พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ขอเชิญร่วมงานร่วมทำบุญปอยหลวงวัดดอนแก้วครับ


ขอเชิญร่วมงานร่วมทำบุญปอยหลวงวัดดอนแก้วครับ


ขอเชิญร่วมงานร่วมทำบุญปอยหลวงวัดดอนแก้วครับ

   
   
     
โดย : khayomwat   [Feedback +24 -1] [+1 -0]   Mon 3, Mar 2014 14:25:58
 
 

ฎีกาแผ่กุศล

งานทำบุญฉลองถาวรวัตถุและเสนาสนะ ( ปอยหลวง )

วัดดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เนื่องด้วย วัดดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยก่อสร้างและบูรณะถาวรวัตถุภายในวัดดอนแก้ว ดังมีรายการดังต่อไปนี้

๑.บูรณะอุโบสถ                                                                                                  สิ้นทุนทรัพย์ ๘๗๕,๐๐๐ บาท

                ๒.บูรณะหอระฆัง                                                                                              สิ้นทุนทรัพย์ ๕๙๕,๕๕๕ บาท

                ๓.สร้างวิหารหลวงพ่อสมปรารถนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร             สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๑๖๓,๙๗๕ บาท

                ๔.สร้างศาลาวัตถุมงคล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร                                    สิ้นทุนทรัพย์ ๓๒๙,๕๕๔ บาท

                ๕.สร้างโรงครัวโรงเก็บของ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร                     สิ้นทุนทรัพย์ ๙๖๘,๙๙๔ บาท

                       สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างทั้ง ๕ รายการทั้งหมด     ๓,๙๓๓,๐๗๙ บาท

                                                ( สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

        บัดนี้การก่อสร้างและบูรณะได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมณะศรัทธาและคณะศรัทธาวัดดอนแก้ว ทุกหลังคาเรือนจึงเห็นสมควรให้มีการทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) ตามประเพณีล้านนา เพื่อถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา สืบไป

กำหนดการ

                                วันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ( เดือน ๖ เหนือ แรม ๖ ค่ำ )

เวลา ๑๖.๓๐ น. ทักษิณานุปาทาน อุทิศให้แด่อดีตเจ้าอาวาสและศรัทธาผู้ให้การอุปถัมภ์วัดดอนแก้ว

เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะศรัทธาวัดดอนแก้ว แห่ต้นครัวทานเข้าร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน

                วันเสาร์ ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ( เดือน ๖ เหนือ แรม ๗ ค่ำ )

เวลา ๐๙.๐๐ น.    เจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวง มัคนายกกล่าวโอกาสเวนตานถวายสิ่งก่อสร้างไว้ใน

พระพุทธศาสนา ถวายเครื่องไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

เวลา 11.00 น.      ถวายเพลแด่พระสงฆ์

                                                คณะศรัทธาญาติโยมประชาชนเชิญรับประทานอาหารจากโรงทาน

เวลา ๑๓.๐๐ น.   ศรัทธาวัดดอนแก้วและหัววัดต่างๆแห่ต้นครัวทานเข้าร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน

                                วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือน ๖ เหนือ แรม ๘ ค่ำ )

เวลา ๐๙.๐๐ น.    คณะศรัทธาหัววัดต่างๆภายในอำเภอแม่ริมต่างอำเภอและต่างจังหวัด แห่ครัวทานเข้า

                            ร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน

                ในโอกาสอันดีเป็นมหามงคลนี้ ทางวัดดอนแก้วและคณะศรัทธาวัดดอนแก้วทุกหลังคาเรือน มีความยินดีขออาราธนานิมนต์พระภิกษุ สามเณร และเจริญพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ได้มาร่วมทำบุญตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมพียงกัน ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยจงดลบันดาลคุ้มครองให้ท่านทั้งหลาย ประสพแด่ความสุข ความเจริญ มีรูปสมบัติ ปัญญาสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

 

                                                                                                            เจริญกุศลมาด้วยความนับถือ

                อนุมัติตามนี้                                                           พระใบฎีกาเจริญศักดิ์  สิริภทฺโท      เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว

                                                                                                นายกรพิชัยยุทธ  แก้วคำดี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒

                                                                                                นายสุทัศน์  คำมาลัย                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙

       ( พระครูปัญญาวิเชียร )                                                      นายเลิศ  พงษ์ยืน                            ไวยาวัจกร                  

         เจ้าคณะอำเภอแม่ริม                                               คณะกรรมการและคณะศรัทธาวัดดอนแก้วทุกหลังคาเรือน

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ                                                                           เจ้าภาพ                                                 

( ในงานนี้ มีมหรสพสมโภชอันไม่ขัดต่อกฎระเบียบของคณะสงฆ์ให้ชมตลอดงาน)

 
โดย : khayomwat    [Feedback +24 -1] [+1 -0]   [ 1 ] Fri 14, Mar 2014 14:41:52

 
ขอเชิญร่วมงานร่วมทำบุญปอยหลวงวัดดอนแก้วครับ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.