พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

รูปหล่อพระพุทธกัมมัฎฐาน สมทบทุนหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ กุสโล


รูปหล่อพระพุทธกัมมัฎฐาน  สมทบทุนหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ กุสโล


รูปหล่อพระพุทธกัมมัฎฐาน  สมทบทุนหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ กุสโล

   
 

พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) ท่านพระเถระผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการพุทธศาสนา โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็นที่เคารพของบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก

 วัดป่าดาราภิรมย์  เป็นวัดที่พระเดชพระคุณท่านเป็นเจ้าอาวาสมากว่า ๑๐ ปี ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าดาราภิรมย์มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก นับว่าท่านสร้างคุณประโยชน์ต่อวัดป่าดาราภิรมย์เป็นอย่างมาก

ทางวัดวัดป่าดาราภิรมย์นำโดยท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาส เห็นว่าควร สร้างรูปเหมือนของพระพุทธพจนวราภรณ์ เพื่อประดิษย์ฐานไว้ที่วัดป่าดาราภิรมย์  เพื่อเป็นสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป

ส่วนตัวผมเองมีความเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างมาก  จึงอยากร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ในครั้งนี้  จึงเข้าขออนุญาตท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมสาร  หล่อรูปหล่อพระพุทธเนื้อสำริด ก้นอุดผง  เพื่อออกให้บูชา เพื่อสมทบทุนในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ในครั้งนี้  โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ

รูปแบบเป็นพระสิงห์ประดิษฐานเป็นฐานบัว  ด้านหลังแกะคำว่ากัมมัฏฐาน ก้านมียันต์ อิ สวา สุ  ซึ่งลอกจากด้านหลังเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่จันทร์

ตอนนี้วัตถุมงคลทั้งหมดหล่อเสร็จแล้ว  และได้นำไปขอเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อธิฐานจิต  จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะนำแจกจ่ายให้ท่านที่จองไว้ 

จำนวนการสร้าง ๑๑๑ องค์ ตอกโค๊ดและเลขทุกองค์ โดยแบ่งดังต่อไปนี้

เนื้อเงิน ๑ องค์ ถวายให้วัดป่าดาราภิรมย์

เนื้อสำริด เลขสวย ๒๐ องค์ ประกอบด้วยเลข ๑-๙,๑๑,๑๙,๒๒,๓๓, ๔๔,๕๕,๖๖,๗๗,๘๘,๙๙,๑๑๑ ถวายวัดป่าดาราภิรมย์

ส่วนที่จะออกให้บูชาคือ เนื้อสำริดเลขที่เหลือจากด้านบน ออกให้บูชาองค์ละ ๑,๒๐๐ บาท

โดยปัจจัยทั้งหมดที่ได้จะนำถวายวัดป่าดาราภิรมย์ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่จันทร์

ติดต่อบูชาได้ที่ 088-400-9967 วัฒน์

 
     
โดย : เด็กวัด   [Feedback +3 -0] [+0 -0]   Sun 14, Aug 2011 00:15:10
 
 

รูปหล่อพระพุทธกัมมัฎฐาน  หล่อจากระฆังสำริดเก่าหนัก ๔  กิโลกรัม อายุกว่าร้อยปีและชนวนเหลือจากเหรียญโต๊ะหมู่หลวงปู่มั่นวัดศรีมุงเมือง ไม่มีโลหะผสมใหม่เลย  นอกจากทองคำหนัก ๑.๕ บาท (มีผู้ร่วมบริจาคส่วนหนึ่ง) 

ตอนนี้วัตถุมงคลชุดนี้ได้นำไปขอเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายอีสานพร้อมกับ เหรียญโต๊ะหมู่หลวงปู่มั่น ของวัดศรีมุงเมือง ต้องขอขอบคุณพระครูปลัดอรรถสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีมุงเมือง ที่เมตตาอนุญาตให้นำรูปหล่อพระพุทธกัมมัฏฐานไปอธิฐานด้วย  ซึ่งมีรายนามครูบาออาจารย์ที่อธิฐานจิตไปแล้วดังนี้

พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี / หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดเกสรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) อุดรธานี / พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน เลย / พระครูสุวิมลบุญญากร (บุญพิน กตปุญโญ) วัดผาเทพนิมิต สกลนคร / หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร / พระครูอุดมธรรมสุนทร (แปลง สุนทโร) วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร   / หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าหนองหว้า สกลนคร / พระครูวิมลสีลาภรณ์ (เนย สมจิตโต) วัดป่าโนนแสนคำ สกลนคร / หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อุดรธานี / หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ เลย / หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิต สกลนคร / หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร / พระครูวิมลภาวนาคุณ (คูณ สุเมโธ) วัดป่าภูทอง อุดรธานี / หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน เลย / หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม  พิษณุโลก / หลวงพ่อเลิศ อิสโร วัดชลประทานน้ำอูน สกลนคร / พระอาจารย์ตื้อ เขมรโต วัดป่านิโครธาราม อุดรธานี

 
โดย : เด็กวัด    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Sun 14, Aug 2011 00:28:51

 
สนใจจองซักองค์พอมีเหลือไหมครับ
 
โดย : สมบูรณ์เจริญ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Sun 14, Aug 2011 00:31:56

 

ผงใช้อุดใต้ฐาน  เป็นผงที่เหลือจากผงอุดหลังล็อกเก็ต ๑๔๐ ปีพระอาจารย์มั่น วัดป่าดาราภิรมย์  ผสมกับ  ผงอังคารหลวงปู่มั่น / ผงอัฐิครูบาอาจารย์ / ชานหมากหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ (ชานหมากท่านเคี้ยวท่านอธิฐานจิต) / ข้าวก้านบาตรชานหมากหลวงปู่อว้าน / ไม้ถูฟันครูบาอาจารย์ ๕องค์ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร หลวงปู่คำพอง ขันติโก หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ หลวงปู่เคน เขมาสโย หลวงพ่อประสิทธิ์) / ปฐวีธาตุหลวงพ่อประสิทธิ์ / ซิกาหลวงพ่อประสิทธิ์ / ผงพระพุทโธน้อย / ผงตะไบพระเก่า / เศษพระสิบสอง / พระโพธิจักรท่านพ่อลีปี ๒๕๐๐ เนื้อใบลานและดิน  / เกศาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่จันทร์ กุสโล หลวงหล้า เขมปัตโต /ผงพระเนื้อผงเก่าจำนวนมาก

 
โดย : เด็กวัด    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Sun 14, Aug 2011 00:48:45

 
 
โดย : เด็กวัด    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Sun 14, Aug 2011 00:58:33

 
 
โดย : เด็กวัด    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Sun 14, Aug 2011 00:59:13

 
 
โดย : เด็กวัด    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Sun 14, Aug 2011 00:59:47

 
 
โดย : เด็กวัด    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Sun 14, Aug 2011 01:00:35

 
 
โดย : เด็กวัด    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Sun 14, Aug 2011 01:01:31

 
สุดยอดครับพี่วัตร...ผมจององค์หนึ่งครับ....ขอเลข..89..นะคร๊าฟ....
 
โดย : TOU    [Feedback +2 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Sun 14, Aug 2011 06:11:39

 
มวนสานดีดีสุดยอดอย่างอี้มะผาดแน่นอน  555
 
โดย : หมูดอย     [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Sun 14, Aug 2011 07:01:14

 
ของผมอย่าลืมที่ได้แจ้งไว้ครับ....
 
โดย : bongmaerim    [Feedback +29 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Mon 15, Aug 2011 12:24:27

 

พี่วัตรอย่าลืมของผมละผมขอเลข59นะครับเลขรถผมครับ...ขอบคุณครับพี่555.

 
โดย : DOL AMULET    [Feedback +10 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Mon 15, Aug 2011 21:07:24

 

ไหว้สาหลวงปู่จันทร์ กุสโล ครับ

 
โดย : chakapong    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Tue 16, Aug 2011 20:33:40

 

หมายเลขจองไม่ได้นะครับ จับฉลากเอาครับ 

 
โดย : เด็กวัด    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Fri 19, Aug 2011 11:57:36

 
รูปหล่อพระพุทธกัมมัฎฐาน สมทบทุนหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ กุสโล : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.