พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ภาพต้นแแบบ (เกศา+จีวร) หลวงตาประสิทธิ์ ธมฺมทินโน สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิต อ.แม่แตง


ภาพต้นแแบบ (เกศา+จีวร)  หลวงตาประสิทธิ์ ธมฺมทินโน สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิต อ.แม่แตง


ภาพต้นแแบบ (เกศา+จีวร)  หลวงตาประสิทธิ์ ธมฺมทินโน สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิต อ.แม่แตง

   
 

- ภาพต้นแบบ.. รูปเหมือน หลวงตาประสิทธิ์ ธมมทินโน ปัจจุบันอายุย่าง ๙๙ ปี พรรษากว่า ๗๖ แห่งสำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิต ( เขือนแม่งัดสมบรูณ์ชล) อ.แม่แตง

- ประวัติ โดยย่อ หลวงปู่ประสิทธิ์ ธมฺมทินโน (ท่านจะเรียกตนเอง ว่า..หลวงตา ) เกิดราว วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๖๐ เป็นคน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่เดียวกับ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / หลวงพ่อชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง และ อีก หลายฯ รูปเคย ท่านเคย บรรพชา เป็น สามเณร เมื่อ อายุยังน้อย แล้วมา อุปสมบท เป็น พระภิกษุ เมื่อ อายุครบบวช  ๒๐ ปี ได้ไปคัดเลือก ทหาร และ ช่วงนั้น เกิด สงครามโลก พอดี ท่าน จึงได้ ไปรับใช้ชาติ เป็น ทหาร สงครามโลก หลัง จากปลดจาก ทหาร แล้วท่านจึง กลับมา อุปสมบท อีกครั้งหนึ่ง      ( ถ้า..นับ การมา บวช อีกครั้ง เมื่ออายุ ๒๓ ปี  หลัง ปลดทหาร ) กว่า ๗๖ พรรษา แล้ว..ได้ รับ ฉายา จาก พระ อุปัชชฌาย์ ว่า " ธมฺมทินโน "

- นับว่า ชีวิตที่ผ่านมา ของหลวงปู่ฯ ได้ผ่าน อุปสรรค์ ความยากลำบาก ต่างฯ นานา นับประการ มามากมาย แล้ว ได้ ร่ำเรียนรู้ สรรพวิชา ต่างฯ จาก พระอาจารย์  ทั้งฝ่าย บรรพชิต ฝ่าย ฆราวาส อยู่ หลายรูป หลายคน 

- หลวงปู่ฯ เป็น พระวิปัสนากรรมฐาน ใน ฝ่ายธรรมยุติ ( พระป่า ) ท่านเป็นพระสงฆ์ ที่มี สมถะ เรียบง่าย  เป็นกันเอง ไม่ถือตน ทันคน ดูดุดัน หน้าเกรงขาม ไม่กลัวอะไร แต่แฝง ด้วย ความเมตตาเป็นนิจ สนทนาธรรมได้ดี สอนคนได้ หายากยิ่งแล้ว ในปัจจุบัน นี้

 
     
โดย : princo   [Feedback +40 -1] [+8 -0]   Sun 15, May 2016 14:20:08
 
 

หมายเหตุ..

- การจะขอจัดสร้าง วัตถุมงคล โดย เฉพาะรูปเหมือน ของ.. หลวงปู่ฯ ( บอกตรงฯ ว่า..ยังเป็น เรื่องยาก อยู่ เพราะทาง ลูกศิษย์ ผู้ที่ ดูแล หลวงปู่ฯ บอกให้ ฟังว่า ขณะนี้..มี แต่ คน หรือ กลุ่มคน จะมา ขอจัด สร้าง วัตถุมงคล ให้ ไว้ บูชา.. แต่ ทาง ฝ่ายผู้ใหญ่ .. ได้ สั่งไว้ ว่า ยังไม่ให้ การจัดสร้าง ..เกรงว่า จะ เกิดเป็น พุทธพานิช บ้าง / เป็นที่ ฟอกเงิน บ้าง / จะ กระทบ กับ หลวงปู่ฯ ผู้ ที่ ดูแล บ้าง ( ฉะนั้นจึง ยาก ที่ จะ ลงเอย ) แต่..ไม่รู้ จะ ทำอย่างไร เพราะ เกรงใจ คณะศรัทธา ผู้ที่ นับถือ หลวงปู่ฯ ที่ มา ร่วม ทำบุญ บริจาค ปัจจัย ต่างฯ เข้ามา  ที่วัด เพราะ ต่าง ก็ อยากจะได้ วัตถุมงคล หลวงปู่ฯไว้ เป็น ที่ระลึก

- ดังนั้น ทางกลุ่ม กระผม ซึ่ง ก็ได้ ไปขอ อนุญาติ จัด สร้าง วัตถุมงคล ไว้แล้ว เหมือนกัน ( แต่ ยังไม่ให้ ออกสื่อ อะไร ) คือ.. ถ้า สร้างเสร็จแล้ว คอย มอบ ถวายให้ หลวงปู่ฯ ไปเลย แต่ ที่วัด ไม่ให้ มี ตู้ วัตถุมงคล ที่ วัด หรือ เขียนราคา ติดไว้ 

- กระผม ได้ ไปที่..  หลวงปู่ฯ ศิษย์ผู้ที่ ดูแล อยู่บ่อยครั้ง ได้สนทนา ต่างฯ นาฯ จึงได้ ขอ เกศา หลวงปู่ฯ จีวร หลวงปู่ฯ นำภาพต้นแบบ  ไป ให้ หลวงปู่ ฯ อธิษฐานจิตเสกไว้  เพื่อ จะ นำมา ให้ ผู้ ที่ ศรัทธา นับถือ หลวงปู่ฯ ได้มี วัตถุมงคล ไว้ใช้ ติดเนื้อ ติดตัว เพื่อ เป็นที่ ยึดเหนียว จิตใจ เป็น ที่ระลึก ส่วนตัว และ เป็น ทุน ในการ จัดสร้าง วัตถุมงคล ให้ ท่านไว้ ต่อไป

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 1 ] Sun 15, May 2016 15:07:54

 

          ถ้าท่านใด ต้องการ จะ บูชา ( ไว้ ใช้ ส่วนตัว )

                      ทุกองค์ ..ต๊อกโค๊ต พร้อม เลข กำกับ

    โทรมา สอบถาม ได้ที่ 081-3661559 / 086-9228855

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 2 ] Sun 15, May 2016 15:20:40

 

          ภาพต้นแบบ..คมชัด หลัง ด้ายเสก เกศา จีวร

      ( อัด กรอบพลาสติกกันน้ำต๊อกโค๊ต +เลขกำกับ บนแผ่นเงินแท้ )

                 เมตตา อธิษฐานจิต ปลุกเสกโดย..

- หลวงตาประสิทธิ์ ธมฺมทินโน อายุ ๙๙ ปี สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิต ( เขือนแม่งัดสมบรูณ์ชล ) อ.แม่แตง 

- หลวงปู่พรหม สุธมฺโม อายุ ๘๕ ปี วัดบ้านหลวง ( โหล่งขอด) อ.พร้าว

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 3 ] Mon 16, May 2016 00:58:46

 

- ขอขอบคุณ / คุณต้น ดอยสะเก็ต จองไว้ 3 องค์

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 4 ] Mon 16, May 2016 01:23:46

 

- ถ้าท่านใด ต้องการจะบูชา (ภาพต้นแบบ เหรียญรุ่นแรก )

ไว้บูชาส่วนตัว (ห้ามจำหน่ายต่อ )  

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจะได้ ร่วมกัน จัดสร้าง เหรียญรุ่นแรก ถวาย หลวงปู่ฯ และ สำนักสงฆ์ฯ ไว้ให้ เป็น ที่ระลึก  

๒.เพื่อจะให้พุทธศาสนิกชน ทุกคน ที่ได้มา เยี่ยมเยือน นมัสการ หลวงปู่ฯ ตอนร่วมทำบุญแล้ว จะได้ มีเหรียญรุ่นแรก ได้รับจากมือ ของท่านเป็น ที่ระลึก กลับไป

๓.ทางสำนักสงฆ์ฯ ได้บอกไว้ว่า จะไม่ให้มี การตั้งตู้พระในสำนักสงฆ์ฯ เขียนราคา ไว้ เพราะเกรงว่า จะเป็น พุทธพานิช หรือ ที่ ฟอกเงิน เพราะ ทางฝ่าย ผู้ใหญ่ ได้ สั่งห้ามไว้

๔.ปัจจัย ที่จะได้มา จาก เหรียญรุ่นแรก มอบให้ สำนักสงฆ์ฯ หลวงปู่ ฯไว้ใช้ สร้าง - บูรณะศาสนสถาน หรือ ตามอัตภาพ

๕. การสร้าง วัตถุมงคล เหรียญรุ่นแรก เพื่อ ร่วม ประกาสเกียรติคุณ คุณงาม ความดี ของท่าน ให้ เป็น ที่ รู้จัก ต่อ พุทธศาสนิก สืบไป

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 5 ] Mon 16, May 2016 23:52:57

 

     โทร,สอบถามได้ครับ 081-3661559 / 086-9228855

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 6 ] Thu 19, May 2016 09:36:44

 

ขอบคุณ..0819808832 บูชา 2 องค์

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 7 ] Fri 27, May 2016 22:22:19

 

เหรียญรุ่นแรก หลวงตาประสิทธิ์ ธมฺมทินโน สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิต ( เขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล) อำเภอแม่แตง

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 8 ] Thu 14, Jul 2016 23:58:15

 
ภาพต้นแแบบ (เกศา+จีวร) หลวงตาประสิทธิ์ ธมฺมทินโน สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิต อ.แม่แตง : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.