พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

งานตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย... 9 พ.ย. 51


งานตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย... 9 พ.ย. 51

   
   
     
โดย : admin   [Feedback +4 -1] [+0 -0]   Tue 18, Nov 2008 18:30:51
 
 
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 1 ] Tue 18, Nov 2008 18:31:23

 
งานแถลงข่าว ที่เทศบาลตำบลสุเทพ 22 ต.ค. 51
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 2 ] Tue 18, Nov 2008 18:45:23

 
พระบูชารูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย...งานตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย 9 พ.ย.2551

เทศบาลตำบลสุเทพร่ วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่องานนี้

จำนวนการจัดสร้าง...409 องค์ ขนาดหน้าตัก 3.5 นิ้ว ตอกโค๊ตและหมายเลข

พระบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย  เนื้อเงิน    9 องค์ ตอกเลข  1 - 9

พระบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย   รมดำ  400 องค์ ตอกเลข  1- 400

 
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 4 ] Tue 18, Nov 2008 18:50:35

 
 

พระบูชาปลุกเสกเรียบร้อยแล้ว...

...โดยครูบาดวงดี วัดท่าจำปี ได้เมตตาอธิตฐานจิตให้เป็นเวลานาน...ท่านเมตตาต่อคณะผู้จัดสร้างมากครับ...

...เมื่อวันอังคารที่ 4 พ.ย. 51 เวลา 17.39 น

 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 5 ] Tue 18, Nov 2008 18:52:36

 

หนังสือตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาด A4 หนา70 หน้า...พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

ภายในเล่มประกอบด้วย

- เรื่องราวของครูบาเจ้าศรีวิชัย  ชีวิต คำสอน ศรัทธา สถาปัต

- เรื่องและรูปล็อคเก็ตครูบา

- เรื่องและรูปเหรียญยอดนิยมครูบา

- เรื่องและรูปเหรียญทั่วไปครูบา

- พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิชัย

 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 6 ] Tue 18, Nov 2008 18:55:08

 
 

สำหรับกรรมการตัดสินพระ...ที่ได้เสียสละ

ทางผู้จัดได้จัดเตรียมของที่ระลึกแก่ทุกท่านดังนี้

- รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย

- หนังสือตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย

- เสื้อยืดคอโบโลงานตามรอยจอบแรก เพื่อใส่มาในงาน 9 พ.ย. 51

 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 7 ] Tue 18, Nov 2008 18:56:13

 
บรรยากาศงานตามรอยจอบแรก 9 พ.ย. 51
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 8 ] Tue 18, Nov 2008 18:57:54

 

พิธีเปิด

กล่าวรายงานโดย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ

ประธานในพิธีเปิด...รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 9 ] Tue 18, Nov 2008 18:59:12

 

การเสวนา...

ครูบาเจ้าศรีวิชัย...ชีวิต คำสอน ศรัทธา สถาปัตย์

 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 10 ] Tue 18, Nov 2008 19:00:09

 
นิทรรศการ...วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระสกุลลำพูน-เชียงใหม่
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 11 ] Tue 18, Nov 2008 19:01:37

 
นิทรรศการ...วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระสกุลลำพูน-เชียงใหม่
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 12 ] Tue 18, Nov 2008 19:02:07

 
บรรยากาศ การประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 13 ] Tue 18, Nov 2008 19:03:31

 
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 14 ] Tue 18, Nov 2008 19:06:20

 
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 15 ] Tue 18, Nov 2008 19:07:55

 
 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 16 ] Tue 18, Nov 2008 19:08:29

 

อ.นิพนธ์ สุขสมมโนกุล (น้อย ไอยรา) ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๗ ท่านครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา พร้อมด้วยคณะศรัทธาประชาชน ใน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนหลายหมื่นคน ได้ร่วมมือร่วมใจ เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ รวมระยะทางยาว ๑๑ กม. ๕๓๐ เมตร โดยสร้างเสร็จภายใน ๕ เดือน กับ ๒๒ วัน พร้อมกับได้นำกระแสไฟฟ้าขึ้นไปใช้ยังดอยสุเทพ โดยไม่ต้องเสียงบประมาณของทางราชการแต่ประการใด ซึ่งนับเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านครูบาศรีวิชัย จนทำให้ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปทั่ว

  การเริ่มลงมือก่อสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๗ นั้น ถือได้ว่าเป็น จอบแรก ของงานก่อสร้างถนนสายนี้  ซึ่งนับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ และมีความหมายอย่างยิ่ง ในความรู้สึกสำนึกถึงบุญญาบารมีของท่านครูบาศรีวิชัยอย่างแท้จริง

 นอกเหนือจากผลงานการบูรณะโบราณสถานตามวัดต่างๆ ในภาคเหนือ อันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวบ้านทั่วทุกแห่งหน  แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของชาวล้านนาที่มีต่อท่านครูบาศรีวิชัย  อย่างท่วมท้น จนมีการขนานนามท่านว่า "นักบุญแห่งล้านนาไทย"   ด้วย เหตุนี้  ชาวล้านนาทั้งหลาย จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีงานประเพณี "จอบแรกครูบาศรีวิชัย" ขึ้นในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ณ บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ เป็นประจำทุกปี 

 สำหรับปีนี้ นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดงาน "ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย" ในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ เว็บไซต์พระล้านนาดอทคอม (WWW.PRALANNA.COM) โดยมีกิจกรรมดังนี้

 ๑.พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนา  ๒.โครงการ “น้อมรำลึกจอบแรกครูบาพัฒนาห้วยแก้ว” โดยสำนักคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกจำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรม ๓.การเสวนาในหัวข้อ "ครูบาเจ้าศรีวิชัย ชีวิต คำสอน ศรัทธา สถาปัตย์" โดยมี พระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

 ๔.งานนิทรรศการโชว์วัตถุมงคล ครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นต่างๆ ที่หาดูได้ยาก เช่น เหรียญครูบา ๒๔๘๒ เหรียญวัดบ้านปาง เหรียญข้างพญานาค เหรียญบัว ๑๑ ดอก ฯลฯ พระเกศาครูบาศรีวิชัย รุ่นต่างๆ รวมทั้งพระกรุเมืองลำพูน พระกรุเมืองเชียงใหม่

 ๕.งานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่องครูบาเจ้าศรีวิชัย และพระเครื่องล้านนา รวม ๒๕๐ รายการ ชิงโล่รางวัล รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย 

 กำหนดการ เวลา ๐๖.๑๙ น. พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน ๒๑๙ รูป รอบอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - ประธานฝ่ายสงฆ์ โดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ นำพระเถรานุเถระ ๑๑ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์  

 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดนิทรรศการแสดงวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัย และพระเครื่องล้านนา - เปิดรับพระที่ร่วมประกวดการอนุรักษ์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย และพระเครื่องล้านนา

 เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีเปิดงาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” โดยประธานในพิธี นายกรัฐมนตรี  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย ชีวิต คำสอน ศรัทธา สถาปัตย์”  เวลา ๑๓.๓๐ น. ปิดการรับพระเครื่อง และเริ่มตัดสินพระ เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ น้อย ไอยรา โทร.๐๘-๑๖๗๑-๐๓๓๓ หรือที่ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ โทร.๐๘-๑๘๘๒-๒๖๒๑  

 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 17 ] Tue 18, Nov 2008 21:00:35

 

"ครูบาศรีวิชัย" ผู้มากด้วย "บุญบารมี"

 ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นที่รู้จักกันทั่วไป โดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกย่องว่า เป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือที่มีการเรียกท่านว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศีลธรรม หรือ ทุเจ้าสิริ (อ่าน "ตุ๊เจ้าสิลิ") ในขณะที่ท่านเองมักเรียกตนเองว่า พระชัยยาภิกขุ หรือ พระศรีวิชัยชนะภิกขุ

 เดิมท่านชื่อ เฟือน หรือ อินท์เฟือน หรือ อ้ายฟ้าร้อง เนื่องจากขณะที่ท่านถือกำเนิด ปรากฏฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ส่วนที่เรียก อินท์เฟือน หมายถึง การเกิดกัมปนาทหวั่นไหวถึงสวรรค์ หรือเมืองของพระอินทร์  ท่านเกิดในปีขาล เดือน ๙ เหนือ (เดือน ๗ ของภาคกลาง) ขึ้น ๑๑ ค่ำ จ.ศ.๑๒๔๐ เวลาพลบค่ำ ตรงกับ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๑ ที่หมู่บ้านชื่อ บ้านปาง ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

 ในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็ก บ้านปางยังไม่มีวัด ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ ครูบาขัติยะ เดินธุดงค์จากบ้านป่าซาง ผ่านมาถึงบ้านปาง ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่ที่บ้านปาง โดยช่วยกันสร้างกุฏิชั่วคราวให้ท่านจำพรรษา

 ช่วงนั้นเด็กชายอินท์เฟือนได้ฝากตัวเป็นศิษย์ และเมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยมีครูบาขัติยะ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่ออายุ ๒๑ ปี ได้อุปสมบทเป็น พระศรีวิชัย ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี ครูบาสมณะ วัดบ้านโฮ่งหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า สิริวิชโยภิกฺขุ  จากนั้นได้ไปศึกษากรรมฐาน และวิชาอาคมต่างๆ กับ ครูบาอุปละ วัดดอยแต อ.แม่ทา จ.ลำพูน และได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของ ครูบาวัดดอยคำ อีกท่านหนึ่ง  ต่อมาเมื่อครูบาขัติยะ มรณภาพ ท่านจึงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปาง สืบต่อมา 

 ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระบริสุทธิสงฆ์ ผู้มีศีลาจารวัตรอันงดงามยิ่ง และเคร่งครัดในพระวินัยมาก  ในทางปฏิบัติ ท่านได้งดฉันเนื้อสัตว์ ตั้งแต่อายุ ๒๖ ปี และฉันอาหารเพียงมื้อเดียว  ส่วนมากเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทยเล็กน้อย บางครั้งไม่ฉันข้าวนานถึง ๕ เดือน คงฉันเฉพาะลูกไม้ หัวมัน เท่านั้น และบางครั้งยังงดฉันผักบางชนิด ในแต่ละวันตลอดสัปดาห์ ท่านบอกว่า จะทำให้การบำเพ็ญกรรมฐานเจริญก้าวหน้า ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ธาตุทั้ง ๔ เป็นปกติดี รวมทั้งทำให้การถือคาถาอาคมมั่นคงยิ่งขึ้น

 ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระนักพัฒนา ผู้สร้างสรรค์ความเจริญให้กับวัดต่างๆ ในภาคเหนือแทบทุกจังหวัด และผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านคือ การเป็นผู้นำในการสร้างถนนขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยพลังศรัทธาประชาชน เป็นจำนวนมาก ที่ได้ร่วมกันเสียสละกำลังกาย และกำลังทรัพย์ ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านครูบาเป็นประการสำคัญ  โดยที่ท่านเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กผอมบาง ผิวขาว สุขภาพไม่แข็งแรงมากนัก แม้จะไม่ได้ทำงานใช้แรงงานหนักก็ตาม แต่จากการที่ต้องนั่งให้ศีลให้พรแก่ผู้ร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน ที่เรียกว่า "นั่งหนัก" ก็เป็นปัญหาได้เช่นกัน  ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงอาพาธด้วยโรคริดสีดวงทวาร ตั้งแต่การตระเวนก่อสร้างบูรณะวัดต่างๆ ในเขตล้านนา และอาการได้กำเริบขึ้น ขณะที่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง จนในที่สุด ท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๘๑ ที่วัดบ้านปาง ขณะมีอายุ ๖๐ ปี ๙ เดือน ๑๑ วัน และได้รับการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๘๙  อัฐิธาตุของท่าน ได้แบ่งไปบรรจุไว้ตามที่ต่างๆ เช่นที่ วัดจามเทวี จ.ลำพูน วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ และที่วัดบ้านปาง จ.ลำพูน อันเป็นวัดดั้งเดิมของท่าน

 
โดย : admin    [Feedback +4 -1] [+0 -0]   [ 18 ] Tue 18, Nov 2008 21:01:29

 

เสียดายไม่ได้ไป

.

แต่ได้หนังสือมาอ่าน แล้ว หล๊ะ

 
โดย : sakkarin    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Sat 22, Nov 2008 20:04:09

 

ป่วย(การเมือง)ซะนี่ ... ก็เลยไม่ได้ไป  นี่ล่ะ ท่านจึงว่าไว้ว่า  ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้ หอมยวนชวนจิตไซร้ ไป่มี  แบบว่ามีรายการจระเข้ขวางคลองน่ะครับ  แต่ก็แค่จระเข้น้อยเท่านั้นเอง ซึ่งพวกเราก็คงแน่นแฟ้นกันเหมือนเดิมนะครับ จารย์น้อยฯ,จารย์โชคและจารย์แดงฯ

 Clapping Hands

 

 

 
โดย : kik-kok    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Sun 21, Dec 2008 11:02:22

 
วิดีโอ - วันเปิดงานจอบแรก วันที่ 9 พ.ย. 51

http://www.youtube.com/watch?v=ZGSPRyO6iZU
เชิญชมครับ
 
โดย : p.som    [Feedback +42 -0] [+1 -0]   [ 23 ] Sun 26, Apr 2009 23:10:01

 

อยากให้มีงานรำลึกตามรายจอบแรกในปี 2552 ด้วยครับ

 
โดย : คนดวงดี    [Feedback +13 -0] [+0 -0]   [ 24 ] Mon 20, Jul 2009 17:05:59

 
งานตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย... 9 พ.ย. 51 : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.