พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
บัญชีดำ

เตือนภัย ระวัง อรรณพ บุญเรือง (ชาวเกาะ)

   
 

อย่าโอนเงินเด็ดขาดครับ โจรครับ ก็อปรูปพระคนอื่นมาลง ที่อยู่มัน 215/9ก ต.บางปลาสร้อย (มันแจ้งเปลี่ยนเป็น ต.บ้านโขด) อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โกงในเว็บยูมาเยอะ เบอร์ 0846725187 ช่วยเตือนต่อๆกัด้วยครับ รบกวนเว็บมาสเตอร์ช่วยเช็คบัตรประชาชนที่มันส่งมาด้วยครับ ขอบคุณครับ

 
     
โดย : zig   [Feedback +2 -0] [+0 -0]   Wed 8, May 2013 13:41:49
 
 

 

ตามปกติแล้วข้อหา ฉ้อโกงมีดังนี้

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง

ควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้

ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน?้อโกง ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 342 ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอก ลวง

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อ

ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่ง

อนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่

พันบาท ......

...... มาตรา 348 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

ข้อหาฉ้อโกง จำนวนเงินไม่ใช่สาระสำคัญ (ตัวบท...โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้

ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม)

 

500 - 1000 บาท ก็แจ้งความได้ถ้ายังอยู่ในอายุความ เดือนนับแต่รู้ว่าถูก หลอกและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ขอให้เข้าองค์ประกอบความผิด...มี

1.คนร้าย ( ตัวบทบอกว่า .. ผู้ใด )

2.มีการหลอกลวง ( ตัวบทบอกว่า .. โดยทุจริต หลอกลวง ) ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

3.ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน จะเป็นเงินหรือสิ่งของ อะไรก็ได้ หรืออื่นๆ ตามตัวบท

4.มีผู้เสียหาย หรือผู้ถูกหลอก

นำหลักฐานการถูกหลอกเท่าที่มีได้แจ้งความที่ท้องที่ที่เกิดเหตุ เช่น เราดูอินเทอร์เน็ตที่บ้าน โอนเงิน   เข้าธนาคารใกล้ที่บ้าน ก็ไปแจ้งความที่โณงพักใกล้ๆบ้าน นั้นแหละครับ  ยิ่งถ้าผู้ใด (คนร้าย) ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความ จริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ( ประกาศโฆษณาชวนเชื่อ ) ยิ่งเป็นความผิดยอมความไม่ได้ หลังจากแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยดังกล่าวมาพบที่สถานีตำรวจ ถ้า ผู้ต้องสงสัยไม่มาพบเจ้าหน้าที่ ก็จะมีเหตุให้ต้องสงสัย ทำให้ขออนุมัติออกหมายจับได้ หมายจับจะมีอายุความ ปี สำหรับติดตามตัวคนร้าย เมื่อใดผู้เสียหายพบตัวก็สามารถชี้และยืนยันให้จับกุมคนร้ายได้ทันที

 
โดย : zig    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Wed 8, May 2013 13:51:56

 

 

 

 

ตามปกติแล้วข้อหา ฉ้อโกงมีดังนี้

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง

ควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้

ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน?้อโกง ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 342 ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอก ลวง

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อ

ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่ง

อนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่

พันบาท ......

...... มาตรา 348 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

ข้อหาฉ้อโกง จำนวนเงินไม่ใช่สาระสำคัญ (ตัวบท...โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้

ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม)

 

500 - 1000 บาท ก็แจ้งความได้ถ้ายังอยู่ในอายุความ เดือนนับแต่รู้ว่าถูก หลอกและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ขอให้เข้าองค์ประกอบความผิด...มี

1.คนร้าย ( ตัวบทบอกว่า .. ผู้ใด )

2.มีการหลอกลวง ( ตัวบทบอกว่า .. โดยทุจริต หลอกลวง ) ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

3.ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน จะเป็นเงินหรือสิ่งของ อะไรก็ได้ หรืออื่นๆ ตามตัวบท

4.มีผู้เสียหาย หรือผู้ถูกหลอก

นำหลักฐานการถูกหลอกเท่าที่มีได้แจ้งความที่ท้องที่ที่เกิดเหตุ เช่น เราดูอินเทอร์เน็ตที่บ้าน โอนเงิน   เข้าธนาคารใกล้ที่บ้าน ก็ไปแจ้งความที่โณงพักใกล้ๆบ้าน นั้นแหละครับ  ยิ่งถ้าผู้ใด (คนร้าย) ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความ จริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ( ประกาศโฆษณาชวนเชื่อ ) ยิ่งเป็นความผิดยอมความไม่ได้ หลังจากแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยดังกล่าวมาพบที่สถานีตำรวจ ถ้า ผู้ต้องสงสัยไม่มาพบเจ้าหน้าที่ ก็จะมีเหตุให้ต้องสงสัย ทำให้ขออนุมัติออกหมายจับได้ หมายจับจะมีอายุความ ปี สำหรับติดตามตัวคนร้าย เมื่อใดผู้เสียหายพบตัวก็สามารถชี้และยืนยันให้จับกุมคนร้ายได้ทันที

 

 
โดย : zig    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Wed 8, May 2013 14:00:03

 

ขอให้ตามตัวเจอน่ะครับคุณ zig เห็นใจครับผม ลูกค้าดีๆอย่างคุณ zig พระต้องคุ้มครองครับ

ลากคอมันลงเว็บมาฝากชาวพระล้านนาด้วยน่ะครับ

 
โดย : เซียนอยู่รู    [Feedback +17 -0] [+2 -0]   [ 3 ] Wed 8, May 2013 21:51:58

 

โจรมาอีกแล้วนะครับพี่น้อง ระวังกันด้วยนะครับ มีพี่น้องนอกเว็ปเคาะปิด+โอนเงินไปแล้วด้วยนะครับ แนะนำไปแจ้งความก่อนเลยครับ เป็นกำลังใจให้ครับ...

 
โดย : หลานอากง    [Feedback +15 -0] [+6 -0]   [ 4 ] Thu 9, May 2013 10:47:47

 

ผมก็ว่ามันทะแม่งๆ เกือบไป เฮ้อ    

 
โดย : เอก ชมภู    [Feedback +7 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Thu 9, May 2013 15:12:41

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002909387426

อันนี้เฟสบุ๊ค ไม่รู้ใช่คนเดียวกันไหม ลองดู เผื่อเอาชื่อคนอื่นมาแอบอ้างอีก

 
โดย : เซียนอยู่รู    [Feedback +17 -0] [+2 -0]   [ 6 ] Thu 9, May 2013 17:08:58

 

 

เห็นยังเปิดการประมูลอยู่ เลยครัย

 
โดย : poppypypop    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Thu 9, May 2013 22:53:19

 

ผมว่าน่าจะอายุประมาณ 20 กว่าๆนะครับฟังจากเสียงมันแล้ว ใกล้เคียงในเฟส

 
โดย : zig    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Tue 14, May 2013 23:37:04

 

ผมสืบได้ที่อยู่มันแล้วครับ พี่ที่ชลบุรีให้มา ชื่อ อรรนพ บุญเรื่อง บ้านเลขที่ 9 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ที่อยู่ตามที่ได้แจ้งที่อยู่ไว้กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลชลบุรี เลขบัญชี 631-1-15273-6 ประเภทออมทรัพย์

 
โดย : zig    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Sat 18, May 2013 13:13:45

 

พึ่งโดนเมื่อวานเลยครับ 4500 บาท ไม่ได้เปิดคอมเช็คประวัติก่อน โดนเลยครับ

 
โดย : toomtams222    [Feedback +1 -1] [+0 -0]   [ 10 ] Sun 2, Jun 2013 11:37:36

 
เตือนภัย ระวัง อรรณพ บุญเรือง (ชาวเกาะ) : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.