พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
ร่วมด้วยจ้วยกั๋นผ่อ

ทดสอบสายตา วัดฝีมือตังเอง ผู้ตอบได้ 100 ข้อเต็มคนแรก จะได้รับของรางวัล


ทดสอบสายตา วัดฝีมือตังเอง ผู้ตอบได้ 100 ข้อเต็มคนแรก จะได้รับของรางวัล

   
 

แบบว่าอยากจะเล่นอะไรสนุกๆบ้างเลยขอตั่งคำถามแล้ว รองตอบกัน ใครตอบได้ 100 ข้อเต็ม รับไปเลย พระรอดกรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง มูลค่า 2500 ฟรี +++เงื่อนใขท่านต้องเสียค่าส่งเอง 100 บาท ++++ ถือว่าเล่นกันสนุกๆ 

 

จงตอบคำถามในแต่ละข้อให้ถูกต้อง แล้วดูว่าเราอยู่ในขั้นใด

ถูก 1- 30 ยังอ่อน (อย่าซื้อพระเอง)  ถูก  31-40 (ส่วนมากจะโดนต้ม)  ถูก 41 - 50 (กลางๆโดนต้มบ้างบางครั้ง)  51 - 60 (โดนต้มน้อย)  61 - 70 (มีฝีมือบ้างพอไปได้โดนต้มพระฝีมือ)  71-80 (เก่งริงโดนบ้างบางครั้ง) 81 - 90 ( เก่งมากขั้นเซียน ) 91 - 100 (เซียนแท้ ขั้นเทพ  )

(ขอลงให้ครบ 100 แล้วค่อยทำนะครับ) หมดเขต 27/07/2014

 Alexanderulic

 

 
     
โดย : alexanderulic   [Feedback +17 -0] [+0 -0]   Fri 18, Jul 2014 20:45:58
 
 

ข้อ 1 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Fri 18, Jul 2014 20:51:57

 

ข้อ 1 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Fri 18, Jul 2014 20:56:49

 

ข้อ 3 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Fri 18, Jul 2014 21:00:20

 

ข้อ 4 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Fri 18, Jul 2014 21:03:40

 

ข้อ 5 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Fri 18, Jul 2014 21:10:35

 

ข้อ 6 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Fri 18, Jul 2014 21:17:43

 

ข้อ 7 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Fri 18, Jul 2014 21:20:34

 

ข้อ 8 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Fri 18, Jul 2014 21:26:56

 

ข้อ 9 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Fri 18, Jul 2014 21:45:27

 

ข้อ 10 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Fri 18, Jul 2014 21:54:44

 

ข้อ 11 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Fri 18, Jul 2014 22:07:58

 

ข้อ 12)  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Fri 18, Jul 2014 22:13:03

 

ข้อ 13 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Fri 18, Jul 2014 22:18:13

 

ข้อ 14 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Fri 18, Jul 2014 22:25:21

 

ข้อ 15 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Fri 18, Jul 2014 22:29:58

 

ข้อ 16 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Fri 18, Jul 2014 22:36:54

 

ข้อ 17 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Fri 18, Jul 2014 22:44:33

 

ข้อ 18 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Fri 18, Jul 2014 22:53:40

 
ข้อ 19 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Fri 18, Jul 2014 22:59:36

 
ข้อ 20)  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Fri 18, Jul 2014 23:06:35

 

1. ล่างแท้ บนเก๊

2. เก๊ทั้งคู่

3. บนแท้ ล่างเก๊

4.แท้ทั้งคู่

5.บนแท้ ล่างเก๊

6.แท้ทั้งคู่

7. เก๊ทั้งคู่

8.แท้ทั้งคู่ี

9.เก๊ทั้งคู่

10. แท้ทั้งคู่

11. ล่างแท้ บนเก๊

12.แท้ทั้งคู่

13.แท้ทั้งคู่

14. แท้ทั้งคู่

15.เก๊ทั้งคู่

16. แท้ทั้งคู่

17. แท้ทั้งคู่

18. บนแท้ล่างเก๊

 
โดย : น้ำ    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Fri 18, Jul 2014 23:09:21

 
ข้อ 21 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 22 ] Fri 18, Jul 2014 23:10:08

 

19. ล่างแท้ บนเก๊

20 แท้ทั้งคู่

ร่วมสนุกด้วยครับ..........

 
โดย : น้ำ    [Feedback +9 -0] [+0 -0]   [ 23 ] Fri 18, Jul 2014 23:10:59

 
ข้อ 22 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 24 ] Fri 18, Jul 2014 23:21:13

 
ข้อ 23 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 25 ] Fri 18, Jul 2014 23:37:30

 
ข้อ 24 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 26 ] Fri 18, Jul 2014 23:42:48

 
ข้อ 25 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 27 ] Fri 18, Jul 2014 23:52:15

 
ข้อ 26 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊ 
 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 28 ] Sat 19, Jul 2014 00:02:35

 

ข้อ 1. - 3 ล่างแท้บนเก๊

ข้อ 2. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 3. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 4. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 5. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 6. - 4 ล่างแท้บนเก๊

ข้อ 7. - 2 เก๊ทั้งคู่

ข้อ 8. - 4 ล่างแท้บนเก๊

ข้อ 9. - 2 เก๊ทั้งคู่

ข้อ 10. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 11. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 12. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 13. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 14. - 4 ล่างแท้บนเก๊

ข้อ 15. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 16. - 2 เก๊ทั้งคู่

ข้อ 17. - 4 ล่างแท้บนเก๊

ข้อ 18. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 19. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 20. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 21. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 22. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 23. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 24. - 2 เก๊ทั้งคู่

ข้อ 25. - 4 ล่างแท้บนเก๊

ข้อ 26. - 4 ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : ฤทธิ์โยธา    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 29 ] Sat 19, Jul 2014 05:16:42

 

ข้อ 27 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 30 ] Sat 19, Jul 2014 08:55:09

 

ข้อ 28 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 31 ] Sat 19, Jul 2014 16:31:04

 

ข้อ 29 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 32 ] Sat 19, Jul 2014 16:36:34

 

ข้อ 30 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 33 ] Sat 19, Jul 2014 17:00:38

 

ข้อ 27. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 28. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 29. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 30. - 4 ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : ฤทธิ์โยธา    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 34 ] Sat 19, Jul 2014 18:48:18

 

ข้อ 31)  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

  1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 35 ] Sat 19, Jul 2014 19:33:24

 

ข้อ 32)  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 36 ] Sat 19, Jul 2014 19:38:15

 

ข้อ 33 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 37 ] Sat 19, Jul 2014 21:16:25

 

ข้อ 34)  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 38 ] Sat 19, Jul 2014 21:23:24

 

ข้อ 35)  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 39 ] Sat 19, Jul 2014 21:36:03

 

ข้อ 36 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 40 ] Sat 19, Jul 2014 21:49:43

 

ข้อ 31. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 32. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 33. - 2 เก๊ทั้งคู่

ข้อ 34. - 2 เก๊ทั้งคู่

ข้อ 35. - 2 เก๊ทั้งคู่

 
โดย : ฤทธิ์โยธา    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 41 ] Sat 19, Jul 2014 22:03:25

 

ข้อ 36. - 1 แท้ทั้งคู่

 
โดย : ฤทธิ์โยธา    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 42 ] Sat 19, Jul 2014 22:21:41

 

ข้อ 37 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 43 ] Sun 20, Jul 2014 19:49:21

 

ข้อ 38 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 44 ] Sun 20, Jul 2014 19:52:29

 

ข้อ 39 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 45 ] Sun 20, Jul 2014 19:57:33

 

ข้อ 40 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

 1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 46 ] Sun 20, Jul 2014 20:10:54

 

ข้อ 41 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 47 ] Sun 20, Jul 2014 20:21:22

 

ข้อ 42)  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 48 ] Sun 20, Jul 2014 20:29:41

 

ข้อ 43 )  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 49 ] Sun 20, Jul 2014 20:43:05

 

ข้อ 37. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 38. - 2 เก๊ทั้งคู่

ข้อ 39. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 40. - 3 บนแท้ล่างเก๊

ข้อ 41. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 42. - 1 แท้ทั้งคู่

ข้อ 43. - 4 ล่างแท้บนเก๊

 

 

 
โดย : ฤทธิ์โยธา    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 50 ] Mon 21, Jul 2014 23:11:38

 

ข้อ 44)  จากรูปจงตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ) แท้ทั้งคู่   2.) เก๊ทั้งคู่  3. ) บนแท้ล่างเก๊  4.) ล่างแท้บนเก๊

 

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 51 ] Tue 22, Jul 2014 09:02:35

 

ข้อ 44. - 3 บนแท้ล่างเก๊

 
โดย : ฤทธิ์โยธา    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 52 ] Tue 22, Jul 2014 22:40:40

 
ทดสอบสายตา วัดฝีมือตังเอง ผู้ตอบได้ 100 ข้อเต็มคนแรก จะได้รับของรางวัล : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.