พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

เชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างรูปเหมือนบรรจุอัฐิหลวงปู่ครูบาตั๋น ปัญโญ ม่อนปู่อิ่นนั่งสูง 2 เมตร19


เชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างรูปเหมือนบรรจุอัฐิหลวงปู่ครูบาตั๋น ปัญโญ ม่อนปู่อิ่นนั่งสูง 2 เมตร19


เชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างรูปเหมือนบรรจุอัฐิหลวงปู่ครูบาตั๋น ปัญโญ ม่อนปู่อิ่นนั่งสูง 2 เมตร19

   
 

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างรูปเหมือนบรรจุอัฐิหลวงปู่ครูบาหม่อนตัน ปัญโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น อริยาบทนั่งสูงขนาด 2 เมตร 19 ร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาหรือรับเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ 150 บาท จำนวน 3,000 กอง 1 กองจะได้รับเหรียญประทานพรเนื้อทองแดง 1 เหรียญ 10 กองจะได้รับเหรียญประทานพร 11 เหรียญแถมเหรียญอ้ลปาก้าลงยาฟรี 1 เหรียญ รับเหรียญประทานพรได้หลังจากออกพรรษาแล้ว ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญในครั้งนี้ สามารถแจ้งขอรับซองผ้าป่าได้ที่ พระอาจารย์พบ สังวโร 086-183-2456 ถ้าท่านสะดวกก็มาขอรับซองผ้าป่าได้ที่สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น ทางไกลที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญแจ้งแสดงความจำนงค์มากับทางวัดจะจัดส่งซองผ้าป่าไปให้ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างผ้าป่าและเหรียญประทานพรในครั้งนี้เพื่อสบทบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่และมณฑป ให้บรรลุตามวัถุประสงค์ให้แล้วเสร็จหรือจะทำบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้ทางสำนักสงฆ์ก็จะมอบของที่ระลึกให้ทุกท่าน ขออนุโมทนาประกาศบุญให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน ผ้าป่าสามัคคีจะทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่นในวันพุธที่ 19 พ.ย. 2557 เวลา 14 . 00 น. และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะทำพิธีเททองรูปเหมือนบรรจุอัฐิหลวงปู่ขนาด 2 เมตร 19 และ ขนาดบูชา 9 นิ้วอีกรอบ จึงแจ้งมาเพื่อทราโดยทั่วกัน ขอเจริญพร

 
     
โดย : เฮงเฮงเฮง   [Feedback +3 -0] [+0 -0]   Sun 21, Sep 2014 17:34:32
 
 
 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Sun 21, Sep 2014 17:35:30

 
 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Sun 21, Sep 2014 17:37:02

 

 ส่วน สถานที่จัดตั่งรูปเหมือนหลวงปู่สูงขนาด 2 เมตร 19 จะนำไปตั่งไว้ตรงที่ประชุมเพลิงหลวงปู่ซึ้งตอนนี้ทางัดได้ทำฐานสำหับรองรับรูปเหมือนหลวงปู่ครูบหม่อนเอาไว้แล้ว

 
 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Sun 21, Sep 2014 17:50:52

 

เหรียญประทานพรด้านหน้าจำลองมาจากพระประธานในวิหาร สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น ด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่ครูบาหม่อนตั๋น ปัญโญ ให้พรตามคำที่ท่านชอบให้พร เวลาที่ญาติโยมมาทำบุญ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง จัดสร้างเป็นกรณีพิเศษเพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกศรัทธ าติโยมที่มาวมเป็นเจ้าาพผ้าป่าสามัคคี สร้งหมด 3 เนื้อ แบ่งออกเป็น เนื้อตะกั่ว 100 เหรียญ เนื้ออัลปาก้า 300 เหรียญ ลงยา 280 เหรียญ อีก 20 เหรียญไม่ได้ลงยา เนื้อจากถวายครูบาอาจารย์ ที่ได้อธิฐนจิตวัตถุมงคลไปสวนหนึ่งก่อนหน้านี้ เนื้อทงแดง 3000 เหรียญ จัดสร้างเท่ากองผ้าป่า 3000 ซอง พระทุกองค์ทุกเนื้อได้นำชนวนเหรียญที่ผ่านการอธิานจิต จากหลวงปู่ครูบาหมอนตั๋น ปัญโญ และพระที่ผ่านพิธจากสำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น มาหลายพิธีรุ่นก่อนๆ ทั้ทีชำรุดและไม่ชำรุดมาห่อหลอมก่อนนำมารีดเป็นแผ่นโลหะก่อนปั๊มเหรียญทุกเนื้อ ไม่ได้เปิดให้บูชาท่านใดที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญรับเปนเจ้าภาพกองผ้าป่า 1 กอง 150 บาท รับเหรียญเนื้อทอแดง 1 เหรียญ 10 กอง สมนาคุณ อัลปาก้าลงยา 1 เหรียญ รับพระหลังออกพรรษา รอให้เต็มพรรษาก่อน ติดต่อร่วมบุญได้ที่ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชยงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Sun 21, Sep 2014 18:21:22

 
 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Sun 21, Sep 2014 18:24:43

 

เหรียญประทานพรตอนนี้อยู่ในวิหารสำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่นสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นรับเหรียญได้หลังออกพรรษา มาดูภาพครูบาอาจารย์ที่่เมตตาอธิฐานจิตเดี่ยวเหรียญประทานไปแล้ว 21 รูป

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Sun 21, Sep 2014 18:33:20

 

หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน จ.เชียงใหม่ เมตตาอธิฐานจิตเป็นรูปแรก

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Sun 21, Sep 2014 18:36:23

 

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Sun 21, Sep 2014 18:39:05

 
 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Sun 21, Sep 2014 18:39:43

 

หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Sun 21, Sep 2014 18:41:21

 

หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Sun 21, Sep 2014 18:42:45

 

หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง ( อธิฐานจิตเดี่ยว ๑ คืนเต็ม )

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Sun 21, Sep 2014 18:44:05

 

หลวงปู่ท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุวรรณเจดีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Sun 21, Sep 2014 18:45:32

 

หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันสี จ.อุทัยธานี

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Sun 21, Sep 2014 18:47:20

 

หลวงพ่อแป๋ว วัดดาวเรือง จ.สิงห์บุรี

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Sun 21, Sep 2014 18:48:55

 
 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Sun 21, Sep 2014 18:49:33

 

หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จ.ชัยนาท

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Sun 21, Sep 2014 18:50:22

 

หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Sun 21, Sep 2014 18:51:19

 

ครูบาออ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Sun 21, Sep 2014 18:52:35

 

ครูบาตั๋น วัดย่าปาย จ.เชียงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Sun 21, Sep 2014 18:53:45

 

ครูบาบุญมา วัดศิริชัยนิมิตร จ.เชียงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Sun 21, Sep 2014 18:55:30

 

ครูบาอินตา วัดศาลา จ.เชียงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 22 ] Sun 21, Sep 2014 18:56:21

 

ครูบาฝั้น วัดกอโชค จ.เชียงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 23 ] Sun 21, Sep 2014 18:57:09

 

ครูบาสิงห์ทอง วัดป่าบุก จ.ลำพูน

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 24 ] Sun 21, Sep 2014 18:58:21

 

ครูบาดวงจันทร์ วัดศรีชุม จ.ลำพูน

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 25 ] Sun 21, Sep 2014 18:59:09

 

ครูบาแก้ว วัดบ่อสร้าง จ.เชียงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 26 ] Sun 21, Sep 2014 19:00:46

 

ครูบาอุ่น วัดดงขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 27 ] Sun 21, Sep 2014 19:01:58

 

ครูบาผดุง วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 28 ] Sun 21, Sep 2014 19:03:00

 

หลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรม จ.นครสวรรค์

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 29 ] Sun 21, Sep 2014 19:04:20

 

ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมบุญรวมสร้างรูหมอนครูบาหม่อนตั๋น สามารถมาร่วมบุญได้เลยที่สำนักสงฆ์่อนปู่อิ่น ต.ยาคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธาหรือร่วมรับเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีก็สามารถมารับซองได้เลย ส่วนเหรียญประทานพรตอนนี้ตั่งอยู่กับพระประธานในวิหารรอรับได้หลังจากออกพรรษาไปแล้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพกองละ 150 บาท 3,000 กองร่วมบุญร่วมสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ครูบหม่อนตั๋นและมณฑปด้วยกันติดต่อสอบถามหรือรับซองผ้าป่าได้เลยที่พระอาจารย์พบ สังวโร 086-1832456

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 30 ] Sun 21, Sep 2014 19:22:24

 

เมตตา ยะมาโน อะนุธัมมะ รักขันติ มีใจเมตตา มีธรรมตามรักษา

 
โดย : เฮงเฮงเฮง    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 31 ] Sun 21, Sep 2014 19:34:11

 
เชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างรูปเหมือนบรรจุอัฐิหลวงปู่ครูบาตั๋น ปัญโญ ม่อนปู่อิ่นนั่งสูง 2 เมตร19 : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.