยวชาญ คำบาง ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Wed 25, Jul 2018 19:36:09

 

คุณศราพงค์ วงค์น้ำ (ไก่ สวนดอก) ร่วมบริจาค 1,000 ยาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Wed 25, Jul 2018 19:37:04

 

คุณวรานนท์ ศรีวรานันท์ (นนท์ อิเลคฯ เชียงใหม่) ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Wed 25, Jul 2018 19:38:33

 

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ (โชค มอชอ) และครอบครัว ร่วมบริจาค 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Wed 25, Jul 2018 19:40:08

 

นายภงศ์มนัส สมร ร่วมบริจาค 300 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Wed 25, Jul 2018 19:42:17

 

นายจิตต์ดนัย จันทร์แก้ว ร่วมบริจาค 500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Wed 25, Jul 2018 19:43:36

 

นายณัฐพล โอจรัสพร (ร้าน สยามโบราณ) ร่วมบริจาค 2,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Wed 25, Jul 2018 19:45:31

 

คุณธราธร เอกวัฒนกุล (จ.แพร่) ร่วมบริจาค 1,500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Wed 25, Jul 2018 19:56:23

 

 นายธวัชชัย คำมาเมือง (กาแลพระเครื่อง) ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Wed 25, Jul 2018 20:00:01

 

คุณพรชัย วิภาสกุลเด่น ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Wed 25, Jul 2018 20:14:26

 

คุณเพ็ชรี บุญอาชาทอง ร่วมบริจาค 500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Wed 25, Jul 2018 20:14:50

 

พระเจริญศักดิ์ เอื้องเขียว วัดดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Wed 25, Jul 2018 20:17:55

 

คุณพิพัฒน์ วิทย์เบ็ญจางค์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Wed 25, Jul 2018 21:06:46

 

คุณสุภรณ์วัฒน์ สุรการ  (เหลา เชียงใหม่) ร่วมบริจาค 2,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Wed 25, Jul 2018 21:07:09

 

คุณสุภารัตน์ กังวาล ร่วมบริจาค 500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Wed 25, Jul 2018 21:07:33

 

คุณพชร สุขผล และ คุณราตรี ทรัพย์ศฤงคารร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Wed 25, Jul 2018 21:12:11

 

คุณฐิติรัตน์ ใจต๊ะ (น้องแก้ว) พร้อมทั้ง น้องออม น้องเอิร์น  ร่วมบริจาค 500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Wed 25, Jul 2018 21:35:11

 

คุณพัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Wed 25, Jul 2018 21:53:38

 

คุณกัณฑกฤษณ อภิวงค์ (ร้านปูนปั้นล้านนา) ร่วมบริจาค 500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Wed 25, Jul 2018 21:54:03

 

คุณพีรัช นันทเสน (ร้านพลเชียงใหม่) ร่วมบริจาค 2,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Wed 25, Jul 2018 22:06:56

 

พระอธิการนิวัฒน์ สิริวฒฺฑนเมธี ร่วมบริจาค 300 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Fri 27, Jul 2018 16:48:00

 

ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 300 บาท  (26/7/61)

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 22 ] Fri 27, Jul 2018 16:49:07

 

คุณปนัดดา ปัญฎีกา ร่วมบริจาค 500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 23 ] Fri 27, Jul 2018 16:50:18

 

คุณวัชราภรณ์   ลิ้มสำอางค์  ร่วมบริจาค 500 บาท (รับโอนผ่านบัญชีพระเชี่ยวชาญ คำบาง)

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 24 ] Fri 27, Jul 2018 16:50:42

 

คุณไกรสร ศิรีนาม ร่วมบริจาค 500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 25 ] Fri 27, Jul 2018 16:51:10

 

คุณกนกลักษณ์ ฉิมมา  ร่วมบริจาค 300 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 26 ] Fri 27, Jul 2018 16:51:28

 

คุณวราพรรณ นันทะเสน ร่วมบริจาค 500 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 27 ] Fri 27, Jul 2018 16:51:46

 

คุณไพฑูรย์ ว่องวุฒิเวช ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 28 ] Fri 27, Jul 2018 16:52:20

 

คุณโสภิช ธิชูโต ร่วมบริจาค 200 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 29 ] Fri 27, Jul 2018 16:52:37

 

ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 200 บาท (27/7/61)

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 30 ] Fri 27, Jul 2018 21:42:45

 

สกุณา ลาสุทธิ (ร้าน ส.สกุณา) บริจาค 400 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 31 ] Fri 27, Jul 2018 21:43:48

 
 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 32 ] Fri 27, Jul 2018 21:58:29

 
 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 33 ] Mon 30, Jul 2018 14:53:45

 
ขอเชิญร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.