พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ความคืบหน้า องค์หลวงปู่ทวด

   
 
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ กัลลยาโณ อ่านข้อความ
ความคืบหน้า องค์หลวงปู่ทวด

ชิ้นส่วนที่หล่อที่โรงหล่อได้ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
จะนำชิ้นส่วนทั้งหมดเข้ามาที่วัดใน วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้
(เรือของกรมเจ้าท่าจะว่างในวันพรุ่งนี้)
นำชิ้นส่วนทั้งหมดเข้ามาที่วัดใน วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 
     
โดย : KEA99999   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Mon 18, May 2009 07:45:44
 
 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 088.jpg
Views:	1
Size:	325.2 KB
ID:	56843คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 089.jpg
Views:	1
Size:	370.9 KB
ID:	56844คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 090.jpg
Views:	1
Size:	360.3 KB
ID:	56845
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 091.jpg
Views:	1
Size:	351.0 KB
ID:	56846คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 092.jpg
Views:	1
Size:	354.3 KB
ID:	56847คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 093.jpg
Views:	2
Size:	344.9 KB
ID:	56848
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Mon 18, May 2009 07:46:39

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 094.jpg
Views:	1
Size:	358.3 KB
ID:	56855คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 095.jpg
Views:	1
Size:	370.7 KB
ID:	56856คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 096.jpg
Views:	1
Size:	369.8 KB
ID:	56857
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 097.jpg
Views:	1
Size:	342.1 KB
ID:	56858คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 098.jpg
Views:	2
Size:	349.3 KB
ID:	56859คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 099.jpg
Views:	1
Size:	363.4 KB
ID:	56860
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Mon 18, May 2009 07:47:08

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 100.jpg
Views:	1
Size:	362.5 KB
ID:	56867คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 101.jpg
Views:	1
Size:	343.7 KB
ID:	56868คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 102.jpg
Views:	1
Size:	383.5 KB
ID:	56869
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 103.jpg
Views:	1
Size:	363.9 KB
ID:	56870คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 104.jpg
Views:	1
Size:	361.5 KB
ID:	56871คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 105.jpg
Views:	1
Size:	345.9 KB
ID:	56872
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Mon 18, May 2009 07:48:25

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 106.jpg
Views:	1
Size:	371.0 KB
ID:	56873คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 107.jpg
Views:	1
Size:	355.2 KB
ID:	56874คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 108.jpg
Views:	1
Size:	333.0 KB
ID:	56875
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 109.jpg
Views:	1
Size:	372.9 KB
ID:	56876คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 110.jpg
Views:	1
Size:	339.5 KB
ID:	56877คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 111.jpg
Views:	2
Size:	382.2 KB
ID:	56878
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Mon 18, May 2009 07:48:57

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 112.jpg
Views:	2
Size:	351.9 KB
ID:	56892คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 113.jpg
Views:	2
Size:	366.8 KB
ID:	56893คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 114.jpg
Views:	2
Size:	368.1 KB
ID:	56894
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 115.jpg
Views:	1
Size:	349.0 KB
ID:	56895คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 116.jpg
Views:	1
Size:	374.7 KB
ID:	56896คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 117.jpg
Views:	1
Size:	349.1 KB
ID:	56897
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Mon 18, May 2009 07:49:23

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 118.jpg
Views:	1
Size:	368.2 KB
ID:	56934คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 119.jpg
Views:	1
Size:	392.9 KB
ID:	56935คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 120.jpg
Views:	1
Size:	409.5 KB
ID:	56936
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Mon 18, May 2009 07:49:46

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 121.jpg
Views:	1
Size:	369.4 KB
ID:	56944คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 122.jpg
Views:	1
Size:	366.0 KB
ID:	56945คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 123.jpg
Views:	1
Size:	363.9 KB
ID:	56946
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Mon 18, May 2009 07:50:19

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 124.jpg
Views:	1
Size:	362.8 KB
ID:	56951คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 125.jpg
Views:	1
Size:	352.1 KB
ID:	56952คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 126.jpg
Views:	1
Size:	369.6 KB
ID:	56953
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Mon 18, May 2009 07:50:40

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 129.jpg
Views:	1
Size:	348.9 KB
ID:	56961คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 130.jpg
Views:	1
Size:	362.5 KB
ID:	56962คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 131.jpg
Views:	1
Size:	364.8 KB
ID:	56963
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Mon 18, May 2009 07:51:02

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 132.jpg
Views:	1
Size:	366.1 KB
ID:	56965คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 133.jpg
Views:	1
Size:	381.0 KB
ID:	56966คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 134.jpg
Views:	1
Size:	381.5 KB
ID:	56967
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 135.jpg
Views:	1
Size:	364.8 KB
ID:	56968คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 136.jpg
Views:	0
Size:	350.6 KB
ID:	56969คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 137.jpg
Views:	1
Size:	349.0 KB
ID:	56970
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Mon 18, May 2009 07:51:30

 
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ กัลลยาโณ อ่านข้อความ 
ขอแจ้งข่าวความคืบหน้า

วันที่ 20 มีนาคม 2552 ทางวัดได้ให้ปัจจัยกับทางโรงหล่ออีก 350,000 บาท และยังคงค้างจ่ายกับทางโรงหล่ออยู่อีก 950,000 บาท

(เฉพาะองค์หลวงปู่ทวด)
ขอแจ้งข่าวความคืบหน้า
วันนี้ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ทางวัดได้ให้ปัจจัยกับทางโรงหล่ออีก 500,000 บาท และยังคงค้างจ่ายกับทางโรงหล่ออยู่อีก 450,000 บาท
(เฉพาะองค์หลวงปู่ทวด)
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Mon 18, May 2009 07:52:14

 
ขอแจ้งข่าว
ให้ลูกหลาน และศิษยานุศิษย์ ของสมเด็จหลวงปู่ทวด
ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน..
ทางวัดแค (ราชานุวาส) ยังขาดปัจจัยในการจัดสร้างองค์หลวงปู่และแท่นประดิษฐานเป็นจำนวนมาก

จึงขอเชิญร่วมบริจาค.ปัจจัย.
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวรอ ชื่อบัญชี
วัดแค (กองทุนสร้างหลวงปู่ทวด)
เลขที่บัญชี 265-0-08327-1
หรือร่วมเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเพื่อสมทบทุน
ร่วมทำบุญบูชา สอบถาม


035-251479, 08-0589-0301,

08-1853-9571
ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พระนครศรีอยุธยา ในนาม
โยธิน ตรีพัฒน์ ไวยาวัจกรวัดฯ หรือ พระชัชวาล กลฺยาโณ
วัดแคราชานุวาส (เกาะลอย) เลขที่ 26 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

(กรุณาช่วยค่าจัดส่งวัด 50 บาท พระบูชา 100 บาท)
พระอธิการชัชวาล กลฺยาโณ

(เจ้าอาวาส)
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Mon 18, May 2009 07:53:02

 
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ กัลลยาโณ อ่านข้อความ 
ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าการก่อสร้างแท่นประดิษฐาน


โครงสร้างแท่นประดิษฐานไม่รวมการตกแต่งราคาค่าก่อสร้าง 500,000 บาท ทางวัดได้ให้ปัจจัยกับผู้รับเหมาไปแล้ว 200,000 บาท และยังคงค้างจ่ายปัจจัยกับผู้รับเหมาอยู่อีก 300,000 บาท
แท่นประดิษฐานไม่รวมรวมการตกแต่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Mon 18, May 2009 07:53:38

 
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ กัลลยาโณ อ่านข้อความ 
ขอเชิญดูบัญชีธนาคารตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงวันนี้(ตรงไปตรงมา)Attachment 48946Attachment 48947
ขอบอกบุญให้ญาติโยม
ช่วยกันคนละเล็กละน้อย เพื่อสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่
และขอให้ญาติโยม จงมีความสุขความเจริญ
พระอธิการ ชัชวาล กลฺยาโณ
เจ้าอาวาส
เจริญพร

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	scan0002.jpg
Views:	2
Size:	290.2 KB
ID:	57033
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Mon 18, May 2009 07:54:17

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 138.jpg
Views:	1
Size:	345.6 KB
ID:	57034คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 139.jpg
Views:	1
Size:	358.7 KB
ID:	57035คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 140.jpg
Views:	1
Size:	339.6 KB
ID:	57036
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 141.jpg
Views:	0
Size:	380.5 KB
ID:	57037คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 142.jpg
Views:	0
Size:	334.1 KB
ID:	57038คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 143.jpg
Views:	0
Size:	346.2 KB
ID:	57039
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Mon 18, May 2009 07:54:44

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 144.jpg
Views:	0
Size:	372.8 KB
ID:	57064คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 145.jpg
Views:	0
Size:	368.5 KB
ID:	57065คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 146.jpg
Views:	0
Size:	341.5 KB
ID:	57066
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Mon 18, May 2009 07:55:01

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 147.jpg
Views:	0
Size:	364.4 KB
ID:	57068คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 148.jpg
Views:	1
Size:	370.3 KB
ID:	57069คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 149.jpg
Views:	0
Size:	315.6 KB
ID:	57070
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 150.jpg
Views:	1
Size:	350.9 KB
ID:	57071คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 151.jpg
Views:	1
Size:	393.3 KB
ID:	57072คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 152.jpg
Views:	2
Size:	277.1 KB
ID:	57073
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Mon 18, May 2009 07:55:21

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 153.jpg
Views:	0
Size:	387.8 KB
ID:	57093คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 154.jpg
Views:	0
Size:	367.7 KB
ID:	57094คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 155.jpg
Views:	0
Size:	341.0 KB
ID:	57095
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 156.jpg
Views:	0
Size:	364.2 KB
ID:	57096คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 157.jpg
Views:	0
Size:	373.4 KB
ID:	57097คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 158.jpg
Views:	0
Size:	392.9 KB
ID:	57098
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Mon 18, May 2009 07:55:44

 
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Mon 18, May 2009 07:56:09

 
http://www.watthummuangna.com/board/showthread.php?t=8368&page=14
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Mon 18, May 2009 20:06:08

 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 162.jpg
Views:	14
Size:	369.4 KB
ID:	57191คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 163.jpg
Views:	15
Size:	353.2 KB
ID:	57192คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Picture 164.jpg
Views:	11
Size:	328.7 KB
ID:	57193
 
โดย : KEA99999    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Tue 2, Jun 2009 21:09:02

 
ความคืบหน้า องค์หลวงปู่ทวด : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.