พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
โชว์พระเกจิอาจารย์ทั่วไป

ปรกจ้อยหลวงปู่ทิมหลังเรียบ


ปรกจ้อยหลวงปู่ทิมหลังเรียบ


ปรกจ้อยหลวงปู่ทิมหลังเรียบ

   
 
จากบทความที่คุณชินพร สุขสถิตย์ได้เขียนไว้ในนิตยสารนะโม ฉบับที่๑๒๖ วันที่๑๕ ถึง ๒๕ เม.ย. ๒๕๓๐ในคอลัมภ์ “หลวงปู่ทิม อิสริโก ยอดพระเกจิอาจารย์เมืองระยอง ภาคอภินิหาร”
ได้มีจดหมายเขียนมาถามถึง พระนาคปรกองค์จ้อยหลังเรียบที่ทางศูนย์คุณประเสริฐ เรืองสุรัตน์ได้นำมาให้บูชาเมื่อ มีค.๒๕๓๐โดยให้เช่าองค์ละ ๓๕๐ บาทโดยได้ตอกโค้ดตัว”ท”ไว้ระหว่างหัวพญานาคตัวที่เจ็ดกับพระกรรณขวาขององค์พระและลงอักขระตัว สะ ด้วยเหล็กจารด้านหลัง
คุณชินพรได้ตอบมาดังนี้ว่า”…พระชุดนี้แท้แน่นอน ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ หลวงปู่ทิมเป็นผู้ปลุกเสก เพราะผมเองเป็นผู้สร้างและนำพระนาคปรกใบมะขามชุดนี้ไปให้หลวงปู่ทิมปลุกเศกพร้อมกับเหรียญเจริญพร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นพระนาคปรกใบมะขามชุดเดียวกับพระปรกใบมะขามองค์จ้อยซึ่งด้านหลังมียันต์ห้า และถ้าจะว่ากันโดยข้อเท็จจริงแล้วพระปรกใบมะขามหลังเรียบชุดนี้คือพระปรกใบมะขามที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อนำไปให้หลวงปู่ทิมปลุกเศกพร้อมเหรียญเจริญพร เมื่อปั๊มได้จำนวนหนึ่งประมาณพันองค์ ก็มีผู้ทักท้วงว่าองค์พระซึ่งเป็นศิลปแบบลพบุรีมีพระกรรณ์หรือหูสั้นเกินไปดูไม่สวยงามแลองค์พระก็ปั๊มหนาเกินไป ช่างแกะแม่พิมพ์จึงบอกไม่เป็นไรจะแก้แม่พิมพ์ให้ใหม่แต่งเติมใบหูให้ยาวขึ้น ช่างจึงถอดพิมพ์ขึ้นใหม่และแก้ไขใบหูให้ยาวขึ้นตบแต่งพื้นองค์พระให้เรียบร้อยขึ้นดูสวยงามกว่าเก่า แต่เค้าหน้าและจุดสำคัญขององค์พระตลอดจนจุดพิจารณาคงเหมือนเดิมทุกอย่าง ระหว่างที่แก้แม่พิมพ์และแกะยันต์ห้า แผ่นทองแดงที่ตัดไว้แล้วเพื่อใช้ปั๊มปรกใบมะขามระยะแรกมีขนาดหนาประมาณหกเจ็ดร้อยองค์ก็หมด เหลือแต่ขนาดบางซึ่งตัดขึ้นใหม่ จึงปั๊มขนาดบางได้ประมาณ ๔๐๐ องค์ก็หยุดปั๊มยกเลิกปรกใบมะขามพิมพ์นี้ เปลี่ยนมาใช้พิมพ์ด้านหน้าที่แก้ไขใหม่ซึ่งหูยาวขึ้นและด้านหลังใช้ยันต์ห้าแทนหลังเรียบ สรุปแล้วพระปรกใบมะขามหลวงปู่ทิมชุดที่เรียกว่าพระนาคปรกองค์จ้อยมีด้วยกัน ๒ พิมพ์คือ พิมพ์หลังเรียบใบหูสั้นและหลังยันต์ห้าใบหูยาว
๑.พระนาคปรกใบมะขามหลังเรียบใบหูสั้น
มีจำนวนประมาณพันองค์แยกเป็นชนิดหนาซึ่งใช้แผ่นทองแดงที่ใช้ปั๊มเหรียญมาปั๊มมีประมาณ ๖๐๐–๗๐๐ องค์และชนิดบางที่ใช้แผ่นทองแดงซึ่งมีขนาดบางที่สำหรับใช้ปั๊มปรกใบมะขามจริงๆ มีจำนวนประมาณ ๔๐๐ องค์ พิมพ์นี้ด้านหลังเรียบทุกองค์ เหตุที่ด้านหลังเรียบ เพราะตั้งใจทำขึ้นเพื่อจะได้ลงเหล็กจารที่ด้านหลังเช่นเดียวกับปรกใบมะขามของเจ้าคุณนรฯซึ่งมีหลังเรียบและลงจารตัวนะ .ปรกองค์จ้อยชุดหลังเรียบชนิดหนาจะดูใหญ่กว่าชนิดบางเล็กน้อย เพราะเมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นทองแดงชนิดบางปั๊มช่างก็เปลี่ยนตัวตัดขอบใหม่ และปรกใบมะขามชนิดบางประมาณ ๔๐๐ องค์นี้ปัจจุบันตกอยู่กับนายเพียรวิทย์ จารุสถิติทั้งหมด นายเพียรวิทย์ได้เอาโค้ดตัว”ท”ตอกไว้ด้านหน้าด้านขวามือของใบหน้าองค์พระกับเศียรพระนาคเศียรที่ ๗สุดท้ายและด้านหลังลงเหล็กจารด้วยตัวสะ เป็นภาษาขอมด้วยลายมือของนายเพียรวิทย์เองทุกองค์ ส่วนชนิดหนาซึ่งปั๊มเป็นครั้งแรกตกอยู่กับผมนายชินพร สุขสถิตย์จำนวนหนึ่ง ไม่มีการตอกโค้ดและไม่ได้ลงเหล็กจาร เพราะถ้าจะลงเหล็กจารก็เป็นการลงหลังจากหลวงปู่ทิมมรณภาพแล้ว เห็นว่าเมื่อท่านปลุกเสกมาแล้วไม่ควรลงเหล็กจารซ้ำทีหลังจึงไม่ได้ลงเหล็กจารไว้และผมจั้งใจจะเก็บพระนาคปรกใบมะขามชุดนี้ไว้ใช้กันในหมู่ญาติของผม พระปรกชุดนี้ผมได้ให้หลวงปู่ทิมปลุกเสกตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๑๗ พร้อมกับเหรียญเจริญพรและปรกองค์จ้อยและได้มอบไว้ให้หลวงปู่ปลุเสกต่อจนหลวงปู่ทิมมรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๘ จึงได้รับกลับมา นับว่าท่านปลุกเสกให้นานมาก นานกว่าเหรียญโสธร .พระนาคปรกใบมะขามชุดนี้นอกจากจะปลุกเสกพร้อมพระปรกใบมะขามองค์จ้อยซึ่งปลุกเสกพร้อมกับเหรียญเจริญพรแล้วยังปลุแเสกต่อไปเรื่อยๆตลอดพรรษาปี๒๕๑๗ และพรรษาปี๒๕๑๘.นักเล่นพระถิ่นนั้นเคยถามว่า หลังเรียบมีด้วยหรือ ผมก็ตอบว่ามี แต่ยุคนั้นพระปรกองค์จ้อยมีราคาไม่แพงนักอีกทั้งชนิดหลังยันต์ห้า ก็ยังหาง่ายผู้คนจึงสนใจแต่พิมพ์หลังยันต์ห้ากันหมด พระปรกใบมะขามองค์จ้อยหลังเรียบซึ่งผ่านการปลุกเสกจากหลวงปู่ทิมนานถึง ๒ พรรษา ผมจึงเก็บไว้เงียบๆนำออกใช้กันในระหว่างญาติสนิทและลูกหลานเท่านั้น.สำหรับรอยจารด้านหลังพระปรกใบมะขามนั้น ผมยืนยันว่าหลวงปู่ทิมไม่ได้จารเพราะลายมือท่านสั่นแล้วลงเหล็กจารไม่ได้ อักษรจะไม่เป็นตัวเพราะขณะนั้นหลวงปู่ทิมมีอายุ๙๕-๙๖ปีแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันว่าหลวงปู่ทิมจารเองไม่ได้ เพราะตัวอักษรที่ลงจารนั้น ชัดเจนและอ่านง่าย
๒.พระปรกใบมะขามองค์จ้อยหลังยันต์ห้าใบหูยาว
พระปรกใบมะขามชุดนี้สร้างพร้อมเหรียญเจริญพรและนำไปให้หลวงปู่ทิมปลุกเสกพร้อมกับเหรียญเจริญพร เมื่อกลางเดือนมีนาคม ๒๕๑๗ หลวงปู่ทิมท่านปลุกเสกอยู่ ๗วัน๗คืน ก็บอกว่าใช้ได้เต็มที่แล้วและได้นำออกบูชาองค์ละ ๒๐ บาทเท่ากับเหรียญเจริญพร ปรากฏว่าเหรียญเจริญพรนั้นมีผู้หลั่งไหลมาเช่ากันหมดภายใน ๓-๔ วันเท่านั้น แต่พระนาคปรกองค์จ้อยกลับเหลืออยู่เป็นจำนวนมากมีผู้ให้ความสนใจน้อยมากจนในที่สุดพวกลูกศิษย์หลวงปู่ทิมเรียกพระปรกองค์จ้อยว่า”ใบผ่านทาง”เพราะเป็นพระที่ไม่ค่อยมีคนเช่าจึงได้นำติดตัวไว้แจกจ่ายเวลาไปติดต่องานเพื่อขอความสะดวก จวบจนเวลาผ่านไปจนเลยงานฉลอง ๘รอบหลวงปู่ทิมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๘ จึงมีผู้คนแสวงหากันมากขึ้นเพราะประสบการณ์ของพระปรกใบมะขามยิ่งนานวันก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นทุกที
รูปที่ลงประกอบเป็นพพิม์ที่ตอกโค้ด และหลังจารซึ่งในรูปไม่เห็นรอยจาร แต่พอจะเห็นโค้ดตัว ท จางๆครับ
 
     
โดย : hybara   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Wed 29, Jul 2009 09:30:40
 
 

เยี่ยมยอดครับ

 
โดย : toi    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Wed 29, Jul 2009 20:28:58

 
ปรกจ้อยหลวงปู่ทิมหลังเรียบ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.