พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

"ร่วมสั่งจอง" ชุดเหรียญรุ่นแรก ครูบากองจันทร์ วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


 "ร่วมสั่งจอง" ชุดเหรียญรุ่นแรก ครูบากองจันทร์ วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


 "ร่วมสั่งจอง" ชุดเหรียญรุ่นแรก ครูบากองจันทร์ วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   
 

เหรียญรุ่นแรก ( รุ่นเดียว) ของหลวงปู่ครูบากองจันทร์ ฐานงฺกโร วัดพุทธเอ้น ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชุดเหรียญรุ่นแรก ประกอบด้วย 1. เนื้อเงิน 2.เนื้อโลหะกะไหล่ทอง 3.เนื้อโลหะกะไหล่นาค 4.เนื้อทองแดงรมดำ ( ต๊อกเลข + โค๊ตกำกับ ทุกเหรียญ) และ ( แถมฟรี) เหรียญทองแดง อีก 10 เหรียญ ( สั่งจองบูชา 1,999 ) ภายในเดือน มกราคม 2557 ...สร้างตาม สั่งจอง...

           2. หลังจอง บูชา ชุดละ 2,500 ( ไม่มี แถมเหรียญ) 

พิธี อธิษฐานจิต ปลุกเสกโดย..โดย หลวงปู่ครูบาอินถา ฐิตธมฺโม วัดยั้งเมิน อ.สะเมิง / หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ปภากโร วัดป่าแดด อ.แม่วาง และ

หลวงปู่ครูบากองจันทร์ ฐานงฺกโร วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม

 

 
     
โดย : princo   [Feedback +40 -1] [+8 -0]   Fri 10, Jan 2014 10:47:53
 
 

                                         ชีวประวัติโดยย่อ

ท่านพระครูสถิตศุภวัตร ( ครูบากองจันทร์ ฐานงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธเอ้น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ บัจจุบัน นับได้ว่า ท่านเป็นพระสงฆ์เกจิ อาจารย์ ที่มี อายุ พรรษาสูงสุด ของอำเภอ แม่แจ่ม  เป็น  ที่นับถือ ศรัทธามาก ที่สุด ในอำเภอ กว่า ๖๙ พรรษาแล้ว ในร่มกาสาวพัสตร์ ท่านเป็น ศิษย์เอก ที่อุปัชฌาย์ จาก หลวงปู่ครูบาอินไชย อินทวิชโย วัดบนนา ต.ช่างเคิ่ง พระเกจิเฒ่า จอมขมังเวทย์แห่งอำเภอแม่แจ่ม ผู้เป็นสหายธรรมรุ่นน้อง พระครูปัญญาวรวัตร ( ครูบาผาผ่า) ต๋นบุญแห่งแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นามเดิม ชื่อ ด.ช. กองจันทร์ สนธิคุณ เกิด เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๘๘  เป็นบุญของ พ่ออุ้ยปัน แม่อุ้ยอูป สนธิคุณ มีพี่น้องทั้งหมด ๕ คน โดย ๓ คนแรก เป็นผู้หญิง ( เสียชีวิต ตอนเป็นเด็ก จำชื่อ ไม่ได้ ) คนที่ ๔ ครูบากองจันทร์... คนที่ ๕ แม่สมศรี สายมาธิ ยังมีชีวิตอยู่

เริ่มบรรพชา อายุ ๑๕ ปี และ อุปสมบท อายุ ๒๐ ปี โดย มี พระอธิการ อินไชย อินทวิชโย วัดบนนา ต.ช่างเคิ่ง เป็น พระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ พระสิงห์คำ วัดกองกาน ต.แม่ศึก และ พระอนุสาวนาจารย์ พระสิงห์รัตน์ โกธิคำ วัดพุทธเอ้น ต.ช่างเคิ่ง ท่านเล่า ให้ฟังว่า พระสงฆ์ เกจิอาจารย์ ใน อำเภอแม่แจ่ม ที่รู้จักดี มีอยู่ คือ ๑.ท่านพระครูมหามงคล ( หลวงปู่ครูบาสุดใจ สุมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม ต.ช่างเคิ่ง อดีตเจ้าคณะอำเภอ แม่แจ่ม ๒.หลวงพ่อพระอธิการดวงดี วิสุทฺโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดด ต.ท่าผา ( สำนักสงฆ์ปฎิบัติธรรมดอยกู่ใต้ สังกัด วัดบ้านทัพ) ต.ท่าผา  ๓.หลวงปู่พระอธิการอินไชย อินทฺวิชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดบนนา ต.ช่างเคิ่ง ๔.หลวงปู่ครูบาหล้า ฐิตฺตสีโร วัดตอเรือ ต.ช่างเคิ่ง 

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 1 ] Fri 10, Jan 2014 11:54:18

 

ท่านพระครูปัญญาวรวัตร ( สวน คำภีระ ) ฉายา ปัญญาวโร หรือ ครูบาผาผ่า ต๋นบุญแห่งแม่สะเรียง เกิดเมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๓๒ ที่ บ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.แม่สะเรียง ( บัจจุบัน เป็นอำเภอ สบเมย ) จ.แม่ฮ่องสอน บรรพชาสามเณร อายุ ๑๗ ปี อุปสมบทอายุ ๒๑ ปี ณ วัดผาผ่า ได้ สมณศกดิ์ พระครูสัญญาบัตร เมือ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๑ ที่ พระครูปัญญาวรวัตร มรณะภาพ เมือ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๔ สิริร่วมอายุได้ ๗๒ ปี พรรษาที่ ๕๒ 

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 2 ] Fri 10, Jan 2014 12:22:18

 

ท่านพระอธิการอินไชย อินทฺวิชโย หรือ หลวงปู่ครูบา อินไชย อินทวิชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดบนนา ( พระอุปัชฌาย์ ครูบากองจันทร์ วัดพุทธเอ้น ) ชาวบ้านเล่าลือ ว่า ท่านเป็น พระเกจิเฒ่า จอมขมังเวทย์ แห่ง อำเภอแม่แจ่ม พระผู้ เป็น พระสหายธรรมรุ่นน้อง ครูบาผาผ่า ต๋นบุญ แห่งแม่สะเรียง

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 3 ] Fri 10, Jan 2014 12:32:23

 

ท่านพระครูมหามงคล ( หลวงปู่ครูบาสุดใจ สุมงฺคโล ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม พระอมตะเถราจารย์ชั้นผู้ใหญ่ แห่ง อำเภอแม่แจ่ม 

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 4 ] Fri 10, Jan 2014 12:36:31

 

ท่านพระอธิการดวงดี วิสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดด ต.ท่าผา ( สำนักปฎิบัติธรรมดอยกู่ใต้ สังกัด วัดบ้านทัพ ต.ท่าผา ) พระสุปฎิปันโน แห่ง อำเภอแม่แจ่ม

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 5 ] Fri 10, Jan 2014 12:40:23

 

"เหรียญรุ่นแรก และ พระกริ่งกองจันทร์"  ครูบากองจันทร์ วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม ได้ อธิษฐานจิต ปลุกเสก นำฤกษ นำชัย เมื่อ วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ( พ.ย.๒๕๕๖)

( เดือนยี่เป็ง) โดย หลวงปู่ครูบาอินถา ฐิตธมฺโม วัดยั้งเมิน อ.สะเมิง และมี หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ปภากโร วัดป่าแดด อ.แม่วาง ร่วม อธิษฐานจิต ปลุกเสก ก่อน จะนำไป สู่ พิธี ณ อุโบสถกลางน้ำ โดยมี หลวงปู่ครูบากองจันทร์ ฐานงฺกโร วัดพุพธเอ้น อ.แม่แจ่ม เป็นประธานในพิธี อธิษฐานจิต ปลุกเสก

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 6 ] Fri 10, Jan 2014 13:03:08

 

 ติดต่อ / สอบถาม ได้ที่ บ้านสายธารบุญ โทร 081 - 3661559 / 086 - 9228855

          ( เราจะเดินตาม ...รอยบุญ วัตถุมงคล รุ่นแรก โดย...สายธารบุญ )

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 7 ] Fri 10, Jan 2014 13:10:25

 

                      หนังสือ ใบอนุญาต จัดสร้าง 

 
โดย : princo    [Feedback +40 -1] [+8 -0]   [ 8 ] Sat 11, Jan 2014 19:53:42

 
"ร่วมสั่งจอง" ชุดเหรียญรุ่นแรก ครูบากองจันทร์ วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.