พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

ขอเชิญทำบุญ..ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ) จำนวน ๘,๔๐๐ องค์


ขอเชิญทำบุญ..ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ) จำนวน ๘,๔๐๐ องค์


ขอเชิญทำบุญ..ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ) จำนวน ๘,๔๐๐ องค์

   
   
     
โดย : neng1515   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Mon 25, Mar 2013 10:59:15
 
 
 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Mon 25, Mar 2013 11:06:42

 
 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Mon 25, Mar 2013 11:07:16

 
 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Mon 25, Mar 2013 11:09:58

 
 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Mon 25, Mar 2013 11:10:52

 
 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Mon 25, Mar 2013 11:12:13

 
 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Mon 25, Mar 2013 11:12:52

 

ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองได้โดยแจ้งชื่อที่อยู่ทางหน้ากระทู้นี้ครับ

หรือติดต่อ จ.ส.อ.ราเชนทร์ โต๊ะกลม โทรฯ 086 - 133 - 7341

จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อ นายวรุณ หงสกุล โทรฯ 085 - 712 - 3572

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Mon 25, Mar 2013 11:19:31

 

เข้มขลังด้วยชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ ๒๐๗ รูป

(ภาคเหนือ ๙๐ รูป , ภาคกลาง ๖๖ รูป , ภาคใต้ ๑๘ รูป , ภาคอีสาน ๙ รูป , ภาคตะวันออก ๑๓ รูป , ภาคตะวันตก ๑๑ รูป)

มวลสารบริจาค เช่น พระเครื่องเนื้อตะกั่ว , ตะกรุดเนื้อตะกั่ว , เครื่องรางของขลังเนื้อตะกั่ว

*** ชนวนมวลสารมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม***

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Mon 25, Mar 2013 11:29:08

 

 

รายนามพระเกจิอาจารย์ ภาคเหนือ จารแผ่นชนวน  ๙๐ รูป

 

๑, พระธรรมมังคลาจารย์ (ครูบาทอง) วัดพระธาตุศรีจอมทอง  จ.เชียงใหม่

๒.  ครูบาเจ้าตั๋น ปัญโญ  สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น  อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

๓.  ครูบาอ่อน รตนวญฺโณ   วัดสันต้นหวีด ต.แม่ปิม อ.เมือง จ.พะเยา

๔.  ครูบาดวงดี ยติโก  วัดบ้านฟ่อน  อ.หางดง จ.เชียงใหม่

๕.  ครูบาตั๋น เตชธัมโม  วัดย่าพาย  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

๖.  ครูบาอินถา ฐิตธมฺโม  วัดยั้งเมิน  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

๗.  ครูบาอุ่น อัตถกาโม  วัดโรงวัว  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

๘.  ครูบาบุญมา ตโมนุโท  วัดศิริชัยนิมิตร (กิ่วแลป่าเป้า) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

๙.  ครูบาบุญครอง ขตฺติโย  วัดท่ามะเกว๋น อ.เถิน จ.ลำปาง

๑๐. ครูบาบุญยืน ถาวโร  วัดสบล้อง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

๑๑. ครูบาศรีวัย โพธิวํโส  วัดหนองเงือก  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

๑๒. ครูบาออ ปณฺฑิต๊ะ วัดพระธาตุดอยจอมแวะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๑๓. ครูบาพรรณ  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน

๑๔. ครูบาก้ำ กัลยาณธัมโม วัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

๑๕. ครูบาสาย กฺติปาโล  วัดท่าไม้แดง ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

๑๖. ครูบาบุญมา สุภทฺโท  วัดบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๑๗. ครูบาบุญยัง ปุญญกโร  วัดห้วยน้ำอุ่น อ.ลี้ จ.ลำพูน

๑๘. ครูบาบุญสุข ชาตสุโข  วัดป่าซางน้อย  อ.เมือง จ.ลำพูน

๑๙. ครูบาอินตา กตปุญฺโญ  วัดศาลา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

๒๐. ครูบาน้อย เตชปญฺโญ  วัดศรีดอนมูล  อ.สารภี จ.เชียงใหม่

๒๑. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก  จ.เชียงใหม่

๒๒. หลวงพ่อประสิทธิ์ ปญฺญมากโร  วัดป่าหมู่ใหม่  จ.เชียงใหม่

๒๓. หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ  วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒๔. หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๒๕. ครูบาอินสม สุทธจิตฺโต  วัดป๋างน้ำฮ้าย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๒๖. ครูบาบุดดา วัดหนองบัวคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน

๒๗. หลวงพ่อเสนาะ กตสาโร วัดปงท่าข้าม อ.สูงเม่น จ.แพร่

๒๘. ครูบาแก้ว ปญฺญาวฑฺฒโณ วัดศรีชุม  อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

๒๙. ครูบาบุญปั๋น ปภากโร วัดป่าแดด  อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

๓๐. ครูบาศุข วัดดงป่าหวาย (วัดอรัญญวาส) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

๓๑. ครูบาอินถา วัดอินทราพิบูลย์ (วัดหนองไคร้) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

๓๒. ครูบาอินสม สุวีโร วัดจอมทอง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

๓๓. ครูบาคำปัน ญาณเถระ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

๓๔. พระอาจารย์วรงคต (หลวงตาม้า วิริยะธโร) วัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่

๓๕. หลวงพ่อจง จตฺตมโล วัดสังฆาราม  อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

๓๖. ครูบาผดุง นนฺทโก วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๓๗. ครูบาจันทร์ กตปุญโญ วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมือง จ.ลำปาง

๓๘. ครูบาอินทร์คำ  วัดไชยสถาน (พระพุทธเจดีย์ ๙ ยอด) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

๓๙. ครูบาอ้าย โสภโณ วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

๔๐. ครูบาอินทร ปญฺญาวฑฺโน วัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน

๔๑. ครูบาเสน่ห์ จนฺทสโร วัดเชียงขาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๔๒. ครูบาคำอ้าย ปัญญาธโร วัดสันต้นเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

๔๓. ครูบาสิงห์ทอง วัดป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

๔๔. ครูบาบุญเลิศ วัดศรีมงคลต้นผึ้ง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

๔๕. หลวงปู่ครูบาสาย วัดร้องขุด ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

๔๖. ครูบาอินถา วัดศรีลังกา (ต้นโชค) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

๔๗. ครูบาหลวงอินเหลา สุจิตฺโต อุทธยอด วัดร้องวัวแดง สันกำแพง จ.เชียงใหม่

๔๘. ครูบาบุญลือ จิตฺคุตโต วัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๔๙. ครูบาศรีวรรณ อินฺทวีโร วัดบ้านโห้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

๕๐. ครูบาแก้ว รตฺนวณฺโน วัดบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

๕๑. ครูบาทองคำ วัดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๕๒. พระเทพวิสุทธิคุณ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๕๓. ครูบาจันต๊ะรังษี วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๕๔. ครูบาสิงห์แก้ว วัดยางทอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๕๕. ครูบาอูปแก้ว วัดป่าลาน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

๕๖. ครูบาบุญทา วัดเจดีย์สามยอด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

๕๗. ครูบาจันทร์แก้ว จิตตโภ วัดวังธาร อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

๕๘. ครูบาเสาร์แก้ว ปภากโร วัดแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

๕๙. ครูบาศรี สุจิตโต วัดบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง

๖๐. ครูบาโอภาส โอภาโส วัดจองคำ(พระอารามหลวง) อ.งาว จ.ลำปาง

๖๑. หลวงปู่ศวัส ศิริมงฺคโล วัดเกษตรสุข อ.เมือง จ.พะเยา

๖๒. ครูบาปวง ธมฺมปญฺโญ วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา

๖๓. ครูบาสงบ กตสนฺโต  วัดต๊ำน้ำล้อม อ.เมือง จ.พะเยา

๖๔. ครูบาบุญยัง สุมโน วัดทุ่งห้า อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

๖๕. ครูบาเลิศ  วัดทุ่งม่านใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง

๖๖. พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร  วัดสว่างอารมณ์  จ.เชียงใหม่

๖๗. ครูบาแก้ว  วัดทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

๖๘. ครูบาอนันท์ อานันโท  วัดดอนจั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๖๙. ครูบาฤทธิณรงค์ ญาณวโร วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

๗๐. ครูบามหาทองสุข วัดบวกครกน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๗๑. ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ  จ.เชียงราย

๗๒. หลวงพ่อวัลลภ กิตติภัทโท วัดดอยแท่นพระผาหลวง  จ.เชียงใหม่

๗๓. ครูบาบุญมา อนิญชิโต วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๗๔. ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ วัดกอโชค อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

๗๕. ครูบาอินสม สุทธจิตโต วัดเทพกุญชร (หนองช้าง) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

๗๖. ครูบาบุญยืน พทฺธธมฺโม วัดบุปผาราม (ล้องปู่หม่น) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

๗๗. ครูบาใจ๋ สุจิตฺโต วัดรังษีสุทธาราม (เหล่าป่าฝาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

๗๘. ครูบาอินสม  สุมงฺคโล วัดฉางข้าวน้อยใต้ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

๗๙. ครูบาสองเมือง ปญฺญาวโร วัดม่วงโตน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

๘๐, ครูบาจิต วัดป่ายาง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

๘๑. ครูบาสิงห์คำ วัดสันมะโก อ.เมือง จ.ลำพูน

๘๒. ครูบาประเสริฐ ปวโร วัดหนองปลามัน อ.พร้าว อ.เชียงใหม่

๘๓. ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร วัดบ่อเต่า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

๘๔. ครูบาอุ่น วิสารโท วัดดงขี้เหล็ก อ.สันกำแพง จ.เขียงใหม่

๘๕. ครูบาดวงจันทร์ วัดศรีชุม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

๘๖. พระอาจารย์เสถียร ฐิตเมโธ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบ่อกลาง จ.ลำพูน

๘๗. พระอาจารย์ราชันย์ ปัญญาวชิโร วัดหนองป่าเหมือด จ.ลำพูน

๘๘. พระอาจารย์พีระ คัมภีระธัมโม สำนักสงฆ์กู่สันป่าตาล จ.ลำพูน

๘๙. หลวงปู่ชูเกียรติ อภโย วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๙๐. หลวงปู่ชะลอ กิติสาโร วัดเพชรวราราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

 

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Mon 25, Mar 2013 11:37:54

 

 

รายนามพระเกจิอาจารย์  ภาคกลาง ที่จารแผ่นชนวน  จำนวน ๖๖ รูป

๑. หลวงพ่อสม สุชีโว  วัดโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

๒. หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

๓.  หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป  วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร จ.อยุธยา

๔.  หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล  วัดบ้านแพน อ.เสนา จ.อยุธยา

๕.  หลวงปู่หวล ภูริภทฺโท  วัดพุทไธศวรรย์  จ.อยุธยา

๖.  หลวงปู่นาม  วัดน้อยชมภู่  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

๗.  หลวงพ่อเอียด อินฺทวโส  วัดไผ่ล้อม อ.บางบาล จ.อยุธยา

๘.  หลวงพ่อมี จิตฺตธโม  วัดม่วงคัน  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

๙.  หลวงพ่อเกลื่อน คุตธมฺโม  วัดรางฉนวน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

๑๐. พระอธิการเร่ง ฐานธมฺโม วัดดงแขวน อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

๑๑.  หลวงพ่ออั้น อภิปาโล  วัดโรงโค  อ.เมือง จ.อุทัยธานี

๑๒. หลวงปู่น่วม นาถสีโล  วัดโพธิ์ศรีเจริญ  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

๑๓. หลวงปู่สรวง วรสุทโธ  วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

๑๔. หลวงพ่อสารันต์ จนฺทูปโม  วัดดงน้อย  อ.เมือง จ.ลพบุรี

๑๕.  หลวงพ่อฉาบ มงฺคโล  วัดศรีสาคร  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

๑๖. หลวงพ่อเกิด ปัณฑิโต  วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

๑๗. หลวงพ่อพร้า อัตตสันโต  วัดโคกดอกไม้ อ.สรรค์บุรี จ.ชัยนาท
๑๘. หลวงพ่อเกาะ  วัดท่าสมอ ต.บางขุด อ.สรรค์บุรี จ.ชัยนาท
๑๙. หลวงปู่ผล อินฺทงฺกุโร  วัดอินทราราม  อ.บางบาล จ.อยุธยา
๒๐. หลวงปู่ทองดำ อินทฺวังโส วัดถ้ำตะเพียนทอง  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
๒๑. หลวงพ่อทองหยิบ ปชฺโชโต  วัดบ้านกลาง  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
๒๒.  หลวงพ่อโฉม ฐิติญาโณ  วัดเขาปฐวี  อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
๒๓. หลวงพ่อสุข สุขเปโม  วัดป่าหวาย  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
๒๔. หลวงพ่อสุนทร จนฺทเถโร  วัดหนองสะเดา อ.หนองแค จ.สระบุรี
๒๕.  หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญฺโญ  วัดพันสี อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
๒๖. พระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน วัดมณีชลขัณฑ์  อ.เมือง จ.ลพบุรี
๒๗  เจ้าคุณทองย้อย วิสสุวัณโณ  วัดปลดสัตว์  อ.เมือง จ.อ่างทอง
๒๘. หลวงปู่หริ อคคสิริ  วัดละหาร อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

๒๙. หลวงพ่อสะอาด อาวุธสีโล วัดเขาแก้ว อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์

๓๐. หลวงพ่อสนม   วัดพระปรางค์เหลือง จ.นครสวรรค์
๓๑. หลวงพ่อบุญลือ ฐานโชโต  วัดคำหยาด  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
๓๒. หลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน วัดหน้าต่างนอก  จ.อยุธยา
๓๓ หลวงปู่ยวง สุภัทโท วัดหน้าต่างใน  อ.บางไทร จ.อยุธยา

๓๔. หลวงพ่อสวัสดิ์ โอภาโส  วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

๓๕. หลวงพ่อชั้น อินฺทปญฺโญ  วัดบางสาม  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๓๖ .หลวงพ่อแป๋ว  วัดดาวเรือง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
๓๗. หลวงพ่อทองเหมาะ  วัดชีปะขาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
๓๘. หลวงพ่อเพย  วัดบึง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

๓๙. หลวงพ่อตี๋ ปวโร  วัดดอนขวาง  อ.เมือง จ.อุทัยธานี

๔๐. หลวงพ่อพิเชษฐ์ สีลสุทโธ  วัดโคกหม้อ อ.เมือง จ.ลพบุรี
๔๑. พระอาจารย์พิจารย์ วิจารโณ  วัดโพธิ์ผักไห่  อ.ผักไห่ จ.อยุธยา
๔๒. หลวงปู่วิชา รติยุตโต  สำนักปฏิบัติธรรมบ้านชอนทุเรียน จ.นครสวรรค์
๔๓. หลวงพ่อสมัย อาภาธโร  วัดหนองหญ้านาง  อ.เมือง จ.อุทัยธานี
๔๔. หลวงพ่ออนันต์ พทฺธญาโณ  วัดจันทาราม(ท่าซุง)  จ.อุทัยธานี

๔๕ หลวงพ่ออุดม สุทธสีโล  วัดประสิทธิเวช อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

๔๖. หลวงพ่อสะอาด ปิยปตฺโต  วัดประสิทธิเวช อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
๔๗.หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๔๘. หลวงพ่อนพวรรณ คุณสาโร  วัดเสนานิมิต  อ.อุทัย จ.อยุธยา
๔๙. พระอาจารย์อภิญญา  วัดบางพระ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๕๐. พระอาจารย์แป๊ว วัดบางพระ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๕๑. หลวงพ่อสิงห์ทน นราสโภ สำนักสงฆ์วัดวรเชษฐ์  จ.อยุธยา
๕๒. พระครูสุนทรกิจจารักษ์(ประพันธ์ ปภสฺสโร) วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร  กรุงเทพฯ
๕๓. หลวงพ่อสมชาย จิตตธรรมโม  วัดวังบุญ  อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
๕๔. หลวงพ่อสมบูรณ์ รตนญาโณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
๕๕. หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.อยุธยา
๕๖. พระครูสมุห์อวยพร ฐิติญาโณ วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
๕๗. หลวงปู่โฉม เตธาโร วัดตำหนัก ต.สามโคก จ.ปทุมธานี 
๕๘. ฆลวงปู่โนรี ธีโร วัดอาสาสงคราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๕๙. หลวงพ่อลือชัย คุณวฺฑโฒ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร สามเสน กรุงเทพฯ     
๖๐. หลวงพ่อเจริญ มุนิจารี วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
๖๑. หลวงปู่สมบุญ ปิยธัมโม วัดลำพันบอง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
๖๒. หลวงพ่อเฉลิม เขมทสฺสี วัดพระญาติการาม ต.ไผ่ลิง จ.อยุธยา
๖๓. หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว ซ. 64 กรุงเทพฯ 
๖๔. พระครูปลัดมานิตย์ สุทธิญาโณ วัดรัชฎาธิษฐาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
๖๕. หลวงปู่ชวน กตปุญโญ วัดเขาแก้ว ต.องค์รักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 
๖๖. พระปลัดสราวุธ (พระครูปืน ปัญญาวุโธ )วัดลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.อยุธย

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Mon 25, Mar 2013 11:46:47

 

 

รายนามพระเกจิอาจารย์ ภาคใต้ จารแผ่นชนวน ๑๘ รูป

๑´พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ  วัดห้วยเงาะ  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

๒.  พ่อท่านคล้อย อโนโม  วัดภูเขาทอง  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

๓.  พ่อท่านหวาน อภโย  วัดสะบ้าย้อย  อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

๔.  พ่อท่านแสง อาภาธโร  วัดศิลาลอย  อ.สทิงพระ จ. สงขลา

๕.  พระครูประสาทศีลพรต  วัดจะทิ้งพระ  อ.สทิงพระ จ.สงขลา

๖.  พ่อท่านห้อง ธัมมวโร  วัดเขาอ้อ  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

๗.  พระมหาอุทัย วิมโล  วัดดอนศาลา  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

๘.  พ่อท่านตุด จนฺทวังโส ที่พักสงฆ์หารคอกช้าง  จ.สงขลา

๙.  พระอาจารย์อุทัย อุทโย  วัดวิหารสูง อ.เมือง จ.พัทลุง

๑๐. พระมหาเชียน สนฺตจิตโต  วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา

๑๑. พระอาจารย์สมนึก ฉันทฺธัมโม วัดหรงบน  จ.นครศรีธรรมราช

๑๒. พระอาจารย์ไพสิทธิ์ สิทธิญาโณ  อาศรมวังวิเวกสามแก้ว นครศรีธรรมราช

๑๓. พระอาจารย์คลังแสง  สำนักสงฆ์เขากุฏ เกาะยอ จ.สงขลา

๑๔. พระอาจารย์ปิติพงษ์ ฐิตเปโม  สำนักสงฆ์เวียงป่าโป จ.สงขลา

๑๕. พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโธ  วัดสุวรรณคีรี จ. สงขลา

๑๖. พ่อท่านผัน วัดทรายขาว ต.ทุ่งวัง อ.เมือง จ.สงขลา

๑๗. พ่อท่านเอื้อม กตปุญฺโญ วัดบางเนียน  จ.นครศรีธรรมราช

๑๘. พ่อท่านบุญให้ ปทฺโม  วัดท่าม่วง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Mon 25, Mar 2013 11:53:30

 

 

รายนามพระเกจิอาจารย์ ภาคอิสาน จารแผ่นชนวน ๙ รูป

๑. หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

๒. หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ  วัดบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

๓. หลวงปู่เร็ว ฉันทโก  วัดหนองโน  อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

๔. หลวงปู่คล้าย อธิเตโช  วัดบ้านกระเดียน  จ.อุบลราชธานี

๕. หลวงพ่อไสว  วัดปราสาทเขาพนมรุ้ง  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

๖. หลวงปู่เก่ง  วัดกิตติราชเจริญศรี (วัดบ้านนาแก) จ.อุบลราชธานี

๗. ญาท่านเกษม อตฺถกาโม  วัดเกษมสำราญ จ.อุบลราชธานี

๘. พระครูปลัดสุริยัน จันทวัณโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

๙. หลวงพ่อแวกาย พนฺธสาโร วัดอำปิล จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 

 

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Mon 25, Mar 2013 11:55:43

 

 

รายนามพระเกจิอาจารย์  ภาคตะวันออก จารแผ่นชนวน ๑๓ รูป

๑. หลวงพ่อสาคร มนุญโญ  วัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๒. หลวงปู่สิน ภัททาจาโร  วัดละหารใหญ่  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๓. หลวงพ่อเชย  วัดละหารไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๔. หลวงปู่บุญ โสภโณ  วัดทุ่งเหียง  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

๕. หลวงปู่ผ่าน ฉันทโก วัดป่าโพธิ์แก้ว   อ.ศรีโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

๖. หลวงพ่อสุข ลทฺธเมโธ  วัดหนองฆ้อ  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๗. หลวงพ่อสมคิด นนฺทิโย  วัดบึงตาต้า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

๘. พระอาจารย์นพดล วรธัมโม  สำนักสงฆ์มะอึกแรด  จ.ตราด

๙. พระอธิการวิชาญ วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง(วัดป่าแดง) ชลบุรี

๑๐. หลวงพ่อฟู อติภัทโท  วัดบางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

๑๑. หลวงพ่อเจิม พุทธวโส  วัดหนองน้ำขุ่น อ.แถลง จ.ระยอง

๑๒. หลวงปู่เกลี้ยง มนุญโญ  วัดเนินสุทธาวาส อ.เมือง จ.ชลบุรี 

๑๓. หลวงพ่ออาด พุทธญาโณ วัดตะพุนทอง อ.เมือง จ.ระยอง

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Mon 25, Mar 2013 11:57:30

 

 

รายนามพระเกจิอาจารย์ ภาคตะวันตก จารแผ่นชนวน ๑๑ รูป

๑. หลวงพ่อคง ฐิตวิริโย  วัดเขากลิ้ง  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

๒. หลวงพ่อผล เตชธัมโม  วัดหนองแขม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

๓. หลวงพ่อเหวียน พฺรหมจาโร  วัดหนองเผาถ่าน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

๔. หลวงพ่อห่วย จกฺกวโร  วัดห้วยทรายใต้  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

๕. หลวงพ่อสุชล ถาวรธมฺโม  วัดคลองขนอน  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

๖. หลวงพ่อบุญส่ง ธัมมฺปาโล  วัดเขาบันไดอิฐ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี

๗. พระอาจารย์ป้อม ประภาสโย  วัดหนองม่วง  อ.บางแพ จ.ราชบุรี

๘. พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข  วัดประดู่ฯ  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

๙. หลวงพ่อแถม  วัดช้างแทงกระจาด  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

๑๐. พระอธิการใจ ฐิตาจาโร วัดพระยาญาติ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

๑๑. หลวงปู่เลิศ อคฺคปฺณฺโณ วัดโพธาวาส อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Mon 25, Mar 2013 12:00:20

 

*** แผ่นชนวนมวลสารที่ใช้จัดสร้างเหรียญเจ้าสัวลาภัง มหาสิทธิโชค ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก จำนวน ๑๘ พิธี***

 

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เม.ย.๕๕

พิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งวัดท่าช้าง (งานสงกรานต์ วัดท่าช้าง) ต.สี่ร้อย อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๕ พ.ค.๕๕

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล งานยกฉัตรยอดพระเจดีย์ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๕ พ.ค.๕๕

พิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งศรีสงขลา วัดสุวรรณคีรี ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๙ พ.ค.๕๕

พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งอินทขีล หลักเมืองมหามงคลเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๙ มิ.ย.๕๕

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ค.๕๕

พิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก เหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรก ผดุงทรัพย์ ๘๓ ณ วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ก.ค.๕๕

พิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย มหาบารมีสิริวิชโย งานสมโภชพระนอนแม่ปู๋คา

พระป้านเมืองสันกำแพง เชียงใหม่ ณ.วัดแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ ก.ค.๕๕

พิธีเทวาภิเษก รูปเหมือนองค์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ณ วัดโลกโมฬี  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๙ วันที่ ๒ - ๓ พ.ย.๕๕
พิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ทวดล้านนา ๕๕ วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๕

พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดโพธิ์ผักไห่ จ.อยุธยา

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๑๐ พ.ย. ๕๕

พิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหล่อหลวงปู่กราด วัดชากกอไผ่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง


พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๒ วันเสาร์ที่ ๒๔ พ.ย. ๕๕

พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลรุ่น"ครูบาศรีวิไชย ดับภัยทั่วหล้า" (ครูบา ดับภัย) ณ วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๒๘ พ.ย. ๕๕

พิธีไหว้ครูและอาบน้ำเพ็ญ ของท่านพระครูปลัดมานิตย์ วัดเงิน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๔ วันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๕

พิธีพุทธาภิเษก หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด รุ่นปัญญาบารมี ณ วัดเสมาเมือง จ.นครศรีธรรมราช

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๕ วันอังคารที่ ๘ ม.ค. ๕๖

พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดสบล้อง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ม.ค. ๕๖

พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดดอยโพธิญาณ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๗ วันเสาร์ที่ ๑๙ ม.ค. ๕๖

พิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งชินบัญชรล้านนา (ไจยะเบงชร) ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑๘ วันเสาร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๕๖

พิธีพุทธาภิเษก ในงานสมโภชน์พระเจ้าห้าตื้อ ณ วัดชัยพระเกียรติ จ.เชียงใหม่

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Mon 25, Mar 2013 12:17:10

 

*** แผ่นชนวนมวลสารที่ใช้จัดสร้าง ผ่านการปลุกเสกเดี่ยว มาแล้วจำนวน ๒๑ ครั้ง***

 

ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มี.ค.๕๕  อธิษฐานจิต ในวันเททองพระกริ่งที่ วัดท่าช้าง จ.อ่างทอง
หลวงปู่สม วัดโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และ หลวงปู่เสียน วัดมะนาวหวาน จ.อ่างทอง

ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่  ๒๑ มิ.ย.๕๕ 

พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน) วัดหน้าต่างนอก  จ.อยุธยา

ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิ.ย.๕๕  ปลุกเสกเดี่ยวแผ่นชนวนที่วัดก่อนนำไปหลอมรวมกัน

พระครูโสภณสิริธรรม (หลวงปู่สม สุชีโว) วัดโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ มิ.ย.๕๕  ๕๕  อฐิษฐานจิตเดี่ยวในพิธีหลอมชนวน

พระครูโสภณสิริธรรม (หลวงปู่สม สุชีโว) วัดโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง


ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๖ ต.ค. ๕๕ 

พระครูโสภณสิริธรรม (หลวงปู่สม สุชีโว) วัดโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

ครั้งที่ ๖ วันเสาร์ที่ ๑๓ ถึง วันอังคารที่ ๑๖ ต.ค. ๕๕

พระครูมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร มนุญโญ)วัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ต.ค. ๕๕

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์ รัตนญาโณ )วัดหงษ์รัตนาราม กทม.

ครั้งที่ ๘ วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค. ๕๕
พระครูอรรถกิจจาทร (หลวงปู่ครูบาอุ่น อตฺถกาโม) วัดโรงวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค. ๕๕
พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดสว่างอารมณ์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

ครั้งที่๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค. ๕๕
หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๕
พระครูพิพิธปุญญาพิรัตน์ (หลวงปู่ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) วัดศาลา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค. ๕๕
ครูบาเสน่ห์ จนฺสโร วัดเชียงขาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๑๓ วันศุกร์ที่ ๒๖ ต.ค. ๕๕
พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปญโญ) วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๑๔ วันเสาร์ที่ ๓ พ.ย. ๕๕ ในพิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ทวดล้านนา ๕๕ 
วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

พระครูสุทธิวราภรณ์ (หลวงปู่สรวง วรสุทโธ) วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

ครั้งที่ ๑๕ วันอังคารที่ ๖ พ.ย. ๕๕ (สายวิชาสักยันต์ หลวงพ่อเปิ่น)

พระอาจารย์แป๊ว วัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ครั้งที่ ๑๖ วันอังคารที่ ๖ พ.ย. ๕๕ (สายวิชาเข็มทอง หลวงปู่พิมพ์มาลัย)
พระครูประภาสธรรมทัต(พระอาจารย์ป้อม ประภาสโย) วัดหนองม่วง อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

ครั้งที่ ๑๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พ.ย.๕๕
พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธฺมโม ) วัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๑๔ พ.ย.๕๕
พระอธิการเร่ง ฐานธมฺโม วัดดงแขวน อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 

ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๑๔ พ.ย.๕๕

พระอาจารย์สมคิด อินทปัญโญ วัดเนินสาธารณ์ อ.หนองฉาง จ. อุทัยธานี

ครั้งที่ ๒๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พ.ย.๕๕
หลวงพ่อทองหยิบ ปฺชโชโต วัดบ้านกลาง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

ครั้งที่ ๒๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พ.ย.๕๕

พระครูนิพัธธรรมรัต(หลวงพ่อเกลื่อน คุตธมฺโม) วัดรางฉนวน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Mon 25, Mar 2013 12:25:27

 

กำหนดการนำเหรียญเจ้าสัวลาภัง มหาสิทธิโชค เข้าพิธีพุทธาภิเษกและปลุกเสกเดี่ยว

พิธีพุทธาภิเษก

๑. พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดโคกหม้อ อ.เมือง จ.ลพบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มี.ค.๕๖

๒. พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดโพธิ์ผักไห่ จ.อยุยา วันจันทร์ที่ ๒๕ มี.ค.๕๖

๓. พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดท่าช้าง อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง วันจันทร์ที่ ๑๕ เม.ย.๕๖

ปลุกเสกเดี่ยว

 

๑.หลวงปู่สม วัดโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
๒,หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี
๓.หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง
๔.หลวงพ่อเกลื่อน วัดรางฉนวน จ.อ่างทอง
๕.หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง จ.อ่างทอง
๖.หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี
๗.หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันสี จ.อุทัยธานี
๘.พระอธิการเร่ง วัดดงแขวน จ.อุทัยธานี
๙.หลวงพ่อสมคิด วัดเนินสาธารณ์ จ.อุทัยธานี
๑๐.หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง
๑๑.ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน จ.เชียงใหม่
๑๒.ครูบาอุ่น วัดโรงวัว จ.เชียงใหม่
๑๓.ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
๑๔.พระอาจารย์พรสิทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ จ.เชียงใหม่
๑๕.พระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี
๑๖.หลวงพ่อนพดล สำนักสงฆ์มะอึกแรด จ.ตราด
๑๗.พระครูปลัดสุริยัน วัดป่าฉัพพรรณรังษี จ.ชัยภูมิ
                
 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Mon 25, Mar 2013 12:42:59

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์พลังจิตดอทคอม ห้องพระเครื่องเพื่อการกุศล

หรือ จากหน้า google โดยพิมพ์คำว่า "โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุ"

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Mon 25, Mar 2013 12:50:25

 

ลิงค์กระทู้โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) 

http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=60260

 

ลิงค์กระทู้ประมวลภาพการบรรจุกรุพระ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง)

http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=65224

 

 

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Mon 25, Mar 2013 12:55:07

 

*** โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุก ครั้งที่ ๓ ***

      (จะนำไปบรรจุกรุที่ภาคใต้)

จะเริ่มดำเนินการในช่วงกลางปีเป็นต้นไป โดยจะบรรจุกรุภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ส่วนจะบรรจุวัดใด อยู่จังหวัดอะไร จะนำมาแจ้งให้ทราบภายหลังครับ

 
โดย : neng1515    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Mon 25, Mar 2013 13:00:12

 
ขอเชิญทำบุญ..ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ) จำนวน ๘,๔๐๐ องค์ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.