พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

บอกบุญ!! ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น "อภิมหาเศรษฐีธรรม" มวลสารมหามงคล


บอกบุญ!! ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น "อภิมหาเศรษฐีธรรม" มวลสารมหามงคล


บอกบุญ!! ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น "อภิมหาเศรษฐีธรรม" มวลสารมหามงคล

   
 
1. ที่มา 
 
ประมาณ 20 กว่าปีก่อน วันหนึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพระธุดงค์กรรมฐาน 2 รูป ท่านทั้ง 2 ได้พำนักปักกลด ที่ริมอ่างน้ำในแถบจังหวัดสกลนคร วันนั้นข้าพเจ้าได้ไปกับพ่อและเมื่อสนทนากันเรื่องการปฏิบัติธรรมตามสายพระป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ เมื่อมีการพูดถึงพระธาตุหลวงปู่มั่น พระกรรมฐานรูปหนึ่งได้เดินไปหยิบเอาผอบแก้ว ซึ่งบรรจุพระธาตุของพระมหาบูรพาจารย์แห่งสายกรรมฐาน คือ พระธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้ข้าพเจ้าและพ่อได้ดู ด้วยความอยากได้ข้าพเจ้าจึงได้ขอพระธาตุหลวงมั่นกับพระองค์ดังกล่าว แต่แล้วท่านกลับปฏิเสธด้วยว่ามีน้อยเกินไปที่จะแบ่งให้ได้ แม้ว่าตัวข้าพเจ้าเองจะขยั้นขยอขอเท่าใดก็ตามก็ไม่เป็นผล 
 
ตั้งแต่วันนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่ละความพยายามได้อธิฐานถึงหลวงปู่มั่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ตนเองได้พระธาตุของหลวงปู่มั่น มาครอบครองเป็นเจ้าของเพื่อเอาไว้สักการะบูชา …..เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ได้อธิษฐานมาอย่างนั้น และแล้วแรงอธิษฐานก็เป็นผล เมื่อปี 2555 พระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นนักปฏิบัติตามสายหลวงปู่มั่น และหลวงปู่เทพโลกอุดรได้มอบพระธาตุหลวงปู่มั่นให้ข้าพเจ้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้มาครั้งแรกตัวข้าพเจ้าเองยังไม่แน่ใจว่าจะใช่พระธาตุของหลวงปู่มั่นจริงหรือไม่ แต่เมื่อได้มีโอกาสไปที่วัดหนองผือ (วัดสุดท้ายที่หลวงปู่มั่นอบรมสั่งสอนพระป่ากรรมฐาน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร) ข้าพเจ้าได้เห็นรูปพระธาตุของหลวงปู่มั่นในวัดหนองผือ ซึ่งเหมือนกับพระธาตุหลวงปู่มั่นที่ข้าพเจ้าได้มาทุกประการทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นพระธาตุหลวงปู่มั่นแน่แท้ หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้แบ่งพระธาตุดังกล่าวไปบรรจุ ณ เจดีย์ในหลายที่และได้รับคำยืนยันจากพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วว่า คือพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สิ่งมีค่าสูงยิ่งในสายปฏิบัติกรรมฐานธรรมยุตินิกายพระป่าในปัจจุบัน เนื่องจากพระอริยสงฆ์ส่วนมากในสายอีสานและเหนือและตามภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เกิดจากพระมหาบูรพาจารย์องค์นี้ที่ได้อบรมสั่งสอนทำให้บรรลุมรรคผลกันมาตลอดเวลาไม่ขาดสาย…
 
…หลังจากข้าพเจ้าได้พระธาตุหลวงปู่มั่นมาแล้ว ทำให้ตัวข้าพเจ้าเองได้พระธาตุของพระอริยสงฆ์องค์อื่น ๆ ตามมา เช่น อัฐิธาตุ เกศาธาตุ โลหิตธาตุ ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาดอุดรธานี เกศาหลวงปู่แบน ธนากโร อัฐิธาตุหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี อัฐิหลวงปู่เนย อัฐิหลวงปู่เพียร พระธาตุหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฯลฯ รวมถึงเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ และความเป็นศิริมงคล
ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในชีวิต เมื่อมีพระธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์ อยู่จำนวนหนึ่งเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้นึกถึงผู้มีจิตศรัทธาคนอื่นในสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งไม่มีโอกาสได้ของอันเป็นศิริมงคลเช่นนี้ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสาร เห็นใจ ต้องการแบ่งปันให้กับบุคคลอื่นนำไปไว้สักการะบูชาเกิดความเป็นศิริมงคลเช่นกัน ด้วยเหตุผลว่า พระธาตุทั้งหมดถึงจะมีสักเท่าใดก็ไม่พอต่อความต้องการของคนหมู่มากได้ ทั้งจะนำไปแจกก็ไม่สามารถทำให้ทั่วได้ และส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการเช่าซื้อบูชาพระธาตุเพราะคิดว่าจะเป็นการซื้อขายของสูงค่า อันจะทำให้เกิดบาปกรรมไม่เหมาะสม ตายไปลงนรก ไม่คุ้มกับเงินทองที่ได้มาเพราะการปรามาสพระรัตนตรัย…….ประจวบกับในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ทางโรงพยาบาลสกลนคร ได้สร้างตึกอายุรกรรม แต่ยังขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงมีความต้องการหาปัจจัยซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์บริจาคให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร จึงได้ตัดสินใจสร้างล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น “อภิมหาเศรษฐีธรรม” ขึ้น เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาในสายพระป่าหลวงปู่มั่น ได้มีโอกาสร่วมทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งการสร้างครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจมาก และได้นำพระธาตุเกือบทั้งหมดบรรจุหลังล็อกเก็ตรุ่นนี้ ซึ่งถือว่าผู้ที่ได้ ล็อกเก็ตรุ่นนี้ไป ล้วนเป็นผู้โชคดีมีบุญวาสนา… เมื่อผู้มีจิตศรัทธาเชื่อมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติหากหมั่นสักการะบูชา ไหว้พระสวดมนต์ ถือศีลภาวนา จะทำให้ท่านเป็นผู้มีความสงบร่มเย็นทางจิตใจ ทุกครั้งที่ท่านมองล็อกเก็ตนี้ ท่านจะเห็นมวลสารอัฐิธาตุทั้งหลายนี้อันเป็นสักขีพยานแห่งการหลุดพ้นจากกิเลส และจะเป็นสื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงความสงบทางด้านจิตใจมีบุญวาสนาบารมีมากขึ้น ทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นในแนวทางการปฏิบัติมากขึ้นเนื่องจากอัฐิธาตุ เกศา อังคาร ทั้งหลายของพระอริยเจ้าได้แปรสภาพเป็นพระธาตุซึ่งได้บรรจุไว้ด้านหลังล็อกเก็ตนี้แล้ว หรือแม้อย่างน้อยที่สุดด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นจะทำให้ท่านเกิดความเป็นศิริมงคล ประสบความสำเร็จทุกอย่างตามความปรารถนาไม่ช้าก็เร็ว กลายเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เป็น “อภิมหาเศรษฐี” ในภพชาติปัจจุบันและอนาคตกาล
 
สิ่งประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าหวังอยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายนั้นก็คือ ขอฝากท่านทั้งหลายผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลขอให้ท่านช่วยทำบุญกุศล ช่วยกันอุ้มชูพระพุทธศาสนา ในทุกด้านเท่าที่จะทำได้ตามกำลังของตน เงินแต่ละบาทของท่าน ทรัพย์แต่ละอย่างของท่านจะแปรสภาพเป็นทิพย์ เป็นอริยทรัพย์ อันบุคคลที่ได้ทิพจักขุจะแลเห็น ตัวท่านก็มีความอิ่มอกอิ่มใจ บุญบารมีสะสมจะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้เป็น เศรษฐี มหาเศรษฐี อภิมหาเศรษฐี อันเร็วพลันตามกำลังศรัทธา และยิ่งกว่านั้นคือการได้ดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุธรรม หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย กลายเป็น “อภิมหาเศรษฐีธรรม” ไม่มีเศรษฐีทางโลกใดจะเสมอเหมือน…..
 
“…..ขอพรอันเป็นศิริมงคลทั้งหลายจงเป็นของท่าน …ขอสุขภาพ กาย ใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรงจงเป็นของท่าน… ขอสิ่งวิเศษ พระธาตุ ของสูงค่าทั้งหลายจงเป็นของท่าน… ขอบุญวาสนาบารมีจงเป็นของท่าน …ขอความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี อภิมหาเศรษฐี จงเป็นของท่าน …ขอการบรรลุมรรคผล หลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายจงเป็นของท่าน…ขอความเป็น “อภิมหาเศรษฐีธรรม” ทั้งหลายจงเป็นของท่านด้วยเทอญ……
 
"พลสกลนคร" 21 ม.ค.57
 
     
โดย : daroon   [Feedback +5 -0] [+0 -0]   Tue 25, Feb 2014 09:51:56
 
 
กำหนดการพิธี
 
1) นำล็อกเก็ต (ยังไม่ได้บรรจุมวลสาร) เข้าพิธีมหาพุทธาภิเศก งานวันมหาบูรพาจารย์ ณ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วันที่ 29-31 มกราคม 2557 
 
2) ทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย และบูชาเทพเทวดา และบรรจุมวลสารทั้งหมดมีพระธาตุหลวงปู่มั่น เป็นต้น ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557 
 
3) จัดส่งให้แก่ผู้ร่วมทำบุญ วันที่ 1-9 มีนาคม 2557
 
4) นำเงินที่ได้จากการเช่าบูชาล็อกเก็ตบริจาคแก่ โรงพยาบาลสกลนคร เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าตึกอายุรกรรม ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสกลนคร
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Tue 25, Feb 2014 09:53:14

 
2. รายละเอียดมวลสาร
มวลสาระสำคัญ ได้แก่
1) พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย
2) ดินวังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย
3) พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ 
4) อัฐิธาตุ เกศาธาตุ พระธาตุน้ำชานหมาก พระธาตุน้ำเหลือง ข้าวก้นบาตรของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
5) อัฐิธาตุ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
6) พระธาตุชานหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี
7) พระธาตุข้าวบิณฑ์ เกศาครูบาชัยวงศา 
8) นิลเสก หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ
9) พลอยเสก หลวงพ่อประสิทธิ์
10) ข้าวเปลือก จากงานบุญประทายข้าวเปลือก วัดป่าบ้านตาด
11) ปฐวีธาตุ หลวงพ่อประสิทธิ์
12) ตระกรุดยันต์คาถานกยูงทอง พิธีใหญ่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ หลวงตามหาบัว เป็นประธานในพิธีและพระเถระร่วมปลุกเสก ปี 2547
13) ดินจากพระธาตุ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก
14) แร่ทรหด แร่เหล็กไหล ขี้เหล็กไหล
ฯลฯ
หมายเหตุ : มวลสารใดที่เกี่ยวเนื่องกับของสงฆ์ทางผู้สร้างได้ทำการขอขมา พร้อมทั้งชำระหนี้สงฆ์ทั้งหมดแล้ว ขอให้ท่านผู้จองทั้งหลายสบายใจได้ครับว่า มวลสารทั้งหมดบริสุทธิ์ไม่มีมลทินใดๆ และเพื่อให้บังเกิดความเป็นศิริมงคลสูงสุดทุกประการครับ 
 
รายนามอังคารธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
1) อังคารหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
2) อังคารหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
3) อังคารหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
4) อังคารหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
5) อังคารหลวงปู่ผาง วัดบ้านดงเย็น
6) อังคารหลวงปู่บุญจันทร์ วัดถ้ำผาผึ้ง
7) อังคารหลวงปู่เพียร 
8) อังคารหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป
9) อังคารหลวงปู่เนย 
 
รายนามเส้นเกศาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บรรจุด้านหลังล็อกเก็ต (เรียงตามความอาวุโส)
1) เกศาหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
2) เกศาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
3) เกศาครูบาชัยวงศา
4) เกศาหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโม
5) เกศาหลวงปู่บุญจันทร์ จันทรวโร
6) เกศาหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัญทิโต
7) เกศาหลวงพ่อประสิทธิ์ บุญญมากโร
8) เกศาหลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ
9) เกศาหลวงปู่แบน ธนากโร
10) เกศาหลวงปู่เนย สมจิตโต
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Tue 25, Feb 2014 09:55:20

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Tue 25, Feb 2014 09:55:50

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Tue 25, Feb 2014 09:56:15

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Tue 25, Feb 2014 09:56:43

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Tue 25, Feb 2014 09:57:15

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Tue 25, Feb 2014 09:57:57

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Tue 25, Feb 2014 10:02:52

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Tue 25, Feb 2014 10:03:27

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Tue 25, Feb 2014 10:07:16

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Tue 25, Feb 2014 10:07:54

 

พระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ พระเถระธรรมยุติ พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น หลวงปู่สิม ทำพิธีอธิษฐานจิตในวันที่ วันที่ 1 ม.ค.57 เวลา 14.30-15.05 น. 
นับว่าผู้ที่สั่งจอง ล็อกเก็ตอภิมหาเศรษฐีธรรม รุ่นนี้ถือว่าโชคดีมาก ที่ได้การทำพิธีจากวันมหาบูรพาจารย์ วัดป่าสุทธาวาส ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเถระที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวสกลนครและสายพระป่า รวมถึงจะได้มวลสารอันสูงที่ผมจะติดให้ด้านหลังล็อกเก็ตนะครับ โชคดีมากครับ

 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Tue 25, Feb 2014 10:08:48

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Tue 25, Feb 2014 10:15:21

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Tue 25, Feb 2014 10:15:46

 
ระทุกองค์ตอกโค๊ต ตอกหมายเลข ใส่กล่องกำมะยี่สีแดงนำโชคลาภ ให้สมกับคำว่า "อภิมหาเศรษฐีธรรม" 
 
ขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกท่านครับ
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Tue 25, Feb 2014 10:16:29

 
**** ติดต่อสอบถาม "คุณ พลสกลนคร" 
 
โทร.085-4820451
 
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมากๆครับ....สาธุๆๆ 
 
ค่าบริการจัดส่งแบบ EMS 70 บาท
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Tue 25, Feb 2014 10:17:10

 

ล็อกเก็ตฉากทอง (ยอดร่วมบุญเต็ม) 

สามารถร่วมบุญรายการอื่นได้ครับผม ร่วมบุญกันครับ

 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Tue 25, Feb 2014 10:19:34

 

ล็อกเก็ตที่เหลือให้ร่วมบุญ

 

ล็อกเก็ตฉากทอง ขนาดเล็ก

ล็อกเก็ตฉากขาว ขนาดใหญ่

ล็อกเก็ตฉากขาว ขนาดเล็ก

 

สนใจร่วมทำบุญกันได้ครับผม

**** ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานบุญผ่านทาง "คุณ พลสกลนคร" 
 
โทร.085-4820451
 
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมากๆครับ....สาธุๆๆ 
 
ค่าบริการจัดส่งแบบ EMS 70 บาท
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Tue 25, Feb 2014 10:21:07

 

แตกต่างกันมากๆๆๆเลยครับไม่เห็นเหมือนต้นแบบเลย จีวรก่อไม่มีและอีกหลายๆอย่าง

 
โดย : songwuut    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Fri 14, Mar 2014 09:00:18

 

ฉากทองเล็กนะครับ2000กับสิ่งที่ได้รับ

 
โดย : songwuut    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Fri 14, Mar 2014 09:11:29

 

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ครับผม ภาพมอบเงินให้ทางโรงพยาบาลจากสายธารบุญที่ได้ร่วมกันทำบุญครับผม คุณพลสกลนครได้มอบเป็นที่เรียบร้อย จากวัตถุมงคลที่ได้มอบให้ผู้ที่ได้ร่วมทำบุญทุกท่าน ล็อกเก็ตทุกองค์เป็นงานที่ติดมือทุกองค์ ต้องเรียกได้ว่าตำแหน่งการบรรจุมวลสารอาจจะมีผิดพลาดเรื่องของตำแหน่งไปบ้าง แต่ทุกองค์ได้บรรจุมวลสารเหมือนกันทุกองค์ครับผมเป็นมงคลยิ่ง ล็อกเก็ตบางองค์มวลสารบางอย่างอาจจะมีการวางตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไป เพราะทุกองค์เราบรรจุมวลสารครูบาอาจารย์กันเองทุกองค์ ซึ่งเราร่วมบุญกันแล้วก็อยากให้พี่ๆ ได้วัตถุมงคลไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัว รายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามได้กับพี่พลโดยตรงเลยนะครับผม 

 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Sat 15, Mar 2014 00:17:38

 
 
โดย : daroon    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 22 ] Sat 15, Mar 2014 00:18:24

 
บอกบุญ!! ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น "อภิมหาเศรษฐีธรรม" มวลสารมหามงคล : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.