พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

กำหนดการงานพิธีเททองหล่อหลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย วันที่ ๗ พย ๕๗ ณ วัดขุ่ม


กำหนดการงานพิธีเททองหล่อหลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย วันที่ ๗ พย ๕๗ ณ วัดขุ่ม

   
 

กำหนดการงานพิธีเททองหล่อหลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย วันที่ ๗ พย ๕๗ ณ วัดขุ่ม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังแม่ฮ่องสอน และรายการวัตถุมงคลหลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย "รุ่นเมตตามหาลาภ"

เปิดรับสั่งจองวัตถุมงคล หลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย พระอริยะสงฆ์ตนบุญแห่งดินแดนทุ่งดอกบัวตองอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่น เมตามหาลาภ

*หมายเหตุ วัตถุมงคลสร้างตามจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลยครับ
รายได้สบทบทุนสร้างอุโบสถ วัดขุ่ม ตำขุนยวม อำขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศรัทธาสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
๑. ที่วัดขุ่ม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน (พระตู สรณธัมโม)
โทร ๐๙๐-๔๗๑๗๑๔๘
๒. อ.โกสินทร์ ช้างบุญ (ผู้อุปถากวัด)
โทร ๐๘๒-๑๘๐๓๐๒๑
๓. แม็กขุนยวม (ตัวแทนรับสั่งจองวัตถุมงคลของทางวัดทุกรายการ)
โทร ๐๙๓-๑๘๖๔๘๕๖

บัญชี ธกส. ชื่อบัญชื่อ "กองทุนปฏิบัติธรรมวัดขุ่ม" บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี "--๐๑๖-๒๓๒-๓๘๐-๔๒๙--"
---***ขออานุภาพผลบุญที่ท่านได้ร่วมสร้างโบสถ ขอให้ทุกท่านจำเริญไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนาสารสมบัติ และจำเริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมทุกท่านเทอญ สาธุ

 

 
     
โดย : ศิษย์หลวงปู่   [Feedback +1 -0] [+1 -0]   Mon 20, Oct 2014 09:30:44
 
 

รายละเอียดวัตถุมงคลครูบาผ้าลาย ภัททิโย รุ่น เมตตามหาลาภ
๑. พระบูชา ๕ นิ้ว ครูบาผ้าลาย ภัททิโย ร้อยตระกูล สร้างจำนวน ๑๐๐ องค์
(รายการนี้ผู้สั่งจองจได้เททองหล่อด้วยตัวเองและสลัก นามสกุล ลงที่
ฐานด้านหลังขององค์พระ สร้างแค่ร้อย สกุลเท่านั้นครับ)
บริจาคบูชา องค์ละ ๑,๙๙๙ บาท
๒. เหรียญหล่อฉลุด้านหน้าหลวงพ่อโต ด้านหลังครูบาผ้าลาย
เนื้อทองคำ ลงยา สร้างตามสั่งจอง
บริจาคบูชา องค์ละ ๘๔,๙๙๙ บาท
๓. เหรียญหล่อฉลุด้านหน้าหลวงพ่อโต ด้านหลังครูบาผ้าลาย
เนื้อเงิน ลงยา สร้าง จำนวน ๙๒ องค์
บริจาคบูชา องค์ละ ๓,๔๙๙ บาท
๔. เหรียญหล่อฉลุ ด้านหน้าหลวงพ่อโต ด้านหลังครูบาผ้าลา
เนื้อชุบทอง ลงยา สร้าง จำนวน ๑,๔๕๕ องค์
บริจาคบูชา องค์ละ ๙๙๙ บาท
๕. เหรียญหล่อฉลุ ด้านหน้าหลวงพ่อโต ด้านหลังครูบาผ้าลาย
เนื้อนวะโลหะ สร้าง จำนวน ๑๐๙ องค์
บริจาคบูชา องค์ละ ๑,๔๙๙ บาท
๖. เหรียญหล่อฉลุ ด้านหน้าหลวงพ่อโต ด้านหลังครูบาผ้าลาย
เนื้อทองสำริด สร้าง จำนวน ๒,๐๐๐ องค์
บริจาคบูชา องค์ละ ๒๙๙ บาท
๗. พระกริ่งนเรศวรวัดขุ่ม เนื้อนวะโลหะเต็มสูตรก้นเงิน
สลักหมายเลขกำกับทุกองค์(จำนวนสร้างตามกำลังวัน
จำนวน ๑๙ องค์)
บริจาคบูชา องค์ละ ๔,๙๙๙ บาท
๘. ดาบสรีกัญชัย ทำจากไม้และตะปูกุฏิ ด้ามอุดผงอังคารธาตุ
หลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย สร้าง จำนวน ๖๙ เล่ม เท่าอายุครูบา
บริจาคบูชา เล่มละ ๙๙๙ บาท
๙. ตระกรุดใบลานธรรม รุ่น ๓ หลวงปู่ครูบาผ้าลาย
บรรจุตระกรุดครอบจักรวาลอุดด้วยผงอังคารธาตุ
หลวงปู่ครูบา สร้าง จำนวน ๒,๐๐๐ ดอก
บริจาคบูชา ดอกละ ๒๙๙ บาท
เรียนเชิญทุกท่านสั่งจองวัตถุมงคลหลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย พระอริยะสงฆ์ตนบุญแห่งดินแดนทุ่งดอกบัวตองอำเภอขุนยวม และขอเชิญร่วมพิธีพุทธภิเษก เททองหล่อ หลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย พระอริยสงฆ์ตนบุญแห่งดินแดนทุ่งดอกบัวตอง อำเภอขุนยวม ขนาด เท่าองค์จริง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มเวลา ๐๙.๐๙ น.ที่ใกล้จะถึงนี้ ทางวัดขุ่ม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 
โดย : ศิษย์หลวงปู่    [Feedback +1 -0] [+1 -0]   [ 1 ] Mon 20, Oct 2014 09:32:46

 
 
โดย : ศิษย์หลวงปู่    [Feedback +1 -0] [+1 -0]   [ 2 ] Mon 20, Oct 2014 09:33:27

 
 
โดย : ศิษย์หลวงปู่    [Feedback +1 -0] [+1 -0]   [ 3 ] Mon 20, Oct 2014 09:34:24

 

-พระเจกิที่เมตตาสวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีรายนามดังนี้
๑. พระญาณวีรากร เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดหัวเวียง จ.แม่ฮ่องสอน
๒. พระครูอนุสิฐธรรมสาร รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน
๓. พระครูอนุยุตสังฆกิจ เจ้าคณะตำบลหมอกจำแป่
วัดปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
๔. พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม
วัดโพธาราม จ.แม่ฮ่องสอน
๕. พระครูอนุชิตสุตาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
วัดผาอ่าง จ.แม่ฮ่องสอน
๖. พระครูอนุศาสน์โสภณ เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า
วัดม่วยต่อ จ.แม่ฮ่องสอน
๗. พระมหาสมศักดิ์ ศุภเมธี เจ้าคณะอำเภอปาย
วัดทรายขาว จ.แม่ฮ่องสอน
๘. พระครูวรญาณสัมปยุต เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย
วัดแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
๙. พระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
วัดสิทธิมงคล จ.แม่ฮ่องสอน
๑๐. พระครูสุวีรธรรมานุยุต เจ้าคณะอำเภอสบเมย
วัดจอมทอง จ.แม่ฮ่องสอน
-พระเจกิที่เมตตานั่งปรกอธิฐานจิต มีรายนามดังนี้
๑. พระธรรมมังคลาจารย์(หลวงปู่ทอง ศิริมงฺคโล)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
เป็นประธานจุดเทียนชัย
๒. พระครูภาวนานุศาสน์(สายหยุด ปัญญาธโร) เจ้าคณะอำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน(ธ.)
วัดป่าถ้ำวัว จ.แม่ฮ่องสอน
๓. พระครูปัญญาศีลวัฒน์(ทองปาน ปัญญาตโร)
วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน
๔. พระครูสังวรณ์ธรรมาภินันท์ เจ้าคณะตำบลปางหมู
วัดป่าเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน
๕. พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ เจ้าคณะตำบลขุนยวม-แม่เงา
วัดต่อแพ จ.แม่ฮ่องสอน
๖. พระครูอนุวัตรสมณคุณ เจ้าคณะตำบลเมืองปอน
วัดเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน
๗. พระครูพิศิษฎ์พรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอขุนยวม
วัดต่อแพ จ.แม่ฮ่องสอน
๘. พระครูอนุสรณ์ศาสนกิจ รองเจ้าคณะตำบลขุนยวม-แม่เงา
วัดม่วยต่อ จ.แม่ฮ่องสอน
๙. พระครูประสิทธิ์คณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย(ธ.)
วัดแม่ปาง จ.แม่ฮ่องสอน
๘. พระครูพิพิธธรรมาทร(หลวงพ่อหวั่น)
วัดคลองคูณ จ.พิจิตร
๙. พระครูวิมลปุญญาภรณ์(หลวงปู่พิมพ์ ผลปัญโญ)
วัดพฤกษาวัน จ.พิจิตร
๑๐.พระครูวิมลศรัทธาธิคุณ(หลวงพ่อหมู สัทธาธิโก)
วัดดงป่าดำ จ.พิจิตร
๑๑.พระมงคลสุธี(หลวงพ่อแขก ปภาโส)
วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
๑๒.หลวงพ่อพยนต์ ฐิตสาโร
วัดหล่ายหนองหมี จ.พิจิตร
๑๓.พระครูสิริศีลสังวร(ครูบาน้อย เตชะปัญโญ)
วัดศรีดงมูล จ.เชียงใหม่
๑๔.พระครูประวัติ ปภัสสโร
วัดผาผ่า จ.แม่ฮ่องสอน
๑๕.พระอธิการอัษฎาวร อินทวณฺโณ
วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
๑๖.พระอธิการพุฒ วิสุทโธ
วัดแม่สุริน จ.แม่ฮ่องสอน
๑๗.พระอธิการแก้ว
วัดทรายมูล จ.แม่ฮ่องสอน
๑๘.พระครูสิฐธีรคุณ(ครูบาจี่) เจ้าคณะตำบลแม่ลาหลวง
วัดแม่ลาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน
๑๙.พระอาจารย์ทองสุข สุมุตโต
วัดพระธาตุดอยกองมู วัดดอยกองมูใต้ จ.แม่ฮ่องสอน

 
โดย : ศิษย์หลวงปู่    [Feedback +1 -0] [+1 -0]   [ 4 ] Mon 20, Oct 2014 09:42:03

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างวัตถุมงคล รุ่น "เมตตามหาลาภ"

เพื่อดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ วัดขุ่ม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ให้แล้วเสร็จครับ

 
โดย : ศิษย์หลวงปู่    [Feedback +1 -0] [+1 -0]   [ 5 ] Mon 20, Oct 2014 09:48:54

 
 
โดย : ศิษย์หลวงปู่    [Feedback +1 -0] [+1 -0]   [ 6 ] Mon 20, Oct 2014 09:49:45

 
กำหนดการงานพิธีเททองหล่อหลวงปู่ครูบาผ้าลาย ภัททิโย วันที่ ๗ พย ๕๗ ณ วัดขุ่ม : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.