พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

วัตถุมงคล รุ่น สร้างบุญบารมี 180 ปี วัดดอนแก้ว


วัตถุมงคล รุ่น สร้างบุญบารมี 180 ปี วัดดอนแก้ว


วัตถุมงคล รุ่น สร้างบุญบารมี 180 ปี วัดดอนแก้ว

   
   
     
โดย : khayomwat   [Feedback +24 -1] [+1 -0]   Wed 30, Nov 2016 16:13:36
 
 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 1 ] Wed 30, Nov 2016 16:14:31

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 2 ] Wed 30, Nov 2016 16:14:52

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 3 ] Wed 30, Nov 2016 16:15:18

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 4 ] Wed 30, Nov 2016 16:17:14

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 5 ] Wed 30, Nov 2016 16:17:38

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 6 ] Wed 30, Nov 2016 16:18:01

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 7 ] Wed 30, Nov 2016 16:18:23

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 8 ] Wed 30, Nov 2016 16:18:46

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 9 ] Wed 30, Nov 2016 16:19:12

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 10 ] Wed 30, Nov 2016 16:19:37

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 11 ] Wed 30, Nov 2016 16:20:03

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 12 ] Wed 30, Nov 2016 16:20:32

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 13 ] Wed 30, Nov 2016 16:20:59

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 14 ] Wed 30, Nov 2016 16:21:24

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 15 ] Wed 30, Nov 2016 16:21:48

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 16 ] Wed 30, Nov 2016 16:22:48

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 17 ] Wed 30, Nov 2016 16:23:16

 
 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 18 ] Wed 30, Nov 2016 16:23:52

 

วัตถุมงคลที่มาจากหลายๆจิตที่มีความศรัทธา ตั้งใจมาหล่อหลอมรวมกัน ย่อมเป็นวัตถุมงคลที่มีคุณค่าเกิดขึ้นตั้งแต่มี จิตคิดมอบให้ จิตคิดสร้างกุศล การหล่อแบบโบราณมีขั้นตอนละเอียดทั้งโลหะที่จะนำมาหลอมต้องได้ปริมาณที่เหมาะสม ถึงจะทำให้โลหะวัตถุมงคลผสมผสานเข้ากัน ศรัทธา+ชนวน+พิธี+เจตนา+ความตั้งใจ จะออกมาดีมีคุณค่า มาสร้างบุญบารมีร่วมกัน ติดตามกันครับ

ขอกล่าวเล่าถึงพระอัครสาวกซ้ายขวาผู้มีบทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเอตทัคคะเป็นเลิศทางด้านปัญญา
พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นพระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มาก 
พระสารีบุตร เปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิด
พระโมคคัลลานะ เป็นเสมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้ว
คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบ
1.เป็นผู้มีความอดทนยิ่ง
2.เป็นผู้ถ่อมตนยิ่ง
3.มีความใฝ่รู้ยิ่ง

ด้วยเหตุมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นที่ตั้ง ผมจึงได้ขอพ่อครูมณเฑียร(ผู้เป็นครูบาอาจารย์/ช่างแกะในตำนาน/ลูกศิษย์เอกหลวงพ่อเกษม เกตุธมฺโม) แกะต้นแบบพระมหาโมคคัลลานะ ขนาดสูง 3 ซม.แกะจากหินสบู่แล้วนำมาขึ้นต้นแบบเป็นหุ่นเทียนเพื่อจะหล่อโบราณ จากการสรรค์สร้างของพ่อครู เห็นครั้งแรกก็ศรัทธาชอบมากไม่เคยทำให้ลูกศิษย์ผิดหวังในฝีมือจริงๆ(พ่อครูบอกว่าของานชุดเล็กแกะต้นแบบนี้เป็นชุดสุดท้ายนะท่าน ตามองเล็กๆไม่ไหวแล้ว) ติดตามกันต่อไปครับ

หลังจากได้การแกะต้นแบบที่สวยงามจากพ่อครูมณเฑียร ขึ้นหุ่นเทียนเป็นช่อรอเวลาฤกษ์งามยามดี 23/6/59 ได้จัดพิธีหลอมชนวน/หล่อรูปหล่อพระมหาโมคคัลลานะ/รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดดอนแก้ว
วัตถุมงคลที่หล่อแบบโบราณล้านนาของเราไม่ค่อยจะมีมากนัก(พูดถึงรูปหล่อองค์ลอย) เป็นความตั้งใจของผมได้ปรึกษาครูบาอาจารย์ผู้รู้ โชคดีที่ได้ช่างหล่อชุดหล่อครูบาศรีวิชัยแบบโบราณที่หล่อให้กับวัดศรีโสดาเมื่อปี53 มาทำการหล่อให้งานออกมาดีมาก (อีกทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรระดับอาจารย์รศ.ชูโชค) หลังจากผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนแล้ว ผมได้นำฝังไว้ในปฐวีธาตุที่นำมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บรรจุในหม้อดินเผาโดย อธิษฐานขอบารมีบูรพาจารย์สาธยายอักขระคาถาสวดมนต์ตลอดพรรษาเป็นระยะเวลา 108 วัน ติดตามกันต่อไปครับ อัตลักษณ์แห่งศรัทธา อัตลักษณ์วัดดอนแก้ว

ศรัทธา+ความตั้งใจ+ไฟ+ดิน+น้ำ+ลม(อากาศ)
วัตถุมงคลได้ผ่านการหล่อหลอมเตโช(ไฟ)ธาตุ แล้วนำไปฝังไว้ในปฐวี(ดิน)ธาตุ ครบกำหนด 108 วัน ได้อัญเชิญออกจาก"ปฐวี(ดิน)ธาตุ"โดยใช้"อาโป(น้ำ)ธาตุผสมน้ำพุทธมนต์"ชำระล้างปฐวีธาตุออกจนหมด นำมาจัดเรียงเพื่อให้"วาโย(ลม)ธาตุ"ปัดเป่าอธิษฐานขอบารมีบูรพาจารย์สวดสาธยายอักขระคาถาทุกวัน จนกว่าจะถึงวันพุทธาภิเษกเทวาภิเษกและส่งมอบให้กับผู้ที่บูชาสั่งจองต่อไป ความตั้งใจจัดสร้างหล่อแบบโบราณล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา(ปราชญ์)ของล้านนา ที่สร้างศรัทธาถ่ายทอดลงสู่วัตถุมงคลให้คงอยู่สืบไปครับ สร้างบุญบารมี 180 ปี วัดดอนแก้ว จะเปิดให้บูชาสั่งจองเร็วๆนี้ครับ

เตโชจะมัสมิ๋ง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

ปฐวีจะมัสมิ๋ง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณณัง จะสังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

อาโปจะมัสมิ๋ง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

วาโยจะมัสมิ๋ง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

การหล่อแบบโบราณ

เป็นวิธีการที่ใช้ในการสร้างรูปหล่อ และเหรียญหล่อโบราณ มากมายในพระเครื่องต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นพระยอดนิยมด้วยความสวยงามที่เป็นอัตลักษณ์ ขั้นตอนการหล่อแบบโบราณ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้

1) การขึ้นดินหุ่น คือการแกะหุ่นดินตามรูปพรรณสัณฐานที่ต้องการ จากนั้นจึงนำมาหล่อเป็นองค์พระต้องการ พระที่ได้ครั้งแรกนี้เรียกว่า “แกนหุ่นดิน”

2) เข้ารูปขี้ผึ้ง เมื่อได้แกนหุ่นที่หล่อเรียบร้อยแล้ว จะนำขี้ผึ้งมาพอกองค์พระ แกะตกแต่งรายละเอียดด้วยเสนียด (ไม้ทองเหลืองปลายแบน) จนเป็นที่พอใจก็จะได้รูปขี้ผึ้งองค์พระที่ต้องการจะให้เป็นในลักษณะอากัปกิริยาต่างๆ ตลอดจนลวดลายตามความประสงค์ของผู้แกะแบบ

3) พอกดินขี้วัว เมื่อได้รูปขี้ผึ้งแล้วก็นำดินขี้วัว (นำขี้วัวมาคั้นน้ำผสมกับดินเหนียวและทรายให้ข้นจับตัวกันเหนี่ยวแน่น) พอกให้ทั่วองค์พระหุ่นขี้ผึ้ง แล้วเจาะรูตรงปลายเพื่อให้ขี้ผึ้งไหลออกมาเมื่อถูกความร้อนสูง

4) เทสารละลาย นำโลหะผสมที่หลอมละลายรวมกันเข้าที่แล้ว เทลงในเบ้าแม่พิมพ์ ความร้อนจะทำให้ขี้ผึ้งละลายออกมาจากรูที่เจาะไว้เรียกว่า “การสำรอกขี้ผึ้ง” โลหะผสมจะเข้าแทนที่ขี้ผึ้งได้รูปองค์พระที่ต้องการ

5) การทุบเบ้าทิ้ง เมื่อกระบวนการต่างๆที่ผ่านมาสำเร็จด้วยดีแล้ว พอโลหะจับกันแข็งตัวและเย็นดีแล้ว ก็จะมีการทุบเบ้าดินที่หุ้มองค์พระไว้ออกให้หมด ดังนั้น จึงมีการเรียกพระหล่อโบราณว่า “พระพิมพ์เบ้าทุบ”

          พระหล่อโบราณที่ได้ ส่วนมากจะขาดความละเอียดของเส้นรูปพรรณเค้าหน้า และร่างกายเนื่องด้วยเครื่องมือแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณ ขาดศักยภาพกระทำการ อีกทั้งโลหะผสมขาดการชั่งตวงวัด และควบคุม รวมถึงความร้อนที่สม่ำเสมอทั่วถึง ทำให้องค์พระขาดความคมชัด หากแต่ธรรมชาติของดินพอกหุ่นและความไม่พอดีของอัตราส่วนโลหะผสม ก็นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพระหล่อโบราณ ที่ยากแก่การปลอมแปลง ดินขี้เบ้าที่ติดอยู่กับเนื้อโลหะเมื่อได้รับความร้อน เกิดการหลอมรวมกินตัว ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของวรรณะตามซอกองค์พระ ก็ถือเป็นไม้ตายในการพิจารณาพระเก่า ให้ต่างจากพระใหม่ได้อีกประการหนึ่ง การหล่อพระแบบโบราณเทดินไทย กรรมวิธี ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและความเสียหายของชิ้นงานมีมากพระแต่ละองค์หล่อออกมาไม่เหมือนกันเลย มีตำหนิ ผิวพรรณ วรรณต่างๆกัน ซึ่งการหล่อโบราณเทดินไทยในปัจจุบันแทบไม่มีเงย เพราะต้องเตรียมชนวนมวลสาร แผ่นยันต์ แบะประกอบพิธีเททองหล่อ ศึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้จัดพิธีหรือไม่เห็นกับตา มักจะแอบอ้างว่าหล่อโบราณ สังเกตุจากความเรียบร้อยขององค์พระ ผิวพรรณจะไม่เป็นธรรมชาติ ผิวดินมูลวัวจะซุยกระจาย ไม่เกาะยึดแน่นองค์พระ

          คำว่า"ศรัทธา"จุดกำเนิดที่สำคัญต้องมาจากจิตใจของตัวเราก่อนเสมอ วัตถุมงคลของวัดดอนแก้วทุกรุ่นก็เช่นกัน ผมศรัทธาและตั้งใจสร้างด้วยเห็นว่าจะเป็นฐานแห่งบุญบารมีที่สำคัญ จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ รูปหล่อพระมหาโมคคัลลานะ สูง 3 ซม. รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ สูง 2.5 ซม. เป็นความตั้งใจ+ศรัทธาที่ได้รับความเมตตาจาก"พ่อครูมณเฑียร"แกะต้นแบบจากหินสบู่ให้ เพื่อจะนำไปขึ้นเป็นหุ่นเทียน หล่อแบบโบราณล้านนา โดยได้ชนวนวัตถุมงคลมากจากผู้ใจบุญที่ศรัทธาทุกทิศทุกทางส่งมามอบให้ เป็นมหาชนวนรวมใจได้นำมาหล่อหลอมเป็น วัตถุมงคล หล่อโบราณ รุ่น สร้างบุญบารมี 180 ปี วัดดอนแก้ว ศรัทธา+ชนวน+พิธี+เจตนา+ความตั้งใจ ด้วยจิตใจที่"ศรัทธา"ต่อบูรพาจารย์ ต่อสถานที่ ต่อสิ่งที่เราทำ ต่อคนที่เรามอบหมาย ให้โอกาสงานให้โอกาสคน แล้วโอกาสดีๆสิ่งดีๆจะเขามาหาเราเอง ขอบคุณคนดีๆสิ่งดีๆโอกาสดีๆครับ

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 19 ] Wed 30, Nov 2016 16:30:00

 

วัดดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๐ เป็นวัดเก่าแก่คู่กับหมู่บ้านดอนแก้ว หมู่บานสบสา-หนองฟาน เป็นพุทธสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชน เป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมธรรมให้แก่สาธุชน กุลบุตร กุลธิดา ในวาระที่วัดดอนแก้วจะมีอายุครบ ๑๘๐ ปี ในปี ๒๕๖๐ จะได้จัดงานทำบุญ เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงคุณงามความดีของ บูรพาจารย์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้อุปถัมภ์วัดดอนแก้วตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน ในการนี้จึงจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสมหามงคลครบรอบ ๑๘๐ ปี เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างและบูรณะถาวรวัตถุให้แล้วเสร็จ

วัตถุมงคล รุ่น สร้างบุญบารมี ๑๘๐ ปี วัดดอนแก้ว

                ๑.พระพุทธรูปพุทธรัตนสิริภัทรมหามุนี(หลวงพ่อวัดดอนแก้ว)หน้าตัก ๙ นิ้ว ๙ องค์

            ๑.๑พระพุทธรูปพุทธรัตนสิริภัทรมหามุนี(หลวงพ่อวัดดอนแก้ว)หน้าตัก ๕ นิ้ว ๑๔๐ องค์

          ๒.รูปหล่อพระมหาโมคคัลลาน หล่อโบราณ หน้าตัก ๓ นิ้ว  

                   สร้าง ๖๐ องค์ บูชาองค์ละ ๓,๔๙๙ บาท  

                ๓.รูปหล่อพระมหาโมคคัลลาน เนื้อทองทิพย์ หน้าตัก ๓ ซม.

                   สร้าง ๑๒๙ องค์ บูชาองค์ละ ๙๙๙ บาท

                ๔.รูปหล่อเล็กพระมหาโมคคัลลาน หล่อโบราณ สูง ๓ ซม.

                   - เนื้อเงิน สร้าง ๓๖ องค์ บูชาองค์ละ ๑,๙๙๙ บาท

                   - เนื้อชนวน สร้าง ๓๕๙ องค์ บูชาองค์ละ ๖๙๙ บาท

                ๕.รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณโณมหาราชา เนื้อชนวน สูง ๑๓ นิ้ว

                   ต้นแบบ สร้าง ๔ องค์

                   เนื้อเงิน สร้าง ๓ องค์

                   เนื้อชนวนปิดทอง สร้าง ๑๖ องค์

                    เนื้อชนวน สร้าง ๑๙๙ องค์ บูชาองค์ละ ๔,๙๙๙ บาท

                ๖.รูปหล่อเล็กท้าวเวสสุวรรณโณมหาราชา หล่อโบราณ สูง ๒.๕ ซม.

                   - เนื้อทองคำ สร้าง ๙ องค์

                    - เนื้อเงิน สร้าง ๙๕ องค์ บูชาองค์ละ ๑,๗๙๙ บาท

                    - เนื้อชนวน สร้าง ๙๙๙ องค์ บูชาองค์ละ ๔๙๙ บาท

 

                ๗.เหรียญใบมะขามท้าวเวสสุวรรณโณ(คณะศรัทธาสิงคโปร์และฮ่องกงสร้างถวาย)

                        ๗.๑.เนื้อทองคำ ๑๘ เหรียญ บูชาดชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท

                   ๗.๒.เนื้อเงิน ๑๘ เหรียญ

                   ๖.๓.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง ๖๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๑,๒๐๐ บาท

                    ๗.๔.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีน้ำเงิน ๖๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๑,๒๐๐ บาท

                    ๗.๕เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีเขียว ๖๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๑,๒๐๐ บาท

                   ๗.๖เนื้อนวะผิวเดิม ๑๒๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๕๐๐ บาท

                             -เนื้อนวะลงยาราชาวดีเขียว ๖๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๘๐๐ บาท

                   ๗.๗.เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก ๓๐๐ เหรียญ

                   ๗.๘.เนื้อทองผสม ๑๐,๐๐๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๑๐๐ บาท

                   ๗.๙.เนื้อทองแดงชนวน ๒,๕๖๐ เหรียญ

                                    -เนื้อทองแดงชนวนลงยาแดง ๑๐๘ เหรียญ

                   ๗.๑๐.เนื้อทองเหลืองไม่ตัดปีกหลังเรียบ ๓๐๐ เหรียญ

          ๘.ท้าวเวสสุวรรณไม้ขนุนแกะหน้าตัก ๙ นิ้ว สร้าง ๒๑ องค์ บูชาองค์ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

          ๙.พระขรรค์ ๗ นิ้ว สร้าง ๓๐ เล่ม บูชาเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท

                   -พระขรรค์ ๓ นิ้ว สร้าง ๖๐ เล่ม บูชาเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท

          ๑๐.มีดไม้มงคลจิ๋ว 30 เล่ม

 

วัตถุประสงค์

                - เพื่อเป็นการทำบุญในโอกาสมหามงคลครบรอบ ๑๘๐ ปี วัดดอนแก้ว

            - เพื่อแสดงซึ่งความกตัญญูต่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป อุบาสก อุบาสิกา ผู้อุปถัมภ์

            อุปการะสร้างคุณประโยชน์ให้กับวัดดอนแก้ว

          - เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างบุญบารมีให้กับผู้ใจบุญทุกท่าน

          - เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างและบูรณะถาวรวัตถุให้แล้วเสร็จ

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 20 ] Fri 19, May 2017 15:43:57

 
วัตถุมงคล รุ่น สร้างบุญบารมี 180 ปี วัดดอนแก้ว : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.