พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
ฮู้ตันพระแท้-เก๊

ข้อสอบกลางภาค วิชาพระกรุ โดยอาจารย์ อเล็ก พระกรุ


ข้อสอบกลางภาค วิชาพระกรุ โดยอาจารย์ อเล็ก พระกรุ

   
 

 

ข้อสอบกลางภาค วิชาพระกรุ  โดย อาจารย์อเล็กพระกรุ

 จากข้อสอบต่อไปนี้ ขอให้ทำโดยซื่อสัตย์ มีเวลาทำ 30 นาที ห้ามดู ห้ามค้นหา ถ้าเริ่มทำก็ทำให้จบ เขียนแต่คำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดลงไป เช่น 1 ก 2 ค เป็นต้นจากนั้นลงชื่อ คนที่ทำได้  28 – 30 ข้อ ได้  A+  25 – 27 ได้ A  21-24 ได้ B+  18 – 20 ได้ C  15-17 ได้ D  คนที่ตำกว่า 15 ติด F  การสอบกลางภาค วิชาพระกรุ

 
     
โดย : alexanderulic   [Feedback +17 -0] [+0 -0]   Thu 16, Aug 2012 15:42:20
 
 

 

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึง ลักษณะของพระกรุที่ถูกต้อง

ก, พระกรุคือพระที่คนโบราณสร้างไว้ แล้วขุดหลุมฝัง การเวลาผ่านไปแล้วคนมาขุดเจอ

ข. พระกรุคือพระที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ เพื่อสืบทอดพระศาสนา แล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีหรือที่ๆสมควร

ค. พระกรุคือพระที่คนโบราณสร้างไว้ แล้วนำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านไว้บูชาการเวลาผ่านมาจึงเรียกว่าพระกรุ

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

ขอใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

ก. เซียนแดงแยกแยะพระกรุเก๊-แท้ โดยการจับพลังพุทธคุณ

ข. เซียนดำ ชอบถามประหวัดพระจากคนขายก่อนซื้อพระ  โดยยึดหลักว่า พระต้องมาจากชาวบ้าน ไม่ใช่มาจากเซียน, และพระต้องมาจากคนแก่ที่อยู่ไกล่วัด หรือ คนที่เชื่อถือได้

ค. เซียนเอก ชอบจดจำตำหนิจากหนังสือพระ ก่อนจะไปเช่าพระที่สนามทุกครั้ง

ง. เซียนต้อม ชอบศึกษาธรรมชาติความเก่าและพิมพ์ทรงของพระกรุ หมั่นหาความรู้โดยการโดยการส่องพระแท้อยู่บ่อยๆ

ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

ก. พิมพ์ทรง ตำหนิ  ธรรมชาติความเก่า

ข. ตำหนิ  คราบกรุ รอยระเบิด

ค. รอยระเบิด ธรรมชาติความเก่า พิมพ์ทรง

ง. พิมพ์ทรง ธรรมชาติความเก่า ตำหนิ

คำกล่าวใดถูกต้อง

ก. การดูตำหนิสำคัญที่สุดในการตัดสินเก๊แท้ หากตำหนิมีไม่ครบแสดงว่าพระเก๊

ข. พิมพ์ทรงเป็นสิ่งแรกที่จะตัดสินว่าพระแท้หรือเก๊

ค. คราบกรุคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูพระกรุ พระที่เก่าจริงต้องมีคราบกรุเยอะๆ

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อใดไม่เข้าพวก

ก. พลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง สุพรรณบุรี

ข. พระร่วงกวาดลานวัด กรุวัดพระศรีมหาธาตุ สุโขทัย

ค. พระคง กรุวัดพระคง ลำพูน

ง. ซุ้มกอ กรุวัดพิกุล กำแพงเพรช

 

 

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงคราบกรุได้ถูกต้องที่สุด

ก. คราบกรุคือเศษหินดินทรายที่เกาะอยู่บนองค์พระ ยิ่งเกาะเยอะแสดงว่าเก่าจริง

ข. คราบกรุคือดินเท่านั้นและต้องดูให้หนาๆ

ค. คราบกรุคือสิ่งที่เกาะบนผิวพระชั้นนอก เกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกเช่น ดิน รารัก ภายในเช่น สนิม คราบใข เป็นต้น

ง. ทุกทุกข้อที่กล่าวมา

 

จงจับคู่ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

กรุเจดีสูง.........                                     ก.นางแขนอ่อน กรุโรงทอ........                                      ข.นางพญา กรุวัดมหาธาตุ.......                              ค.พระร่วงนั่งหลังลิ่ม       กรุช้างล้อม.....                                     ง.ปรกพระงั่ว 

 

ข้อใดอธิบายถึงการเกิดรอยระเบิดตามธรรมชาติในเนื้อชินได้ถูกต้องที่สุด

 

ก. ต้องระเบิดรอบองค์พระเป็นหลุมๆและจะต้องมีเศษของชินที่ระเบิดติดออกมาเมื่อโดนสัมพัส

ข, ต้องระเบิดจากภายในออกมาภายนอก รอยที่ระเบิดเป็นสีดำแบบไฟไม่ขอนไม้มีรอยแยกแบบธรรชาติ

ค. ต้องระเบิดจากภายในมีรอยแตกรอบองค์พระ สีระเบิดเป็นสีอะไรก็ได้

ง. ต้องระเบิดเป็นรูๆมีคราบกรุเป็นจุดขาวๆในรอยระเบิด

 

จากข้อ 12 – 17 จงเติมคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ก. ขาว  ข. ขาวอมเหลืองหนึกนุ่ม ค. พระเก๊ ง. ดำ จ.ปุ๋ยยูเรีย ฉ.เป็นหลุม

พระกรุวัดราชบูรณะ จากการส่งกล้องพบว่า เป็นการระเบิดแบบถลอก มีรอยแยกให้เห็นประปรายตามรอยระเบิดไม่มากนัก แต่ดูแล้วเป็นธรรมชาติ สีรอยระเบิดเป็น สี(12)...........บางแห่งพบว่ามีการระเบิดเป็นแบบ (13)………..โดยที่ขอบรอยระเบิดมีรอยปริแยกมาจากภายในและกลางหลุมมีเนื้อปะทุ และพบคราบไขกรุบางๆตามองค์พระคราบไขนี้มีสี(14)...........

พระเนื้อชินกรุวัดพระศรี จากการส่องกล้องพบว่าในหลุมระเบิดเป็นสี(15)...........ซึ่งอาจารย์พระกรุสอนว่าถ้าเจอเม็ดสีแบบนี้ในหลุมระเบิดเขาเรียกว่าเป็นการระเบิดโดยใช้(16)……….ซึ่งให้ตีเป็นพระ(17)………….ได้ทันทีโดยไม่ต้องหยิบมาส่อง

 

18.ลักษณะพระกรุเนื้อดินที่มีนวลดินแท้ควรเป็นแบบใด

 

ก. ต้องหนึกนุ่ม ออกด้านๆ เนื้อเหนียวเป็นตังเม เป็นธรรรมชาติ

ข.ต้องหนึกนุ่ม นวลตา และมีเงาสะท้อนเมื่อโดนแสงไฟ

ค.ต้องมีความหนึกนุ่ม นวลตา เนื้อพระเซ็ตตัวยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติ

ง.ต้องมีความหนึกนุ่ม นวลตา เนื้อพระเซ็ตตัวแข็งทื่อแบบกระดานไม้

 

19.รักเก่าที่อยู่บนองค์พระหรือตะกรุคณาจารย์โบราณ ควรเป็นรักใด

ก.รักไทย

ข.รักพม่า

ค.รักเขมร

ง.รักจีน

 

20.การดูรักเก่าควรพิจารณาดูแบบใด

ก. รักมีสีน้ำตาลเมื่อส่องกล้อง และจะต้องดูให้รักเปียกเหมือนยางไม้เพราะเมื่อรักผ่านกาลเวลามานานจะเกิดการหลอมละลายในตัวเองทำให้ดูเปียก

ข. รักต้องมีสีดำสนิด ดูแห้งเก่า ไม่เปียกเหมือนยางไม้ เพราะถ้ารักเปียกแสดงว่าเพิ่งจะลงรักใหม่

ค. รักมีสีน้ำตาลเมื่อส่องกล้อง มีความแห้งสนิด บนผิวรักส่องแล้วมีความเก่า ไม่เปียกเป็นยางไม้

ง. ถูกทั้ง ข และ ค

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Thu 16, Aug 2012 16:01:01

 

21 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่ 

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Thu 16, Aug 2012 16:02:50

 

 

 

22 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Thu 16, Aug 2012 16:04:40

 

22 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Thu 16, Aug 2012 16:05:33

 

24 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Thu 16, Aug 2012 16:06:35

 

25 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Thu 16, Aug 2012 16:07:42

 

26 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Thu 16, Aug 2012 16:08:50

 

27 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Thu 16, Aug 2012 16:09:31

 

 

 

28 จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Thu 16, Aug 2012 16:10:30

 

 

 

29จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Thu 16, Aug 2012 16:12:30

 

 

 

30  จากรูป เป็นพระแท้หรือไม่

ก.แท้ ข.ไม่แท้

 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Thu 16, Aug 2012 16:13:28

 

แก้ใข ข้อ 7- 10

 

7. กรุเจดีสูง.........                                     ก.นางแขนอ่อน

8. กรุโรงทอ........                                      ข.นางพญา

9. กรุวัดมหาธาตุ.......                              ค.พระร่วงนั่งหลังลิ่ม      

10. กรุช้างล้อม.....                                     ง.ปรกพระงั่ว 

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Thu 16, Aug 2012 16:21:54

 

ข้อ 11 หายไปครับจารย์ แล้วจะเฉลยเมื่อไหร่ครับ...

 
โดย : Changpu_02    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Thu 16, Aug 2012 19:03:04

 

อาจารย์ออกข้อสอบให้ แล้วผมจะตอบได้รึปล่าวนี่ New ศิษย์

 
โดย : วุฒิพรพระเหรียญ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Thu 16, Aug 2012 20:39:12

 

อาจารย์ครับ เฉลยวันได่ครับ 

ขอบคุณมากครับ  โดบเฉพาะตัวอย่างพระตี้หื้อนำมาเป็นตั่วอย่างในการตอบ

 
โดย : คนรักษ์พระ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Thu 16, Aug 2012 21:14:26

 

ขอเริ่มทำเป็นคนแรก แล้วกันครับอาจารย์ ( เริ่ม 22.37 )

1.ข 2.ง 3.ก 4.ข 5.ข 6.ค 7.ค 8.ข 9-11.ไม่มีคำถาม

12.ง 13.ฉ 14.ข 15.ก 16.จ 17.ค 18.ค 19.ง 20.ค

21.ข 22.ก 23.ก 24.ก 25.ข 26.ข 27.ก 28.ก 29.ข 30.ข

( ทำเสร็จ 22.55 ) ส่งข้อสอบครับ

 

 
โดย : jaw    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Thu 16, Aug 2012 22:54:59

 

เรียนนักเรียนทุกท่านเนื่องจากข้อสอบนี้มีข้อไม่ชัดเจน ตอนนี้ได้แก้ใขแล้ว กลับไปทำข้อสอบที่แก้ใข ขออภัย อย่างแรง

ปล อเล็ก พระกรุ

 
โดย : alexanderulic    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Fri 17, Aug 2012 00:46:03

 

ขอลองสอบดูมั่งนะครับอาจารย์

1.ก 2.ง 3.ง 4.ข 5.ข 6.ค 7.ก 8.ข 9.ง 10.ค

11.ข 12.ง 13.ฉ 14.ข 15.ก 16.จ 17.ค 18.ค 19.ก 20.ข

21.ข 22.ก 23.ก 24.ก 25.ข 26.ข 27.ก 28.ข 29.ข 30.ข

เรื่องรักๆนี่ผมดูไม่ค่อยเป็นเลยครับอาจารย์

 
โดย : argo    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Fri 17, Aug 2012 11:56:02

 

อ้าวพิมพ์เผียด ข้อ1.ก ตะหาก

 
โดย : argo    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Fri 17, Aug 2012 12:19:34

 

ผิดอีกแล้ว ข.......

 
โดย : argo    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Fri 17, Aug 2012 12:20:11

 

ผมด้วยคน 1.ข 2.ง 3.ก 4.ข 5.ง 6.ค 7.ค 8.ข    ข้อที่12-17มีดังนี้ 12.ง 13.ฉ 14.ก 15.ก 16.จ 17.ค  ต่อไปครับ18.ค19.ง 20.ค 21.ข 22.ข 23.ก 24.ก 25.ข 26.ข 27.ก 28.ก 29.ข30.ข ทั้งหมดก็มีดังนี้ครับ

 
โดย : sukoncm    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Tue 21, Aug 2012 04:29:31

 

ขอบคุณครับ 7-10 ไม่มีความรู้เลย

 

 
โดย : nook563    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 22 ] Sun 2, Sep 2012 00:01:07

 

1ข. พระกรุคือพระที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ เพื่อสืบทอดพระศาสนา แล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีหรือที่ๆสมควร
2ง. เซียนต้อม ชอบศึกษาธรรมชาติความเก่าและพิมพ์ทรงของพระกรุ หมั่นหาความรู้โดยการโดยการส่องพระแท้อยู่บ่อยๆ
3ง. พิมพ์ทรง ธรรมชาติความเก่า ตำหนิ
4ข. พิมพ์ทรงเป็นสิ่งแรกที่จะตัดสินว่าพระแท้หรือเก๊
5ข. พระร่วงกวาดลานวัด กรุวัดพระศรีมหาธาตุ สุโขทัย
6ค. คราบกรุคือสิ่งที่เกาะบนผิวพระชั้นนอก เกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกเช่น ดิน รารัก ภายในเช่น สนิม คราบใข เป็นต้น
7 ง.ปรกพระงั่ว
8ข.นางพญา กรุวัด
9ค.พระร่วงนั่งหลังลิ่ม   
10ก.นางแขนอ่อน
11ข, ต้องระเบิดจากภายในออกมาภายนอก รอยที่ระเบิดเป็นสีดำแบบไฟไม่ขอนไม้มีรอยแยกแบบธรรชาติ
12ง. ดำ
13ฉ.เป็นหลุม
14ข. ขาวอมเหลืองหนึกนุ่ม
15ก. ขาว
16จ.ปุ๋ยยูเรีย
17ค. พระเก๊
18ค.ต้องมีความหนึกนุ่ม นวลตา เนื้อพระเซ็ตตัวยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติ
19ง.รักจีน
20ง. ถูกทั้ง ข และ ค
21ข.ไม่แท้
22ก.แท้
23ก.แท้
24ข.ไม่แท้
25ข.ไม่แท้
26ข.ไม่แท้
27ข.ไม่แท้
28ข.ไม่แท้
29ข.ไม่แท้
30ก.แท้

 
โดย : เด่นวังยาง    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 23 ] Thu 1, Nov 2012 11:47:43

 
ข้อสอบกลางภาค วิชาพระกรุ โดยอาจารย์ อเล็ก พระกรุ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.