พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

เชิญร่วมสั่งจองเหรียญพญาเต่าคำโพธิสัตย์ "รุ่นแรก"ครูบาศรีมรรย์ วัดบ่อเต่า


เชิญร่วมสั่งจองเหรียญพญาเต่าคำโพธิสัตย์ "รุ่นแรก"ครูบาศรีมรรย์ วัดบ่อเต่า

   
 

พญาเต่าคำโพธิสัตย์ “รุ่นแรก” ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร

วัดบ่อเต่า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พิธีมหาพุทธาภิเษก ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

พญาเต่าคำ (พญาเต่าสีทอง) คือเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่คนล้านนาเรารู้จักกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ตำนานกล่าวไว้ในชาดกที่เรียกกันว่า พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ กล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระสาวกและพุทธบริษัท ให้ได้ประจักษ์ ถึงบารมีที่พระองค์ทรงเสด็จมา เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์  ในลักษณะของสัตว์ผู้เปี่ยมไปด้วยศีล และทานบารมีก่อนถึงทศชาติ (๑๐ ชาติสุดท้ายที่เสด็จลงมาอุบัติบนโลก จนบรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)  พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญาเต่า  จำศีลภาวนา แต่ยังเล็กจนกระทั่งเติบใหญ่  ด้วยอำนาจแห่งศีลอันบริสุทธิ์  ทำให้พระองค์มีร่างกายที่ใหญ่โตเท่ากับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ของมนุษย์ โดยทรงขึ้นไปจำศีลอยู่บนยอดเขาบนเกาะร้างกลางทะเลและมีความสงบสุขตลอดมา

วันหนึ่งมีเรือของพ่อค้าแล่นมาประสบพายุทำให้เรืออับปาง พ่อค้าและลูกเรือที่รอดตายจึงพากันว่ายน้ำมาอาศัยอยู่บนเกาะ อดอยากหิวโหยเป็นอย่างยิ่ง ผลหมากรากไม้ที่มีก็เก็บกินประทังชีวิต มีคนตายคราใดก็เอาศพมาเชือดเอาเนื้อมาเป็นอาหารเพื่อให้รอดตาย จนที่สุดก็ไม่มีอะไรจะกิน  จนเกือบจะฆ่ากันเองเพื่อเอาเนื้อมากิน  เต่าพระโพธิสัตว์ทรงทราบด้วยญาณสมาธิโดยตลอด รู้สึกเวทนาและบังเกิดความเมตตาอย่างสุดประมาณต่อบรรดาสัตว์โลกผู้ยากไร้ที่กำลังหิวโหยอยู่ด้านล่าง จึ่งอธิษฐานจิตว่า "ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือมนุษย์ผู้อดอยากหิวโหยเหล่านั้นได้ นอกจากร่างกายของข้าพเจ้า ขออุทิศชีวิตและร่างกายเพื่อช่วยให้มนุษย์เหล่านั้นรอดพ้นจากความตาย  ด้วยเดชะบารมีที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมานี้  จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้พบกับพระนิพพานในอนาคตกาลข้างหน้าด้วยเถิด" อธิษฐานจิตแน่วแน่แล้ว พญาเต่าโพธิสัตว์จึงคลานมาที่หน้าผาเลือกเอาโขดหินผาที่แหลมคมด้านล่างเป็นที่เจริญเมตตาจิตเป็นที่ตั้ง พุ่งตัวลงจากหน้าผา กระดองกระแทกกับหินผาได้รับความเจ็บปวดทรมาน จนกระดองแตกถึงแก่ความตายอยู่บนพื้นดินด้านล่าง พ่อค้าและลูกเรือจึงได้อาศัยเนื้อของพญาเต่ากินเป็นอาหาร  ตราบจนกระทั่งมีเรือลำอื่นผ่านมารับและรอดตายได้ทั้งหมด เมื่อมนุษย์เหล่านั้นกลับถึงบ้านตน ก็ระลึกถึงบุญคุณของเต่าโพธิสัตว์ จึงทำรูปเคารพของพญาเต่าไว้บูชา ณ บ้านเรือนถิ่นถานของตน เพื่อระลึกถึงและสั่งสอนสืบทอดกันต่อมาว่า  "พญาเต่าโพธิสัตย์ คือเอกลักษณ์แห่งเมตตาบารมีที่จะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมให้พ้นจากการเบียดเบียนของเหล่าอธรรมในทุกกาล"

อิทธิคุณหรือพุทธคุณของเครื่องรางพญาเต่าโพธิสัตย์ (ถือว่าครอบจักรวาลเลยทีเดียว)

๑.ด้านทำมาค้าขายให้โชคให้ลาภ ติดตัวหรือบูชาไว้ในบ้านเรือน ร้านค้า หรืออาคารสำนักงานเพื่อเรียกโชคลาภหรือลูกค้าเข้าร้าน (ทำมาค้าขายดี) ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้า มีแต่เจริญขึ้นไปไม่มีเสื่อมถอย (ตามลักษณะของเต่าที่มีแต่เดินหน้า ถอยหลังไม่เป็น) ร่ำรวยและรุ่งเรืองแบบมั่นคงยาวนาน (เต่าอายุยืน)

๒.ด้านชนะคดีความ  ติดตัวไว้เพื่อต่อสู้คดีความที่ถูกใส่ร้าย  หรือถูกกลั